VHP: Dag der Inheemsen en Javaanse immigratie een bezinningsvolle dag

Elk jaar op 9 augustus herdenken wij twee belangrijke dagen, namelijk: Dag der Inheemsen en Javaanse Immigratiedag. De Nationale Dag der Inheemsen en de Javaanse Immigratie is een symbool van respect en blijk van erkenning voor Inheemsen en Javanen.

De ‘Dag der Inheemsen’ is door de Verenigde Naties ingesteld op 9 augustus als Internationale Dag der Inheemse Volken, met het doel dat nationale overheden stilstaan bij de behoeften van hun oorspronkelijke bewoners. Gedurende eeuwen zijn Inheemsen, als slaven gebruikt en mensonterend behandeld.

De bijzondere positie en rechten van Inheemse volken, worden vanuit verschillende aspecten, nationaal en internationaal al heel lang besproken. In het jaar 2007 heeft Suriname de VN Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volken ook goedgekeurd.

Deze rechten zijn in Suriname nog niet in de wetgeving verwerkt, ondanks verdragen, verklaringen en vonnissen die op Suriname van toepassing zijn. De Inheemse volken in ons land leven nog steeds in onzekerheid doordat ze geen rechtsbescherming genieten en een deel van hun rechten hen ontzegd wordt.

De natuurlijke leefomgeving van veel Inheemse volkeren wordt nog steeds ingrijpend verstoord door houtkap, wegaanleg of winning van delfstoffen. Hoewel de regering in 2011 had toegezegd het grondedenrechtenvraagstuk op te lossen is dat nog steeds niet gebeurd. De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) roept de overheid op om respect te tonen en uitvoering te geven aan de VN-verklaring voor de Rechten van Inheemse Volken.

De Inheemsen van ons land leveren een belangrijke bijdrage aan onze rijke culturele diversiteit, die het gezamenlijke erfgoed van de mensheid vormt. Dat Suriname nu mondiale erkenning krijgt voor zijn rijke ecologie, is te danken aan onze traditionele kennis die nu verloren dreigt te gaan.

Gelijktijdig met de ‘Dag der Inheemsen’ gedenken we ook de ‘Dag der Javaanse Immigratie’. Dit jaar vieren wij 128 jaar Javaanse immigratie. De eerste “Surinaamse Javanen” zetten op 9 augustus 1890 voet op Surinaamse bodem en brachten een rijke cultuur mee: zang, dans, muziek, voedingsgerechten, klederdracht, omgangsvormen en andere traditionele gebruiken. De Javaanse immigratie heeft een zeer bijzondere bijdrage geleverd aan de vorming van de Surinaamse multiculturele samenleving.

Onze Javaanse broeders en zusters zijn door hun lotsverbondenheid met Suriname een onlosmakelijk deel van het proces van onze natievorming. Hun rol is eveneens een belangrijke factor in het politieke landschap van Suriname vanwege hun goede maatschappelijke posities in het economische en culturele leven van ons land.

De Javanen zijn zeer bekend om hun cultureel erfgoed, voornamelijk het culinair erfgoed en de Djerang Kepang welke de co-existentie van het verleden met het heden toont, is de Surinamer van Javaanse komaf een niet te verwaarlozen deel van de Surinaamse samenleving. De Javaanse voorouders hebben zich veel inspanningen getroost en hebben voor hun nazaten de kiem gelegd opdat deze zich sociaal en maatschappelijk zouden kunnen verheffen.

De herdenking van de ‘Dag der Inheemsen’ en de Javaanse Immigratie zijn een moment van blijdschap en bezinning. De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) feliciteert de totale gemeenschap en wenst in het bijzonder onze Inheemse- en Javaanse broeders en zusters, een prettige, maar bovenal een bezinningsvolle dag toe.

Meer nieuws

Worstelcaravaan op 1 september in Nickerie

De Surinaamse Worstel Federatie (SWF) organiseert op zaterdag 1 september in samenwerking met SCV Karishma een worsteltoernooi in het district Nickerie. Dit zal plaatsvinden in…

Hiv-training voor gezondheidswerkers

Gezondheidswerkers (artsen en hiv-verpleegkundigen) van de RGD en enkele medewerkers van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) nemen deel aan een tweedaagse HIV-training, die vandaag van…

28 recreatieoorden in Para goedgekeurd

28 exploitanten van recreatieoorden hebben woensdag hun toestemming en goedkeuring ontvangen. Deze oorden zijn door het traject van controle op naleving van de geldende voorwaarden…

Nieuwe procedure schrijf- en spelfouten CBB

Als gevolg van artikel 67a van het Burgerlijk wetboek kunnen kennelijke schrijf- of spelfouten en misslagen zonder tussenkomst van de rechter worden verbeterd. De bevoegdheid…

Dc Kenya Pansa neemt waar in district Para

Districtscommissaris (dc) Kenya Pansa van Brokopondo heeft woensdag de leiding van het district Para overgenomen van dc Armand Jurel. De burgermoeder zal voor een korte…

Officieel startsein rehabilitatie beddenhuis AZP

Vandaag wordt het officieel startsein gegeven voor rehabilitatie van het beddenhuis van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De ondertekening van de overeenkomst voor de renovatie…

Theatervoorstelling ‘Krape in actie’

De Werkplaats voor Podiumkunsten (Art Laboratorium Suriname en Lisibeti Music Performing Arts) organiseert dit weekend de jeugdtheatervoorstelling ‘Krape in actie’ in het Cultureel Centrum Suriname….

Scroll Up