VRTS-bestuur herkozen

Het bestuur van de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS) is ingaande dinsdag 21 juli 2015 herkozen voor een periode van 2 jaar.

De algemene ledenvergadering (ALV) van de VRTS koos unaniem Anwar Lall Mohamed directeur van Sky Radio & TV tot voorzitter.

De overige bestuursleden zijn Charel Vervuurt (Apintie Radio & TV), Faried Pierkhan (RBN Radio & TV), Enjela Kamperveen (ABC Radio & TV), Cindy Radji (Garuda Radio & TV), Werner Duttenhofer junior (Radio 10) en Gerrit Barron (BOB Moengo).

Het bestuur heeft op de algemene leden vergadering het heuglijke nieuws gebracht dat De Nationale Assemblee op 17 april 2015 de voorgestelde wijzigingen in de Wet Auteursrecht van 1913 heeft goedgekeurd. In het Staatsblad van 7 april 2015 No.83 heeft Minister Edmund Leiles van Binnenlandse Zaken de goedgekeurde wijzigingen afgekondigd. Hierbij is onder meer bepaald dat de vergunning verleend aan de Stichting Auteursrechten Suriname (SASUR) bij beschikking van de minister van Justitie & Politie van 26 november 2008 No.7796/08 nu definitief is ingetrokken .

Het nieuwe VRTS-bestuur is verder bij acclamatie door de algemene ledenvergadering gemachtigd om de ontwikkelingen in verband met een nieuwe op te richten auteursrechtenvereniging te ondersteunen. Daarbij is belangrijk dat er redelijke tarieven voor het gebruik van beschermde werken zullen worden betaald en dat er een transparant en breed gedragen beleid wordt gevoerd.

De invoering van digitale televisie zal ook in de aanstaande bestuursperiode een belangrijk speerpunt zijn. Een aantal TV-omroepbedrijven hebben de migratie van analoge televisie naar digitale televisie al gerealiseerd, terwijl een aantal bedrijven in een vergevorderd stadium van voorbereiding verkeren om de digitale switch-over te maken.

In verband met de impact en de kosten die dit alles zal hebben voor de televisiebedrijven en de televisie-kijkers in Suriname, heeft de Algemene Leden Vergadering het VRTS-bestuur gevraagd deze aangelegenheid op korte termijn diepgaand met de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) te bespreken.

Meer nieuws

VSJS aanwezig op 82ste congres AIPS

Voorzitter Desney Romeo en penningsmeester Quaraisy Nagessersing van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS), wonen deze week in Lausanne, Zwitserland het 82ste jaarlijkse congres…

Rusland: Olympisch Comité is onsportief

Redactie GFC Nieuws — Rusland vindt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) niet erg sportief. De organisatie verloor vorige week de beroepszaak inzake vermeend dopingmisbruik door…

Buza buigt zich over ACP-EU-partnerschap

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA) organiseerde een seminar over de toekomst van de African Caribean Pacific European Union (ACP-EU) partnerschapsovereenkomst, het Post Cotonou-traject.

Meer behoefte aan junkfood bij slaapgebrek?

Een nieuwe studie gepubliceerd in het vakblad Journal of Neuroscience bevestigt dat mensen die te weinig hebben geslapen, meer behoefte hebben aan calorierijke voeding dan…

Somohardjo bezorgd over leningenbeleid regering

Paul Somohardjo, fractieleider van de Pertjajah Luhur (PL), heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling zijn bezorgdheid geuit over het “desastreus leningenbeleid”…

Scroll Up