Verplichte bijdrage ouderschapsverlof 1 procent van brutoloon

GFC NIEUWS- Het loon wordt volledig uitbetaald over de gehele periode van het ouderschapsverlof.

Daartegenover staat dat alle werknemers en werkgevers een verplichte maandelijkse bijdrage moeten doen aan het ‘Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof’ dat verantwoordelijk is voor de doorbetaling.

De bijdrage is gelijk aan 1 procent van het brutoloon van de werknemer, zegt de onderdirecteur van Arbeid, Glenn Piroe, in de nieuwe aflevering van Wroko Afersi met als onderwerp “Financiering van het Ouderschapsverlof”.

Onder het ouderschapsverlof kan worden gerekend: het zwangerschaps- en bevallingsverlof van minimaal 16 weken en het vaderschapsverlof van minimaal 7 dagen.

Volgens arbeidsvoorlichter, Imro Smith, bestaat de bijdrage uit een werkgeversaandeel van minimaal 50 procent en een werknemersaandeel van maximaal 50 procent.

De werkgever is verplicht om het werknemersaandeel bij elke loonbetaling in te houden en direct daarna samen met het werkgeversaandeel af te dragen aan het fonds. Hij zegt dat de werkgever verplicht is zijn werknemer het bewijs te verschaffen dat de bijdrage aan het fonds is voldaan.

Het fonds zal op zijn website maandelijks bekendmaken welke bedrijven aan hun verplichting hebben voldaan. Hierdoor kunnen werknemers ook checken of hun bedrijf heeft voldaan aan de verplichting tot afdracht van de bijdrage.

Volgens Smith kan de verplichte bijdrage aan het fonds op zijn vroegst in de maand december dit jaar worden uitgevoerd. Pas hierna kan worden bekendgemaakt wanneer het fonds zal overgaan tot vergoeding van het verlof.

Onderdirecteur Piroe zegt dat de financiering van het verlof alleen mogelijk is als alle werknemers en werkgevers zich aan hun plicht houden. Hij benadrukt dat alle werknemers verplicht zijn bij te dragen aan het fonds, ongeacht hun geslacht, leeftijd, levensovertuiging of seksuele geaardheid.

Ook werknemers die geen kinderen kunnen krijgen of geen kinderwens hebben, zijn verplicht bij te dragen. Deze bijdrageplicht duurt zolang de werknemer betrokken is in een arbeidsovereenkomst.

Hij verduidelijkt dat is uitgegaan van het solidariteitsprincipe en -beginsel om de financiering mogelijk te kunnen maken.

Ten aanzien van de bijdragen verduidelijkt de onderdirecteur hij dat in de komen de 3 jaren een uitzondering wordt gemaakt voor bedrijven die het ouderschapsverlof zelf financieren.

Deze bedrijven hoeven voorlopig niet bij te dragen aan het fonds omdat ze tot uiterlijk 2022 in de gelegenheid worden gesteld hun bestaande regeling ter financiering van het ouderschapsverlof uit te voeren.

Het gaat hierbij om voornamelijk cao-bedrijven. De regelingen en voorzieningen die deze bedrijven met hun personeel hebben over het ouderschapsverlof blijven voorlopig van kracht.

Deze afspraken zullen uiterlijk in 2022 in overeenstemming moeten zijn gebracht met de wet Arbeidsbescherming Gezin. Vanaf dat moment zijn deze bedrijven verplicht bij te dragen aan het fonds.

Arbeidsvoorlichter Smith zegt dat de wet niet van toepassing is op landsdienaren.

Het ligt wel in de bedoeling dat de voorzieningen van de ambtenaren spoedig in lijn worden gebracht met deze wet. Dit is volgens hem geen aangelegenheid van het ministerie van Arbeid, maar van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

HVB versterkt structuren in het westen

GFC NIEUWS- “In Nickerie zijn er alleen 3 partijen in de race naar de verkiezingen. Paars, oranje nanga HVB. De rest heeft niets in Nickerie…

Delen:

JCI Suriname kiest nieuw bestuur voor 2020

GFC NIEUWS- Tijdens de onlangs gehouden General Assembly van de Junior Chamber International (JCI) Suriname is er een nieuw bestuur voor 2020 gekozen. Zie ook…

Delen:

Baby zonder ogen geboren in Rusland

GFC NIEUWS- Een baby die geboren is zonder ogen, is op zoek naar een adoptiefamilie, omdat zijn jonge moeder hem opgaf. Zie ook een ander…

Delen:

HVB breidt vleugels uit naar Nederland

GFC NIEUWS- “Bij de HVB telt iedereen mee, ook degenen die niet in Suriname verblijven maar hun lot verbonden hebben met de toekomst van ons…

Delen:

Man dood aangetroffen voor winkelpand

GFC NIEUWS- De politie van Centrum kreeg vandaag omstreeks 04.00 uur een melding binnen dat een man aan de Domineestraat ter hoogte van het Neumanpad…

Delen:

S&J voert sportproject uit in Kabalebo

GFC NIEUWS- De implementatie van het sportproject te ressort Kabalebo vond op 7 oktober plaats. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

Positieve boringen SWM in Cabendadorp

GFC NIEUWS- De Surinaamse Waterleiding Maatschappij is al enkele jaren bezig in Cabendadorp met het boren van waterputten. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Bouterse gedenkt binnenland

GFC NIEUWS- De NDP-structuren over geheel Suriname zijn bezig met het distribueren van goederen en diensten in verband met de jaardag van hun voorzitter, Desire…

Delen:

58-jarige bromfietser dodelijk aangereden

GFC NIEUWS- De 58-jarige bromfietser Humphrey Windzak is zaterdagmiddag dodelijk aangereden door de 27-jarige M.A. die een personenauto bestuurde. Zie ook een ander interessant bericht…

Delen:

Man beroofd door ‘travestiet’

GFC NIEUWS- De 24-jarige Verginio K. door de politie van Flora aangehouden, nadat hij een man had beroofd. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Coroniaanse atleten in de bloemetjes gezet

GFC NIEUWS- Coroniaanse atleten zijn afgelopen week in aanwezigheid van coach Edward Cruden door districtscommissaris (dc) Remie Tarnadi in de bloemetjes gezet. Zie ook een…

Delen:

Veldbezoek Chotkan aan Mottonshoop project

GFC NIEUWS- Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C) heeft tijdens een veldbezoek op 10 oktober in het Mottonshoop project, Kwatta samen…

Delen:
Scroll Up