Westland Sama Group stelt grond beschikbaar voor zaaizaadproductie ADRON

Om niet alleen de productie, maar ook de opbrengst per hectare in de rijstsector op te voeren is voldoende kwalitatief goed zaaizaad een dringende noodzaak.

Hiervoor is behalve deskundigheid, ook voldoende goed gelegen areaal nodig. Het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) dat belast is met onder andere de ontwikkeling van zaaizaad in Suriname beschikt op dit moment niet over voldoende areaal om genoeg kwalitatief zaaizaad voor de sector te produceren.

Op haar eigen areaal en nog de 40 hectare die bij particulieren wordt ingehuurd, opgeteld met het deel dat door verschillende zaaizaadboeren wordt verbouwd, is er op dit moment slechts zaaizaad beschikbaar om 12.000 hectare per seizoen in te zaaien. Er is dus dringend meer areaal nodig om de minimale behoefte voor een inzaai van 30.000 hectare per seizoen te kunnen garanderen.

Dit probleem heeft minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zaterdag te ADRON besproken met de vertegenwoordigers van padieboerenorganisaties, de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), de Vereniging van Padie Producenten (VPP) en de coordinator van LVV Regio-West, Guido van der Kooye.

Directeur van LVV, Deepak Jairam, directeur van ADRON, Nareen Gajadin, ADRON veredelaar, Jerry Tjoe a Wie, de voorzitter van het bestuur van het Stichting Nationaal Rijstonderzoeks Instituut (SNRI) Johnny Mahespalsing en de directeur van Stichting Experimentele Landbouw Bedrijven Perdiepkoemar Kedhoe, waren ook aanwezig bij deze bijeenkomst.

Volgens de bewindsman wil hij met de sector een transparant beleid voeren, waarbij alle actoren betrokken worden bij het oplossen van vraagstukken binnen de rijstsector.

De minister heeft hierbij de aanwezige aangegeven dat het terrein van de Prins Bernard Polder, welke bestemd is voor de verdeling van zaaizaad op dit moment nog in handen is van een huurder. Het rechtsproces tegen die huur bevindt zich in de eindfase. Wanneer dit areaal vrijkomt, zal het nog tenminste 2 jaren duren voordat de zaaizaadproductie weer opgang kan komen.

Johnny Mahespalsingh heeft het ADRON, namens de Westland Sama Group, aangeboden om reeds het komend seizoen van start te gaan met de productie van zaaizaad op haar arealen te lijn 6 en 7 Wageningen.

In deze constructie zal de Westland Sama Group op aangeven van deskundigen van het ADRON, zorg dragen voor de grondbewerking, inzaai en verzorging van het gewas.

Het zaaizaad dat daaruit wordt geoogst, zal tegen een door het ADRON vastgestelde prijs beschikbaar worden gesteld aan de boeren. Dit maakt het mogelijk om binnen 1 jaar de zaaizaad voorziening reeds met zeker 80% op te voeren. Hierbij wil de minister vooral vanuit het ADRON een hoge mate van openheid bij de totstandkoming van de prijs van het zaaizaad.

De boerenvertegenwoordigers, Harrynandan Oemraw van de SPBA en Bramdew Rampedarath van de VPP toonden zich beiden positief over het voorstel gedaan door de Westland Sama Group en zeggen te hopen dat dit probleem waarmee de sector reeds jaren worstelt binnenkort opgelost zal zijn.

Verder heeft minister Parmessar aan het ADRON als onderzoeksinstituut, dat zich ook bezig houdt met de voorlichting, en het ministerie van LVV, dat verantwoordelijk is voor de voorlichting naar de boeren, gevraagd hun programma’s op elkaar af te stemmen.

Het moet volgens de minister niet zo zijn dat boeren slechts via massamedia worden voorgelicht, maar dat dit ook in kleine groepen en of individueel wordt gedaan.

Delen:

Meer nieuws

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:

Schenking drug – en precursoren kit aan KPS

GFC NIEUWS- Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), August van Gobbel, heeft maandag een schenking in ontvangst mogen nemen uit handen van vertegenwoordigers van…

Delen:

Acties ABPLAZ maandag opgeschort

De algemene ledenvergadering van de Algemene Bond Personeel Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) heeft besloten de acties die vanaf donderdag 11 juli werden gevoerd op te…

Delen:

Biza houdt vierde dc-overleg over verkiezingen

GFC NIEUWS-Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft voor de vierde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf, over de voorbereidingen van…

Delen:

LVV geeft visvergunningen uit voor 2019

GFC NIEUWS- Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds gestart met de uitgifte van de visvergunning voor…

Delen:

Man ingesloten voor belaging en bedreiging

GFC NIEUWS- De 39-jarige Adjaykumar G. is door de politie van Livorno aangehouden, omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belaging en bedreiging van een…

Delen:

SFB stelt beroepsregels vast voor haar leden

GFC NIEUWS- De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) heeft op een onlangs gehouden Algemene ledenvergadering (ALV) een nieuw bestuur gekozen en verder ook een Reglement…

Delen:
Scroll Up