Werkafspraken RO en JusPol met dc’s

De ministers Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO), Stuart Getrouw van Justitie en Politie (JusPol), en waarnemend korpschef Roberto Prade van het Korps Politie Suriname (KPS) hebben een serie werkafspraken gemaakt met de districtscommissarissen.

Deze zijn gericht op verbetering van de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de districten. De afspraken zijn gemaakt tijdens een DC-collectief.

Het DC-collectief is een regulier platform voor de districtscommissarissen om met de minister van RO van gedachten te wisselen over beleidsaangelegenheden en actualiteiten.

Minister Getrouw maakte gebruik van de gelegenheid om de verhoudingen met de politie en de districtscommissarissen aan te kaarten. Hoewel de samenwerking nu al vlot verloopt, kan een goede afstemming verbetering brengen. Hij deed tijdens de vergadering voorstellen en suggesties aan de dc’s om hun deel in de handhaving van de openbare orde meer kracht bij te zetten.

De ministers, de korpschef en de dc’s hebben diepgaand van gedachten gewisseld over onder meer: criminaliteitsbeheersing, drugsproblematiek, onderbezetting van de politie in sommige districten en ressorten, inzet van de motorbrigade, verhoogde verkeersintensiteit en spreiding van de cellenhuizen.

Bijzondere aandacht is besteed aan maatregelen om boothouders en passagiers te dwingen zwemvesten te gebruiken. In dat kader heeft minister Getrouw gevraagd om alvast de bestaande aanmeersteigers in kaart te brengen. Ook is er gediscussieerd over de manier hoe het resocialisatieproces van ex-gedetineerden te begeleiden.

Minister Dikan heeft het belang van het DC-collectief onderstreept als een platform om het beleid van dc’s met elkaar af te stemmen en uniformiteit te brengen.

De behandeling van specifieke onderwerpen van de districten geven collega’s de gelegenheid om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in andere districten.

Delen:

Meer nieuws

Politie pakt overlastbezorgende sekswerkers aan

De politie van regio Paramaribo heeft zaterdagnacht opgetreden tegen commerciële sekswerkers die de openbare orde en rust verstoorden in de Eugene Gessel- (Hoogestraat) en de…

Delen:

Suriname en Ghana intensiveren band

Minister Yldiz Pollack – Beighle heeft in Ghana vier Memoranda of Understanding (MoU’s) met de regering van dit land ondertekend. Delen:

Delen:

Ordening en structurering mijnbouwsector

Met de toelating tot de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) heeft Suriname de verplichting een transparant beleid te voeren binnen de mijnbouwsector. Delen:

Delen:

Herstelwerkzaamheden verbindingswegen op schema

De herstelwerkzaamheden aan enkele functionele verbindingswegen in Paramaribo, Wanica en Para verlopen volgens het tijdschema van aannemer Kuldipsing Infra. “Wij zijn tot nu op schema”,…

Delen:

Politie schiet man neer

Een man werd vrijdagmorgen door de politie neergeschoten in de Hijsvlinderweg. Delen:

Delen:

Oekraïense komiek wint presidentsverkiezing

Redactie GFC Nieuws — De Oekraïense komiek Volodymyr Zelensky lijkt de presidentsverkiezingen in zijn land te winnen van de zittende leider, Petro Poroshenko. Exit polls…

Delen:

Nieuwe jeugdambassadeurs gekozen

Tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering heeft het Nationaal Jeugdparlement (NJP) nieuwe jeugdambassadeurs voor de komende twee jaar gekozen. Delen:

Delen:

Tas buitgemaakt uit een auto

Een man deed op zaterdag 13 april aangifte van diefstal van een tas uit zijn auto bij de politie van het ressort Uitvlugt. Delen:

Delen:

Diverse aanhoudingen tijdens Operatie HOOP

De politie van regio Paramaribo heeft in de avond van zaterdag 13 april in verband met de Operatie Handhaving Openbare Orde Paramaribo (HOOP) veiligheidscontroles in…

Delen:

Volkstuinproject in ressort Geyersvlijt

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) kreeg het verzoek van de EBG-gemeente om een volkstuinproject op het terrein van de basisschool aan de…

Delen:
Scroll Up