VHP: Dag der Inheemsen en Javaanse immigratie een bezinningsvolle dag

Elk jaar op 9 augustus herdenken wij twee belangrijke dagen, namelijk: Dag der Inheemsen en Javaanse Immigratiedag. De Nationale Dag der Inheemsen en de Javaanse Immigratie is een symbool van respect en blijk van erkenning voor Inheemsen en Javanen.

De ‘Dag der Inheemsen’ is door de Verenigde Naties ingesteld op 9 augustus als Internationale Dag der Inheemse Volken, met het doel dat nationale overheden stilstaan bij de behoeften van hun oorspronkelijke bewoners. Gedurende eeuwen zijn Inheemsen, als slaven gebruikt en mensonterend behandeld.

De bijzondere positie en rechten van Inheemse volken, worden vanuit verschillende aspecten, nationaal en internationaal al heel lang besproken. In het jaar 2007 heeft Suriname de VN Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volken ook goedgekeurd.

Deze rechten zijn in Suriname nog niet in de wetgeving verwerkt, ondanks verdragen, verklaringen en vonnissen die op Suriname van toepassing zijn. De Inheemse volken in ons land leven nog steeds in onzekerheid doordat ze geen rechtsbescherming genieten en een deel van hun rechten hen ontzegd wordt.

De natuurlijke leefomgeving van veel Inheemse volkeren wordt nog steeds ingrijpend verstoord door houtkap, wegaanleg of winning van delfstoffen. Hoewel de regering in 2011 had toegezegd het grondedenrechtenvraagstuk op te lossen is dat nog steeds niet gebeurd. De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) roept de overheid op om respect te tonen en uitvoering te geven aan de VN-verklaring voor de Rechten van Inheemse Volken.

De Inheemsen van ons land leveren een belangrijke bijdrage aan onze rijke culturele diversiteit, die het gezamenlijke erfgoed van de mensheid vormt. Dat Suriname nu mondiale erkenning krijgt voor zijn rijke ecologie, is te danken aan onze traditionele kennis die nu verloren dreigt te gaan.

Gelijktijdig met de ‘Dag der Inheemsen’ gedenken we ook de ‘Dag der Javaanse Immigratie’. Dit jaar vieren wij 128 jaar Javaanse immigratie. De eerste “Surinaamse Javanen” zetten op 9 augustus 1890 voet op Surinaamse bodem en brachten een rijke cultuur mee: zang, dans, muziek, voedingsgerechten, klederdracht, omgangsvormen en andere traditionele gebruiken. De Javaanse immigratie heeft een zeer bijzondere bijdrage geleverd aan de vorming van de Surinaamse multiculturele samenleving.

Onze Javaanse broeders en zusters zijn door hun lotsverbondenheid met Suriname een onlosmakelijk deel van het proces van onze natievorming. Hun rol is eveneens een belangrijke factor in het politieke landschap van Suriname vanwege hun goede maatschappelijke posities in het economische en culturele leven van ons land.

De Javanen zijn zeer bekend om hun cultureel erfgoed, voornamelijk het culinair erfgoed en de Djerang Kepang welke de co-existentie van het verleden met het heden toont, is de Surinamer van Javaanse komaf een niet te verwaarlozen deel van de Surinaamse samenleving. De Javaanse voorouders hebben zich veel inspanningen getroost en hebben voor hun nazaten de kiem gelegd opdat deze zich sociaal en maatschappelijk zouden kunnen verheffen.

De herdenking van de ‘Dag der Inheemsen’ en de Javaanse Immigratie zijn een moment van blijdschap en bezinning. De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) feliciteert de totale gemeenschap en wenst in het bijzonder onze Inheemse- en Javaanse broeders en zusters, een prettige, maar bovenal een bezinningsvolle dag toe.

Meer nieuws

Personeel SBB in actie

Sinds dinsdag omstreeks 9.00 uur is het personeel van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) overgegaan tot actievoeren. Aanleiding voor de actie zijn de CAO-onderhandelingen die…

54-jarige inbreker in de kraag gevat

De politie van het ressort Geyersvlijt heeft de 54-jarige inbreker, Harvey K., maandag aangehouden. Met anderen zou hij op maandag 8 oktober een inbraak hebben…

Nieuw ID-kaartsysteem in de maak

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) start binnenkort met de introductie van het nieuwe ID-kaartsysteem. In dit kader is het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB)…

Omstander houdt telefoondief aan

Een omstander heeft de 21-jarige Cherry S. zondagochtend aangehouden aan de Prinsessestraat. Hij wordt verdacht van telefoondiefstal. Een vrouw had eerder op de dag aangifte…

Hoogleraar in Nijmegen wil xtc legaliseren

Legaliseer xtc. Dat bepleit Kees Kramers, internist-klinisch farmacoloog van het Radboud Universitair Medisch Centrum in het Nederlandse Nijmegen. Legale pillen leiden volgens hem tot minder…

Iedere Surinamer kan bankieren vanaf 2019

Met de introductie van de Union Pay bankkaartsysteem krijgt iedere Surinamer vanaf 2019 de mogelijkheid tot bankieren. De Southern Commercial Bank heeft dit systeem samen…

“Wan waka gi Mona”

Woensdag wordt organiseert het Comité wroko krin wie pernasi Geyersvlyt samen met vrienden en kennissen een stille mars ter nagedachtenis gehouden voor de vermoorde Monaliza…

De laatste ronde: Sears bijna bankroet

 Het was generaties lang een huishoudnaam voor veel Amerikanen, maar nu lijken toch echt de laatste lichten uit te gaan: winkelketen Sears vroeg maandag…

BEP gedenkt internaten met voedselpakketten

De partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) heeft acht internaten bedacht met voedselpakketten. De overhandiging aan vertegenwoordigers van de instellingen heeft vrijdagmiddag plaatsgevonden…

Sari Nagar opent filiaal in Nederland

De bekende Surinaamse Indiase kledingszaak Sári Nagar heeft een filiaal geopend in Nederland. Deze is gevestigd in het winkelcentrum In de Boogard van de stad…

Scholen Houttuin bleven vandaag gesloten

Vanwege de dikke rooklaag vanmorgen bleven de OS 1 Houttuin, OS 2 Houttuin en VOJ Houttuin vandaag ook gesloten. Opmerkelijk is dat deze rookontwikkeling niet…

Afdeling MOB nu ook in Nickerie

Om de hulpverlening naar de districten beter te versterken en tot zijn recht te laten komen, is het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) met de ondersteuning…

Scroll Up