VHP installeert kernen in Para

GFC NIEUWS- VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft in het weekend enkele kernen in Para geïnstalleerd.

Het ligt in de bedoeling dat vanuit deze centrale plekken het werk van de VHP naar de verkiezingen toe zal worden uitgezet.

Op deze druk bijeenkomst hebben verschillende partijprominenten het woord gevoerd en daarbij hun misnoegen geuit met betrekking tot het huidig beleid van de regering.

Rachel Aroepa, voorzitter van de kern te Cabendadorp, hekelde het feit dat de buurtbewoners misleid zijn geworden door de regering Bouterse/Adhin.

Grote beloftes, waaronder leidingwater voor de gehele omgeving, zijn tot op de dag van vandaag niet nagekomen. Er zijn 2 watertonnen die jaar en dag daar leeg staan en huishoudens die beschikken over een erfkraan, maar zonder watertoevoer.

Ronald Gambier, voorzitter van het ressort campagneteam Para Noord, gaf te kennen dat de huidige regering de zogenaamde Coropina driehoek opriep om met voorstellen c.q. plannen te komen ter uitvoering hiervan. “Waarom nu? Waarom niet eerder? Is dit weer de zoveelste verkiezingsstunt c.q. belofte?”

“Zowel de sprekers als de aanwezigen waren van mening dat dit een bekend fenomeen is bij de huidige regering, namelijk het volk misleiden en misbruiken. Daarin is ze super goed”, voert de partij aan in een persbericht.

Santokhi benadrukte dat er heel veel potentie is in Para, echter worden deze niet benut. De situatie met betrekking tot de kwestie Suralco baart hem veel zorgen waaronder de aanwezigheid van chemicaliën, milieuvervuiling en ex-personeelsleden die niet kunnen beschikken over hun pensioen waarop zij recht hebben.

Dat deze huidige regering ondoordachte besluiten neemt zonder het belang van het volk op de eerste plaats te zetten, is weer gebleken bij de overname van de Afobaka stuwdam, haalde Santokhi aan. “Weet de regering wat zij overneemt? Weet de regering in welke staat de Afobaka stuwdam verkeert? Weet de regering welke schulden Suralco achterlaat,” vroeg hij.

De VHP-voorzitter gaf aan dat “we als geen ander weten dat deze regering het volk zal laten betalen voor de ondoordachte handelingen met betrekking tot deze deal. De VHP heeft met man en macht gestreden hiertegen, echter heeft dit niet mogen baten. Met de locomotief van Orange Movement gaan we niet de kant op van loze beloftes, we gaan de kant op van ontwikkeling en duurzaamheid.”

De partijvoorzitter verzekerde de aanwezigen dat de VHP voor ontwikkeling zal zorgen. “De locomotief van de Orange Movement is niet die locomotief van het paarse bedrog die bij Poelepantje stopt, maar één die door het gehele land zal gaan. De Orange locomotief is een andere trein en zal stoppen bij station 28,”aldus Santokhi.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

Baby zonder ogen geboren in Rusland

GFC NIEUWS- Een baby die geboren is zonder ogen, is op zoek naar een adoptiefamilie, omdat zijn jonge moeder hem opgaf. Zie ook een ander…

Delen:

HVB breidt vleugels uit naar Nederland

GFC NIEUWS- “Bij de HVB telt iedereen mee, ook degenen die niet in Suriname verblijven maar hun lot verbonden hebben met de toekomst van ons…

Delen:

Man dood aangetroffen voor winkelpand

GFC NIEUWS- De politie van Centrum kreeg vandaag omstreeks 04.00 uur een melding binnen dat een man aan de Domineestraat ter hoogte van het Neumanpad…

Delen:

S&J voert sportproject uit in Kabalebo

GFC NIEUWS- De implementatie van het sportproject te ressort Kabalebo vond op 7 oktober plaats. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

Positieve boringen SWM in Cabendadorp

GFC NIEUWS- De Surinaamse Waterleiding Maatschappij is al enkele jaren bezig in Cabendadorp met het boren van waterputten. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Bouterse gedenkt binnenland

GFC NIEUWS- De NDP-structuren over geheel Suriname zijn bezig met het distribueren van goederen en diensten in verband met de jaardag van hun voorzitter, Desire…

Delen:

58-jarige bromfietser dodelijk aangereden

GFC NIEUWS- De 58-jarige bromfietser Humphrey Windzak is zaterdagmiddag dodelijk aangereden door de 27-jarige M.A. die een personenauto bestuurde. Zie ook een ander interessant bericht…

Delen:

Man beroofd door ‘travestiet’

GFC NIEUWS- De 24-jarige Verginio K. door de politie van Flora aangehouden, nadat hij een man had beroofd. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Coroniaanse atleten in de bloemetjes gezet

GFC NIEUWS- Coroniaanse atleten zijn afgelopen week in aanwezigheid van coach Edward Cruden door districtscommissaris (dc) Remie Tarnadi in de bloemetjes gezet. Zie ook een…

Delen:

Veldbezoek Chotkan aan Mottonshoop project

GFC NIEUWS- Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C) heeft tijdens een veldbezoek op 10 oktober in het Mottonshoop project, Kwatta samen…

Delen:

Nieuwe dienstauto’s voor dc’s

GFC NIEUWS- Met de aanschaf van nieuwe voertuigen voor het korps van dc’s heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) voorzien in een dringende behoefte….

Delen:

VHP ondersteunt de worstelsport

GFC NIEUWS- Naast de andere sporten ondersteunt de VHP ook de worstelsport. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>>…

Delen:

Bouterse betreurt situatie Rosebeld/Iamgold

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse betreurt de situatie zoals die zich nu voordoet bij Rosebel GoldMines/Iamgold. Zie ook een ander interessant bericht door op de…

Delen:
Scroll Up