VHP bij Pasen: hoop in een uitzichtloze situatie

Met Pasen herdenken de Christenen de opstanding van Jezus Christus. Het is een bijzonder feest, omdat op de vrijdag er voor –Goede Vrijdag- Christus werd gekruisigd en alles verloren leek.

De volgelingen van Christus waren door de vernedering, foltering en kruisiging van hun idool totaal gedemotiveerd. Met Palmzondag leek alles nog geweldig, maar op Goede Vrijdag stortte hun wereld in elkaar. De hoop op een rechtvaardige en vredige samenleving, die Christus gepredikt had, was verdwenen. De massa leed onder de corruptie en de uitbuiting van de machthebbers.

Ze zagen dat vele religieuze leiders met de machthebbers heulden in plaats van ze aan te spreken. Johannes de Doper, die koning Herodes wel had aangesproken over zijn moreel leven, was onthoofd. De religieuze leiders waren door Jezus ook aangesproken over hun schijnheiligheid. Zij waren meer met hun eigen status en titels bezig en lieten zich –evenals de machthebbers- dienen door het gewone volk.

De tempel was een geldwisselkantoor geworden en de religieuze leiders verrijkten zich met percelen en huizen. De Romeinse machthebbers gaven de Joodse religieuze leiders allerlei privileges, waardoor die zich niet meer kritisch opstelden tegenover al het onrecht van de machthebbers. Niet voor niets noemde Jezus dit soort religieuze leiders huichelaars en blinde wegwijzers (leest u zelf maar eens Mattheus 23).

Rechtvaardigheid wint

Jezus verkondigde een leer van rechtvaardigheid en liefde. Hij toonde in de praktijk wat dienstbaar leiderschap was. Dit was het tegenovergestelde van wat de machthebbers en de religieuze leiders lieten zien. Geen wonder dat het juist de religieuze elite was die het plan opvatte om Christus te laten arresteren en te vermoorden, wat samen met de machthebbers werd uitgevoerd.

Christus was een bedreiging voor de status quo en hij moest verdwijnen. Op Goede Vrijdag leken de onrechtvaardige heersers hun doel bereikt te hebben. De volgelingen van Christus en de massa gingen teleurgesteld naar huis. Twee van zulke personen liepen naar het dorp Emmaus.

Onderweg kwam iemand naast hen lopen en zij vertelden hun verhaal, maar de man liet hen de werkelijke gebeurtenissen zien en dat zaken niet hopeloos waren. Het was de opgestane Christus en deze twee Emmausgangers kregen weer blijdschap en hoop. Ze keerden meteen terug naar Jeruzalem om het de anderen te vertellen.

De onrechtvaardige leiders dachten dat ze van Christus af waren, maar de rechtvaardige God had hem doen opstaan, zodat de wereld weer hoop kreeg. Soms lijkt een onrechtvaardige situatie hopeloos en verliezen we het vertrouwen in de toekomst. Maar Pasen herinnert ons eraan dat de rechtvaardigheid het uiteindelijk zal winnen, want God is een rechtvaardige God. Recht en waarheid maken vrij, zegt ons volkslied, en laat dat ons inspireren.

In volle hoop, geloof en liefde wenst de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) alle Surinamers een vrolijk paasfeest toe. Zalig Pasen aan u allen.

VHP

Delen:

Meer nieuws

Ode aan Inheemsen in Palmentuin

GFC NIEUWS- Jaren terug is advies uitgebracht aan de regering voor het plaatsen van een gedenkteken voor de Inheemse mannen, vrouwen en kinderen die tijdens…

Delen:

Dorpen in Para bezorgd over veiligheid

GFC NIEUWS- De Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica kondigt verscherpte en gemeenschappelijke actie aan voor het recht op veiligheid, begaanbare wegen en…

Delen:

Volksgezondheid waarschuwt voor hittegolven

GFC NIEUWS- In navolging van het bericht van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) waarbij zij waarschuwt dat de Caribische landen risico lopen op hittegolven, wil het…

Delen:

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:
Scroll Up