VHP-leden dienen initiatiefvoorstel voor wijziging wet schadeloosstelling DNA

“Vanwege de moeilijke sociaaleconomische situatie in Suriname, voor voornamelijk grote delen van de samenleving, en de gebrekkige financiële middelen van de Staat Suriname, is het niet wenselijk dat de maandelijkse schadeloosstelling van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblée (DNA) op dit moment worden verhoogd. Het is wenselijk dat er een integrale wijziging komt van de geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblée”, zeggen Krishnakoemarie Mathoera, Asiskumar Gajadien en Riad Nurmohamed van de VHP in een memorie van toelichting van de initiatiefwet die zij namens hun partij hebben ingediend voor wijziging van de Wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en van de gewezen leden van De Nationale Assemblée (DNA)

Dit nieuw voorstel moet volgens de initiatiefnemers binnen 6 maanden af zijn en voor goedkeuring worden aangeboden aan De Nationale Assemblée.

Vanwege het maatschappelijk belang van de wet wordt aan DNA-voorzitter Jennifer Simons gevraagd om deze wet spoedig in behandeling te nemen.

De VHP fractie heeft geen bezwaar om in de recesperiode te vergaderen en gaat ervan uit dat collega-parlementariërs het belang van de spoedige behandeling inzien en alle medewerking hieraan zullen verlenen.

Meer nieuws

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Kind in autostoel vliegt uit auto

Een geschokte automobilist in de Amerikaanse stad Mankato (Minnesota) zag hoe een kindje in een autostoeltje uit een auto werd geslingerd.

Gebedsdag voor Coronie

Op zaterdag 12 januari is er een gebedsdag georganiseerd door de verschillende christelijke kerken in samenwerking met het commissariaat in de multifunctionele te Coronie.

Man opgesloten voor mishandeling collega

De 41-jarige Dilawar H. werd op woensdag 9 januari door de politie van het ressort Lelydorp opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld voor mishandeling van…

Voorlichting SEH werpt vruchten af

De Spoedeisende Hulp (SEH) die bestemd is voor de opvang van acute aandoeningen of verwondingen, heeft het afgelopen jaar minder aanmeldingen geregistreerd dan het vorig…

Scroll Up