Westland Sama Group stelt grond beschikbaar voor zaaizaadproductie ADRON

Om niet alleen de productie, maar ook de opbrengst per hectare in de rijstsector op te voeren is voldoende kwalitatief goed zaaizaad een dringende noodzaak.

Hiervoor is behalve deskundigheid, ook voldoende goed gelegen areaal nodig. Het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) dat belast is met onder andere de ontwikkeling van zaaizaad in Suriname beschikt op dit moment niet over voldoende areaal om genoeg kwalitatief zaaizaad voor de sector te produceren.

Op haar eigen areaal en nog de 40 hectare die bij particulieren wordt ingehuurd, opgeteld met het deel dat door verschillende zaaizaadboeren wordt verbouwd, is er op dit moment slechts zaaizaad beschikbaar om 12.000 hectare per seizoen in te zaaien. Er is dus dringend meer areaal nodig om de minimale behoefte voor een inzaai van 30.000 hectare per seizoen te kunnen garanderen.

Dit probleem heeft minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zaterdag te ADRON besproken met de vertegenwoordigers van padieboerenorganisaties, de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), de Vereniging van Padie Producenten (VPP) en de coordinator van LVV Regio-West, Guido van der Kooye.

Directeur van LVV, Deepak Jairam, directeur van ADRON, Nareen Gajadin, ADRON veredelaar, Jerry Tjoe a Wie, de voorzitter van het bestuur van het Stichting Nationaal Rijstonderzoeks Instituut (SNRI) Johnny Mahespalsing en de directeur van Stichting Experimentele Landbouw Bedrijven Perdiepkoemar Kedhoe, waren ook aanwezig bij deze bijeenkomst.

Volgens de bewindsman wil hij met de sector een transparant beleid voeren, waarbij alle actoren betrokken worden bij het oplossen van vraagstukken binnen de rijstsector.

De minister heeft hierbij de aanwezige aangegeven dat het terrein van de Prins Bernard Polder, welke bestemd is voor de verdeling van zaaizaad op dit moment nog in handen is van een huurder. Het rechtsproces tegen die huur bevindt zich in de eindfase. Wanneer dit areaal vrijkomt, zal het nog tenminste 2 jaren duren voordat de zaaizaadproductie weer opgang kan komen.

Johnny Mahespalsingh heeft het ADRON, namens de Westland Sama Group, aangeboden om reeds het komend seizoen van start te gaan met de productie van zaaizaad op haar arealen te lijn 6 en 7 Wageningen.

In deze constructie zal de Westland Sama Group op aangeven van deskundigen van het ADRON, zorg dragen voor de grondbewerking, inzaai en verzorging van het gewas.

Het zaaizaad dat daaruit wordt geoogst, zal tegen een door het ADRON vastgestelde prijs beschikbaar worden gesteld aan de boeren. Dit maakt het mogelijk om binnen 1 jaar de zaaizaad voorziening reeds met zeker 80% op te voeren. Hierbij wil de minister vooral vanuit het ADRON een hoge mate van openheid bij de totstandkoming van de prijs van het zaaizaad.

De boerenvertegenwoordigers, Harrynandan Oemraw van de SPBA en Bramdew Rampedarath van de VPP toonden zich beiden positief over het voorstel gedaan door de Westland Sama Group en zeggen te hopen dat dit probleem waarmee de sector reeds jaren worstelt binnenkort opgelost zal zijn.

Verder heeft minister Parmessar aan het ADRON als onderzoeksinstituut, dat zich ook bezig houdt met de voorlichting, en het ministerie van LVV, dat verantwoordelijk is voor de voorlichting naar de boeren, gevraagd hun programma’s op elkaar af te stemmen.

Het moet volgens de minister niet zo zijn dat boeren slechts via massamedia worden voorgelicht, maar dat dit ook in kleine groepen en of individueel wordt gedaan.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

Dringende Oproep VES aan alle DNA-leden

GFC NIEUWS- De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) doet een dringend beroep alle vertegenwoordigers van het volk van Suriname in het hoogste College van…

Delen:

BEP zeker van zetels in Paramaribo

GFC NIEUWS- “Met de beweging die BEP op gang heeft gebracht in Paramaribo kan ik garanderen dat we zetels binnenhalen in de hoofdstad,” zegt Andy…

Delen:

“Suriname erkent rechten vissers”

GFC NIEUWS- “De Republiek Suriname erkent de rechten van de vissers en doet er alles aan om ze te beschermen en hun veiligheid te verbeteren”,…

Delen:

Ontploft toilet doodt vrouw

GFC NIEUWS- Een vrouw is gestorven nadat een mobiele toilet waarop ze zat vlam vatte en ontplofte. Zie ook een ander interessant bericht door op…

Delen:

OWT&C voert pilot uit op route Hanna’s Lust

GFC NIEUWS- Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) voert momenteel een pilot uit op de route Paramaribo-Hanna’s Lust. Zie ook een ander…

Delen:

Santokhi ontvangt wereldorganisaties voor vrede

GFC NIEUWS- VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft op 18 oktober een delegatie van twee wereldorganisaties voor vrede ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Zie ook een ander interessant…

Delen:

Seniorenburgers willen verbetering positie

GFC NIEUWS- De Bond voor Belangen Behartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO), heeft in verband met haar 35-jarig bestaan een seminar gehouden met als thema ‘De…

Delen:

“NPS schudt bewoners Domburg wakker”

GFC NIEUWS- De bewoners van Domburg zijn zaterdag gemobiliseerd en wakker geschud door de NPS tijdens een mobilisatievergadering. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Start ressortbijeenkomsten VHP Nickerie

GFC NIEUWS- Vrijdagavond werd het startsein gegeven voor de ressortbijeenkomsten van de VHP in Nickerie. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

President Bouterse bezoekt bewoners Perica

GFC NIEUWS- President Desi Bouterse heeft een bezoek gebracht aan de bewoners van Perica, Marowijne. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

RGD opent polikliniek te Le Prevoyance

GFC NIEUWS- Te Le Prevoyance, Saramacca, is vrijdag een RGD-polikliniek heropend. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE…

Delen:

Start Elektrificatie Goejaba en Pikinslee

GFC NIEUWS- De regering had eerder aangegeven dat na de elektrificatie van Atjonie meerdere dorpen in het binnenland voorzien zouden worden van elektrificatiesystemen, waardoor ook…

Delen:

Start rehabilitatie Suralcoweg

GFC NIEUWS- Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), heeft onlangs het startsein gegeven voor het rehabiliteren van de Suralcoweg. Zie ook…

Delen:

217 burgers ontvangen hun grondpapieren

GFC NIEUWS- Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft 217 bereidverklaringen verstrekt aan burgers. Zie ook een ander interessant bericht door op…

Delen:

Zwangere vrouw overleden op poli Geyersvlijt

GFC NIEUWS- De 42-jarige Eugenie Aida is donderdagmiddag op een polikliniek te Geyersvlijt overleden. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link…

Delen:

Aankomen door vier nachten slechte slaap

GFC NIEUWS- Slechts vier nachten minder goed slapen, kunnen je laten aankomen, onthult een nieuwe studie. Zie ook een ander interessant bericht door op de…

Delen:

JusPol opent politie-unit voor VCB

GFC NIEUWS- Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) heeft voor de Surinaamse Volkskredietbank (VCB) tegenover de Centrale Markt aan de Waterkant een unit van…

Delen:
Scroll Up