Volkstuinproject in ressort Geyersvlijt

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) kreeg het verzoek van de EBG-gemeente om een volkstuinproject op het terrein van de basisschool aan de Kaikoesiestraat te Geyersvlijt aan te leggen.

Deze week vond de launch plaats, waarbij onder toeziend oog van waarnemend directeur Deepak Jairam van LVV, verschillende soorten gewassen zijn geplant. De middag werd afgesloten door een certificaatuitreiking aan trainers die eerder hebben meegedaan aan moestuinprojecten.

Volgens de LVV-directeur heeft het ministerie dit initiatief zeer op prijs gesteld en meteen ingespeeld door het project een volkstuin-karakter te geven, vanwege het feit dat er gezinnen uit de buurt erbij zijn betrokken.

“Wij leven nu in een moderne wereld, waar men meer met andere zaken bezig is, zoals smartphone en de sociale media. Middels dit project zullen zowel ouderen als jongeren hun dag en tijd beter kunnen besteden. Om groente te planten heb je geen grote arealen nodig, bijna eenieder heeft thuis enkele vierkante meters grond beschikbaar waar die kan planten,” gaf de waarnemend directeur van LVV verder aan.

Het organisch telen kwam tijdens het planten ook aan de orde. Bij het organisch telen van gewassen worden zo minder mogelijk gebruik maakt van chemische stoffen. Dit werd ook tijdens de training benadrukt. Het ministerie van LVV houdt zich ook bezig met schooltuinen, zodat de schoolkinderen naast hun reguliere schoolwerk ook kunnen leren tuinieren.

De leerlingen nemen dit mee naar huis en betrekken de ouders mee. Paramaribo is een woongebied, maar desondanks wordt er getracht om moestuinen aan te leggen in enkele gebieden van de hoofdstad. Landbouw is niet alleen voor de districten, maar kan overal worden uitgeoefend, dus ook in de stad.

De LVV-directeur voerde tenslotte aan dat mensen die een stuk grond beschikbaar hebben en niets mee doen, iemand in de gelegenheid kunnen stellen om aan landbouw te doen. “Enerzijds wordt het terrein nuttig gebruikt en onderhouden en anderzijds zullen de gewassen dienen als dagelijkse gezond voedsel voor beide partijen” aldus Jairam.

Delen:

Meer nieuws

Ode aan Inheemsen in Palmentuin

GFC NIEUWS- Jaren terug is advies uitgebracht aan de regering voor het plaatsen van een gedenkteken voor de Inheemse mannen, vrouwen en kinderen die tijdens…

Delen:

Dorpen in Para bezorgd over veiligheid

GFC NIEUWS- De Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica kondigt verscherpte en gemeenschappelijke actie aan voor het recht op veiligheid, begaanbare wegen en…

Delen:

Volksgezondheid waarschuwt voor hittegolven

GFC NIEUWS- In navolging van het bericht van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) waarbij zij waarschuwt dat de Caribische landen risico lopen op hittegolven, wil het…

Delen:

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:
Scroll Up