VHP: Marron symbool voor veerkracht

Het is nu tijd dat onze marronbroeders en zusters als symbool gaan staan voor veerkracht die zij in zich hebben. Het is tijd dat de Marrons gaat staan voor de drang naar vrijheid die zij in zich hebben. Diezelfde drang die hen heeft gemaakt dat voorouders van onze Marronbroeders en zusters hebben gestreden voor een leven van vrijheid boven gebondenheid, zegt de VHP.

Op Marrondag is het volgens de partij goed om stil te staan bij de positie van onze Marronbroeders en zusters in ons mooi en divers Suriname. Wat is de prijs die de Marron heeft moeten betalen voor vrijheid? Wat is die prijs die nog steeds wordt betaald? Het grondenrechtenvraagstuk, toegang tot adequate medische voorzieningen, meedelen in de winsten uit economische activiteiten verricht in het achterland.

Dit is slechts een kleine greep die uit de scala van zaken die maken dat sommige van onze Marronbroeders en zusters hun volledige potentie niet uitermate kunnen bereiken. Gedegen evaluatie en correcte aanpak moeten leiden tot versnelde groei van het welvaart en welzijnsniveau van onze Marronbroeders en zusters.

Wanneer anno 2018 blijkt dat de marron strijd moet voeren voor erkenning van hun grondenrechten, goed onderwijs, betaalbare basisgoederen en goede gezondheidszorg is dat een zeer trieste zaak. De huidige regering heeft in bijkans 9 jaar de ontwikkeling van het binnenland kapotgeslagen en achtergehouden.

De marrons hebben een stimulerende omgeving nodig om zich optimaal te ontwikkelen. De VHP gaat naar het binnenland met concrete ervaringen en kennis over armoede, en zoekt met de samenleving aldaar oplossing voor de armoede en hoe het binnenland goed ontwikkeld kan worden. Oranje is een kleur die al deze zaken in zich herbergt! Hoop, energie, kennis en kunde en stimulans! Dat wenst de VHP u toe op deze Marrondag, daaraan werkt de VHP samen met u.

De Marron heeft altijd vrijheid nagestreefd. Laten wij op Marrondag, deze vrijheid inzetten om onszelf en ons mooi Suriname vrij te maken en te redden van alles dat onze ontwikkeling tegenhoudt. Red Suriname. Wees vrij, wees sterk. Zelf sterk, samen Sterker.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) wenst te benadrukken, dat zij altijd zal strijden tegen elke vorm van onderdrukking en erop toezien dat de vrijheid van de hele Surinaamse gemeenschap in de ruimste zin des woords gewaarborgd blijft. De

VHP feliciteert alle Surinamers maar in het bijzonder de Marron broeders en zusters, met de herdenking en viering van de ‘Dag van de Marrons’.

Meer nieuws

First lady doneert weer

“Het geeft ons meer motivatie om harder te werken voor hetgeen wij gaan doen in Amerika”, zegt Donovan Dongo na een donatie van first lady…

QuikScan douane aanleiding CLAD-onderzoek

Op basis van recente ontwikkelingen bij de douanedienst heeft de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in december 2018 een QuickScan laten uitvoeren door een speciaal…

WTO-delegatie bezoekt Suriname

Vanwege de World Trade Organisation (WTO) Trade Policy Review (TPR) heeft een team van deskundigen van het WTO-secretariaat een werkbezoek gebracht aan Suriname.

Arbeid stimuleert klein-ondernemerschap

Volgens de taakstelling van het ministerie van Arbeid is het stimuleren van klein-ondernemerschap een van de manieren om in te spelen op de vraag naar…

Agressieve echtgenoot opgesloten

De 33-jarige Faizel R. is op donderdag 7 februari door de politie van Livorno ingesloten voor bedreiging van zijn echtgenote.

‘Racisme is een Amerikaans probleem’

Redactie GFC Nieuws — “Ja, president Donald Trump is een racist, daar bestaat geen twijfel over. Maar zoals we hebben gezien, gedragen ook Democraten zich…

Scroll Up