Werving – en selectieproces jeugdambassadeursverkiezingen achter de rug

De werving – en selectieprocedure van de CARICOM en UN Sustainable Development Goals (UN SDG) jeugdambassadeursverkiezingen is achter de rug.

Het proces is geschied door een interministeriële werving- en selectie werkgroep bestaande uit deskundigen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Sport- en Jeugdzaken.

Totaal hebben 10 jongeren zich opgegeven voor de verkiezingen van de CARICOM jeugdambassadeurs, waarbij 8 door de selectie heen zijn en voor de UN SDG jeugdambassadeurs hebben 6 jongeren zich opgegeven, waarbij 5 geselecteerd zijn op basis van de gestelde criteria zoals opgenomen in de sollicitatie procedure.

De werving- en selectieprocedure bestond uit een open fase waarbij jongeren in de gelegenheid gesteld werden formulieren op te halen voor de sollicitatie naar de functies. Hierna volgde de indieningsfase waarbij de sollicitatie brieven, formulieren en de overige nodige stukken ingediend konden worden.

Na deze fase kwam de selectie fase aan de orde waarbij de werkgroep zich heeft gebogen over de ingediende sollicitaties. Hierbij werd er nagegaan als de personen voldoen aan de gestelde eisen middels het screenen van de stukken en het voeren van sollicitatie gesprekken.

De vierde fase is de verkiezingsfase. In deze fase vindt de voorbereiding van de verkiezing plaats waarna de verkiezingen volgen. Het kiezen van de jeugdambassadeurs geschiedt door het Nationaal Jeugdparlement (NJP) conform het Staatsbesluit van 10 januari 2017, houdende vaststelling van nieuwe regels inzake het Nationaal Jeugd Instituut artikel 10 lid c.

Inmiddels is het orgaan formeel geïnformeerd door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken over de geselecteerde kandidaten. Het NJP is in deze fase verantwoordelijk voor het uitschrijven van een vergadering waarbij de kennismaking met de kandidaten kan plaatsvinden.

Na deze vergadering is zij ook verantwoordelijk voor het uitschrijven van de verkiezingen. Het streven is om uiterlijk 19 januari de kennismaking te laten plaatsvinden en uiterlijk 26 januari de verkiezingen tot een feit te maken.

De CARICOM zowel de UN SDG jeugdambassadeurs worden voor 2 jaar gekozen en bestaan elk uit een dame en een heer.(GFC)

Meer nieuws

Minister Samsoedin gaat in op grondproblemen

Minister Roline Samsoedin van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft tijdens de ingekomen stukken in het parlement, uitleg gegeven over enkele gevallen van occupatie.

STEAMIT fair op Powaka

STEAM-IT, een projectteam van de Suriname America Alumni Associatie, SAAA, zal op vrijdag 22 februari een mini-fair houden op de Sint Wilhelmus School te Powaka…

AZP heeft nu een Ontslagruimte

Vaker is het gebleken dat opgenomen patiënten die door de specialist zijn ontslagen, vele uren later door hun begeleiders worden opgehaald.

Aanpak weg naar Langa-Uku

De weg naar het dorp Langa-Uku zal donderdag worden aangepakt door het ministerie van OWT&C in samenwerking met het districtscommissariaat Marowijne – Zuidwest.

Vuurwapengevaarlijke verdachte aangehouden

De vuurwapengevaarlijke Machecho V. is op zaterdag 16 februari door het Arrestatie Team aangehouden en overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

Vereniging benadrukt koersstabiliteit

De vereniging van cambiohouders wenst naar aanleiding van de thans ontstane situatie op het koersenfront te benadrukken dat onze totale economie en iedere burger gebaat…

45 rijbewijzen ingevorderd door MSD

De Motor Surveillancedienst (MSD) heeft in de periode zondag 3 februari tot en met zaterdag 9 februari 370 verkeersdeelnemers bekeurd, waarbij 45 rijbewijzen van hardrijders…

Scroll Up