Wereld Bossen Dag 2019 – Bossen en Educatie

Jaarlijks wordt op 21 maart, Wereld Bossen Dag herdacht, een dag die door de Verenigde Naties is uitgeroepen om het bewustzijn van het belang van alle typen bossen en bomen te vergroten.

Het thema voor 2019 is “Bossen en Educatie”, waarbij de focus is gericht op het aanleren van het belang van bomen en bossen aan kinderen op elk niveau van ontwikkeling.

Vanwege de toenemende modernisatie in woongebieden, raken mensen steeds meer het contact met de natuur kwijt, terwijl deze de basis vormt voor ons bestaan en gezonde leefomgeving.

Bossen bieden niet alleen hout in de vorm van bomen, maar zorgen ook voor waterregulatie, verse lucht, bodemvorming en de nutriënten kringloop, en zijn ook de leverancier van genetisch materiaal, voeding, grondstoffen en mineralen.

Niet te vergeten is de ruimte die het biedt voor recreatie en ontspanning. Het aanleren van het belang van het bos zal het gevoel voor behoud en duurzaam beheer nog meer ondersteunen.

Een van de meest besproken functies van bossen is de rol die zij vervullen in het mitigeren of afzwakken van klimaatsverandering. Dit doen bossen door een belangrijke hoeveelheid atmosferische koolstof (CO2) op te slaan. Ontbossing verkleint deze capaciteit en leidt derhalve tot verdere opwarming van de aarde, met als gevolg verdere verandering in het klimaat.

De eerdergenoemde functie wordt internationaal erkend en gewaardeerd, daarom worden er op internationaal niveau financiële middelen vrijgemaakt om deze functie te behouden en uit te breiden.

Echter worden er meer financiële middelen gegeven aan landen die in het verleden hun bossen hebben verwijderd, ten behoeve van hun economische ontwikkeling en nu opnieuw bossen willen gaan aanplanten, in vergelijking met landen die hun bossen door de jaren heen zo goed mogelijk in tact hebben kunnen houden, zoals Suriname.

Mede hierom is recent, in februari 2019, de internationale “High Forest cover, Low Deforestation (HFLD) Conference on Climate Finance Mobilization” in Suriname gehouden.

Deze conferentie, welke een initiatief was van de
regering van Suriname, had als streven om gezamenlijke strategieën en standpunten tussen de HFLD-landen vast te stellen over mobilisatie van klimaatfinanciering, welke zijn samengevat in de “Krutu of Paramaribo Joint Declaration on HFLD Climate Finance Mobilization”, die tijdens de conferentie door de HFLD-landen is aangenomen.

Met dit document gaan de HFLD-landen de internationale gemeenschap tegemoet teneinde de overdracht van tastbare en passende financiële middelen, capaciteitsopbouw en technische expertise te bewerkstelligen. Het uiteindelijk doel is duurzame ontwikkeling te realiseren zonder het bos blijvend te beschadigen.

De taak is nu voor ons weggelegd om ook deze kennis aan onze jeugd over te dragen, zodat zij de waardering voor het bos diep in zich bewaard en de weg naar behoud en duurzaam gebruik blijft bewandelen. In dit kader zullen er binnenkort enkele activiteiten worden uitgevoerd, waarbij deze boodschap op een kindvriendelijke manier zal worden overgebracht.

Bron: Kabinet van de President – Coördinatie Milieu.

Delen:

Meer nieuws

Else Sidoel medewerker van het jaar SVZ

Tijdens de jaarlijks terugkerende verkiezing onder ruim 700 medewerkers van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is Else Sidoel vandaag verkozen tot beste medewerker van het…

Delen:

Verhoging kosten rijbewijs aangehouden

De voorgenomen verhoogde bedragen voor een nieuw rijbewijs, het verlengen daarvan en een duplicaat zijn tot nader order aangehouden, meldt de PR van het Korps…

Delen:

Nationaal kwaliteitsbeleid gelanceerd

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is namens het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) als overheid bezig met de ontwikkeling van een nationaal kwaliteitsbeleid…

Delen:

Minister Samsoedien met ontslag

Naar aanleiding van de recente perikelen rondom de minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien, heeft de minister vandaag haar portefeuille ter…

Delen:

Mogelijk aanhouding zoon minister Samsoedien

De zoon van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) zal mogelijk worden aangehouden op basis van verdenking van het plegen van…

Delen:

“Peiling NIKOS onbetrouwbaar”

De VHP heeft met de recente NIKOS-peiling een gebrekkige poging gedaan om Martin Schalkwijk uit de kast te halen, luidt de kritiek vanuit de NDP….

Delen:

BOG, PAHO en KPS partners antirookcampagne

Het Bureau Openbare Gezondheidsdienst (BOG) en de Pan American Health Organization (PAHO) zullen vandaag de bewustwordingscampagne ‘Smoko?!….. Nee Mang’ lanceren. Delen:

Delen:

Meer aandacht voor forensisch werkveld

Met de viering van de Forensische dag heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) getracht meer aandacht te creëren voor het Forensisch werkveld. Delen:

Delen:

OWT&C laat afwijkende bouwsels slopen

Het is gebleken dat er waarschijnlijk door onwetendheid van burgers, maar soms ook doelbewust- in afwijking van de verleende bouwvergunning wordt gebouwd op diverse locaties….

Delen:

Dc Collectief bespreekt grond- en bosbeleid

De districtscommissarissen (dc) hebben tijdens het jongste Dc Collectief diepgaand van gedachten gewisseld met de ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) en Roline Samsoedin (Ruimtelijke Ordening…

Delen:

Minister Tsang ontvangt nieuw bestuur VES

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) had de afgelopen week een kennismakingsgesprek met het nieuw bestuur van de Vereniging van Economisten in…

Delen:

Suriname doet mee aan EXPOCARIBE 2019

Het ministerie van Buitenlandse Handel en Investeringen van de Republiek Cuba, PROCUBA, de Kamer van Koophandel van de Republiek Cuba en de Provinciale Assemblee ‘s…

Delen:

Verhoogde controle door politie Regio Paramaribo

De politie van Regio Paramaribo heeft op zaterdagavond vanwege de handhaving van de openbare orde, veiligheidscontroles gehouden in de verschillende ressorten in hun werkgebied. Delen:

Delen:
Scroll Up