Wet Nationale Basiszorg van 2014 behoeft bijstelling

GFC NIEUWS- Brede lagen in de samenleving zijn het erover eens dat de wet Nationale Basiszorg van 2014 bijstelling behoeft.

Dit was ook al tijdens de behandeling van de wet aangegeven dat het na enige tijd zou worden geëvalueerd.

Enige tijd geleden is na grondige bestudering van de problematiek en het wettelijk kader voor de totale gezondheidszorg in ons land door het ministerie van Volksgezondheid het initiatief genomen, om onder andere tot wijziging van de basiszorg wet te komen. Het ministerie doet dat in overleg met de actoren binnen de zorg.

Een denktank is ingesteld waarin steeds meer actoren binnen de gezondheidszorg vertegenwoordigd zijn.

Op basis van bestudering van de problematiek, de gegevens die het ministerie ter beschikking heeft, brede discussies en bijdragen van de participanten uit de gezondheidssector, is er een pre- concept ontwikkeld voor verdere discussie.

Op basis hiervan wordt aan een conceptwet gewerkt, waaraan de actoren ook zullen blijven bijdragen. De wetgeving in voorbereiding betreft niet slechts de financiering van de medische behandeling, maar daarenboven ook een breder wettelijk kader voor de gezondheidszorg in Suriname.

Wat betreft de financiering is gekozen voor een nieuwe opzet, waarbij ook uitvoerig is ingegaan op de (financiële) bijdragen van zowel de Staat als de burgers om de gezondheidszorg integraal te kunnen financieren.

Voor de vaststelling van de bijdrage blijven de uitgangspunten van draagkracht en haalbaarheid voor eenieder, net als in de bestaande wet, van kracht.

Tevens is er ook gedacht aan het opvangen van degenen, waarvan op basis van vooraf gestelde criteria is vastgesteld dat zij niet in staat zijn een financiële bijdrage te leveren. Voor deze groep zal zoals nu al het geval is, sociale zaken ondersteuning geven voor het betalen van de bijdrage.

Omdat deze nieuwe regelgeving dwars door de totale samenleving zijn werkingssfeer zal hebben, is het jammer dat relevante groepen zichzelf uitsluiten en ervoor kiezen om geen bijdrage te leveren aan de voorbereidende besprekingen.

Het is dan ook te betreuren dat de Vereniging van Medici in Suriname en de Vereniging van Apothekers nadat zij een exemplaar van het pre- concept hebben ontvangen, zij hebben laten weten dat zij niet wensen deel te nemen aan het voorbereidend overleg.

Het is niet bevorderlijk dat eigen interpretaties van discussies aan de gemeenschap worden voorgehouden. Het ministerie vindt het dan ook nodig om uitdrukkelijk aan te geven dat de bewering dat burgers voor hun eigen zorg zullen moeten gaan betalen geheel onjuist is.

In de nieuwe situatie die het ministerie aan het voorbereiden is blijven de burgers de bijdrage doen die nu als de basis zorg premie bekend is. Wat zal veranderen is dat de burgers altijd geholpen zullen worden, omdat deze bijdrage niet meer door artsen en ziekenhuizen zal worden gecontroleerd als voorwaarde voor het bieden van hulp.

Deze controle zal op andere wijze geschieden, waardoor burgers altijd verzekerd zullen zijn dat ze de noodzakelijke medische behandelingen krijgen. Daardoor zal het niet meer voorkomen dat men wordt weggestuurd omdat men geen ziekenfonds kaart heeft.

Ook de opmerkingen over het opzetten van nieuwe fondsen met beheersstructuren is niet correct. Het Staatsziekenfonds is een blijft het bij wet opgezette orgaan voor betalingen in de gezondheidszorg.

Discussies over de wetgeving zijn momenteel nog steeds gaande en is de ruimte nog altijd aanwezig voor de VMS en de VVA om een wezenlijke bijdrage te leveren in het belang van de samenleving c.q. de patiënten die zorg nodig hebben.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL
Delen:

Meer nieuws

Eerste royalty pay-out TrackDrip aan artiesten

GFC NIEUWS- TrackDrip is de naam van een nieuwe regionale muziekdienst voor Suriname, Curaçao, het Caraïbisch gebied en Latijns-Amerika. Zie ook een ander interessant bericht…

Delen:

Twee mannen beschoten na aanrijding

GFC NIEUWS- Twee mannen zijn op 1 december beschoten na een aanrijding. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>>…

Delen:

Consude Games in Paraguay gestart

GFC NIEUWS- De Consude games in Asunción, Paraguay is gestart middels een openingsceremonie. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te…

Delen:

Bespreking Hoefdraad en EXIM Bank China

GFC NIEUWS- Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën had een bespreking met de chairman van EXIM Bank in China. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

15-jarige omgekomen bij verkeersongeval

GFC NIEUWS- De 15-jarige Sharwesh Khedoe overleed zondagochtend na een verkeersongeval aan de Welgedacht-C weg ter hoogte van de Molhoopweg. Zie ook een ander interessant…

Delen:

Ruim 5.600 in Suriname leven met HIV/AIDS

GFC NIEUWS- In Suriname leven er naar schatting 5.600 mensen met HIV/AIDS. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>>…

Delen:

President Bouterse waardeert behouden rust

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse bedankt een ieder voor het behouden van de rust binnen de samenleving. Zie ook een ander interessant bericht door op…

Delen:

Presidentieel bezoek aan China succesvol

GFC NIEUWS- De tijd van een van de laatste reizen naar het buitenland voor president Desiré Bouterse tijdens het huidig regeertermijn was aangebroken en moest…

Delen:

Bouterse verrast met opkomst mensenmassa

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse heeft bij zijn aankomst op de Johan Adolf Pengel Luchthaven te Zanderij aangegeven verrast te zijn met de opkomst van…

Delen:

President Desiré Bouterse terug in Suriname

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse zette na zijn staatsbezoek aan de Volksrepubliek China vandaag weer voet aan grond in Suriname. Zie ook een ander interessant…

Delen:

Onbekende man schiet op autobestuurder

GFC NIEUWS- De 33-jarige autibestuurder Reynold E. heeft in de vroege ochtend van 27 november de bromfietser M.M. en zijn duorijder, uit schrik aangereden. Zie…

Delen:

DA’91 eist aftreden president Bouterse

GFC NIEUWS- DA’91 eist dat president Desi Bouterse per direct uit het ambt van President van de Republiek Suriname wordt gezet. Zie ook een ander…

Delen:
Scroll Up