Voorbereidingen vaargeul vinden volop voortgang

De voorbereidingen voor het uitdiepen en verbreden van de vaargeul van de Surinamerivier zijn in volle gang.

Minister Patrick Pengel van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) geeft de zekerheid dat met de baggerwerkzaamheden dit jaar een aanvang zal worden gemaakt. Dit project is van eminent belang om schepen met een hoger laadvermogen te accommoderen en hen dus de mogelijkheid te bieden om de rivier in en uit te varen.

Het uitbaggeren van de vaargeul zal in het bijzonder zorgen voor economisch voordeel op het gebied van transport. “De schepen kunnen beter en efficiënter beladen worden voor zowel import als export. Dat brengt met zich mee dat de kosten voor in- en uitvoer van goederen omlaag gaan. De economische waarde is groot, omdat wij gelet op exportmogelijkheden beter kunnen concurreren, vanwege de lagere transportkosten.” Een verlaging in transportkosten brengt met zich mee dat ook goederen in prijzen zullen dalen.

In totaal zal de vaargeul over een strekking van ongeveer 65 kilometer worden uitgediept en verbreed. Vanuit de monding van de Surinamerivier tot en met Dijkveld en een gedeelte voor de monding, welke bekend staat als de aanvaarroute.

Het uitgebaggerde slib gaat op aangewezen of diepere plekken van de rivier gedumpt worden. Dat zal gebeuren in afstemming met de Maritieme Autoriteit Suriname en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname. Het baggerproject zal aanvankelijk in een jaar uitgevoerd. Daarna zullen er elk jaar onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd om overtollig slib te verwijderen.

Wanneer een aanvang gemaakt zal worden met de werkzaamheden is vooralsnog niet bekend. De minister zegt; “de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met het dicht slibben van de vaargeul.” Het grootste nadeel is dat alleen schepen met minder lading in de vaargeul kunnen varen, waardoor Suriname inkomsten derft. Het is dus een absolute noodzaak dat dit project van start gaat.(GFC)

Meer nieuws

Minister Samsoedin gaat in op grondproblemen

Minister Roline Samsoedin van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft tijdens de ingekomen stukken in het parlement, uitleg gegeven over enkele gevallen van occupatie.

STEAMIT fair op Powaka

STEAM-IT, een projectteam van de Suriname America Alumni Associatie, SAAA, zal op vrijdag 22 februari een mini-fair houden op de Sint Wilhelmus School te Powaka…

AZP heeft nu een Ontslagruimte

Vaker is het gebleken dat opgenomen patiënten die door de specialist zijn ontslagen, vele uren later door hun begeleiders worden opgehaald.

Aanpak weg naar Langa-Uku

De weg naar het dorp Langa-Uku zal donderdag worden aangepakt door het ministerie van OWT&C in samenwerking met het districtscommissariaat Marowijne – Zuidwest.

Vuurwapengevaarlijke verdachte aangehouden

De vuurwapengevaarlijke Machecho V. is op zaterdag 16 februari door het Arrestatie Team aangehouden en overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

Vereniging benadrukt koersstabiliteit

De vereniging van cambiohouders wenst naar aanleiding van de thans ontstane situatie op het koersenfront te benadrukken dat onze totale economie en iedere burger gebaat…

45 rijbewijzen ingevorderd door MSD

De Motor Surveillancedienst (MSD) heeft in de periode zondag 3 februari tot en met zaterdag 9 februari 370 verkeersdeelnemers bekeurd, waarbij 45 rijbewijzen van hardrijders…

Scroll Up