VRTS-bestuur herkozen

Het bestuur van de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS) is ingaande dinsdag 21 juli 2015 herkozen voor een periode van 2 jaar.

De algemene ledenvergadering (ALV) van de VRTS koos unaniem Anwar Lall Mohamed directeur van Sky Radio & TV tot voorzitter.

De overige bestuursleden zijn Charel Vervuurt (Apintie Radio & TV), Faried Pierkhan (RBN Radio & TV), Enjela Kamperveen (ABC Radio & TV), Cindy Radji (Garuda Radio & TV), Werner Duttenhofer junior (Radio 10) en Gerrit Barron (BOB Moengo).

Het bestuur heeft op de algemene leden vergadering het heuglijke nieuws gebracht dat De Nationale Assemblee op 17 april 2015 de voorgestelde wijzigingen in de Wet Auteursrecht van 1913 heeft goedgekeurd. In het Staatsblad van 7 april 2015 No.83 heeft Minister Edmund Leiles van Binnenlandse Zaken de goedgekeurde wijzigingen afgekondigd. Hierbij is onder meer bepaald dat de vergunning verleend aan de Stichting Auteursrechten Suriname (SASUR) bij beschikking van de minister van Justitie & Politie van 26 november 2008 No.7796/08 nu definitief is ingetrokken .

Het nieuwe VRTS-bestuur is verder bij acclamatie door de algemene ledenvergadering gemachtigd om de ontwikkelingen in verband met een nieuwe op te richten auteursrechtenvereniging te ondersteunen. Daarbij is belangrijk dat er redelijke tarieven voor het gebruik van beschermde werken zullen worden betaald en dat er een transparant en breed gedragen beleid wordt gevoerd.

De invoering van digitale televisie zal ook in de aanstaande bestuursperiode een belangrijk speerpunt zijn. Een aantal TV-omroepbedrijven hebben de migratie van analoge televisie naar digitale televisie al gerealiseerd, terwijl een aantal bedrijven in een vergevorderd stadium van voorbereiding verkeren om de digitale switch-over te maken.

In verband met de impact en de kosten die dit alles zal hebben voor de televisiebedrijven en de televisie-kijkers in Suriname, heeft de Algemene Leden Vergadering het VRTS-bestuur gevraagd deze aangelegenheid op korte termijn diepgaand met de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) te bespreken.

Delen:

Meer nieuws

Kinderen Parelhuis trots op nieuw vervoer

Parelhuis ontvangt een Noah-bus van Stinafo, zodat zij ‘hun’ kinderen verantwoord en comfortabel naar school en hun andere activiteiten kunnen vervoeren. Delen:

Delen:

Ressortraden Para nu voltallig

De afgelopen week is voorzien in de ontstane vacature van vijf ressortraadsleden (rr-leden) van vier ressortraden (rr) in het district Para. Delen:

Delen:

HVB installeert onderafdeling te Nieuwe Grond

Met de installatie van de onderafdeling De Nieuwe Grond afgelopen zaterdag in haar partijcentrum te Hannaslust, heeft de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) haar structuren in…

Delen:

VHP solidair met inwoners Utrecht

De VHP spreekt haar solidariteit uit met de inwoners van Nederland, in het bijzonder in Utrecht, die zijn opgeschrikt door de aanslag van maandagochtend, waarbij…

Delen:

OWT&C, RO en Defensie pakken wegen Marowijne aan

De ministeries van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Regionale Ontwikkeling (RO) en Defensie voeren verschillende rehabilitatiewerkzaamheden uit in Marowijne. Delen:

Delen:

Man verkoopt nep goud aan klant

De 33-jarige Gregory W. is door de politie van het ressort Centrum ingesloten voor oplichting van een vrouw. Delen:

Delen:

Meer ondersteuning voor landbouwers opkomst

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft afgelopen week onder leiding van de Chief Technical Advisor/project manager, Erick Zeballos van het project SAMAP en…

Delen:

Man bedreigt buren met de dood

De 27-jarige Orfeo D. is door de politie van Latour aangehouden en opgesloten voor het bedreigen van zijn buren met de dood. Delen:

Delen:

Platform importeurs voor overleg bij HI&T

Gelet op de ontwikkelingen, die een druk uitoefenen op het prijsniveau, heeft het platform van importeurs van levensmiddelen een gesprek gevoerd met minister Stephen Tsang…

Delen:

VHP: terroristische aanslag onaanvaardbaar

Heel vroeg in de ochtend van 15 maart zijn wij opgeschrikt door een terroristische aanslag op twee moskeeën in Nieuw Zeeland, waarbij tenminste 49 moskeegangers…

Delen:

VHP helpt familie Dors

Op 1 maart heeft het noodlot toegeslagen bij de familie Dors te Ingikondre in het district Coronie. Hun woning werd helemaal door brand verwoest. Delen:

Delen:
Scroll Up