Vernieuwingen bij training stembureaupersoneel

De verkiezingswerkgroep Trainingen stoomt een korps van twaalf personen klaar om mensen die op de dag van de verkiezingen op de verschillende stembureaus gaan werken, te trainen.

Zij doorlopen twee trainingen: didactische vaardigheden en inhoudelijke kennis. De bedoeling is om de kwaliteit van de kennisoverdracht te garanderen. Dit zegt Marsiane Lingers-Partowidjojo, coördinator van de werkgroep.

Vanuit de evaluatie van de werkgroep Trainingen van de verkiezingen van 2015, de aanbevelingen van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) in hun eindverslag Verkiezingen 2015 en de Nota van Actiepunten Verkiezingen 2020 overeengekomen tussen OKB, Binnenlandse Zaken (Biza) en politieke organisaties in november 2018 voor wat betreft de training van stembureaupersoneel, zijn er belangrijke vernieuwingen doorgevoerd.

Vernieuwingen

De eerste noemenswaardige verandering is de verruiming van het trainerskorps. Bij de vorige verkiezingen waren drie trainers beschikbaar voor een groep van meer dan zesduizend stembureaupersoneelsleden. Een stembureau wordt volgens de wet bemenst door tien stembureauleden.

In 2015 waren er in totaal 623 stembureaus. Het korps is nu uitgebreid naar twaalf trainers. Dit korps wordt al enkele weken getraind en bestaat uit overwegend medewerkers van Biza die affiniteit hebben of hebben gehad met de verkiezingen en ervaring hebben in het overdragen van kennis.

Behalve training in de inhoudelijke kennis die moet worden overgedragen, worden hun didactische vaardigheden op professionele wijze aangescherpt en verfijnd. Dat was bij de vorige verkiezingen niet het geval. De didactische training is van start gegaan op 1 april en duurt tot eind augustus. De inhoudelijke training startte op 2 mei en duurt tot eind september.

Preselectie

Stembureauleden zullen niet meer eerst worden benoemd en daarna getraind. Er zal een preselectie plaatsvinden voor het identificeren van potentiële stembureauleden. Hierna worden zij getraind. Voorheen werd aan grote groepen stembureauleden één trainingssessie per groep verzorgd.

De planning is nu om in een vroeg stadium te beginnen met trainen. Gemikt wordt om het totaal aan stembureautrainees op te delen in groepen van maximaal 75 personen. De training wordt per trainingsgroep verzorgd in drie dagen.

Met de verruiming van de trainingsdagen en de verkleining van de groepen trainees, worden de stembureautrainees binnen een periode van zes maanden getraind, in twee ronden. De eerste trainingen zijn gepland voor oktober tot en met december. De tweede groep wordt getraind van januari tot en met maart 2020.

Toets

De kennis van stembureautrainees zal ook voor het eerst worden getoetst. Hiervoor is een vierde dag toegevoegd aan het trainingstraject. Met dit besluit geeft Biza invulling aan de voorwaarde die zowel het OKB als de politieke organisaties hebben gesteld tijdens de evaluatiemeeting van de verkiezingen van 2015.

De stembureauleden worden geselecteerd uit de trainees die de toets met goed gevolg hebben afgelegd. “De bedoeling van toetsen is om de kwaliteit van het functioneren van stembureauleden op de verkiezingsdag te garanderen”, zegt Lingers-Partowidjojo.

Het trainingshandboek voor stembureauleden is geactualiseerd, vereenvoudigd en ligt klaar om te worden gedrukt. Dit handboek is de basis voor het ontwikkelen van een syllabus voor de trainers, zodat er uniformiteit is in wat er wordt behandeld tijdens de training. Deze ontwikkeling is voornamelijk gericht op de toets die wordt afgenomen van de kandidaat stembureaupersoneelsleden.

De trainingen worden afgerond met een terugkomdag in maart 2020. Op deze dag ontvangen de geselecteerde trainees hun beschikking tot benoeming als stembureaulid.

Delen:

Meer nieuws

Volksgezondheid waarschuwt voor hittegolven

GFC NIEUWS- In navolging van het bericht van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) waarbij zij waarschuwt dat de Caribische landen risico lopen op hittegolven, wil het…

Delen:

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:

Schenking drug – en precursoren kit aan KPS

GFC NIEUWS- Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), August van Gobbel, heeft maandag een schenking in ontvangst mogen nemen uit handen van vertegenwoordigers van…

Delen:

Acties ABPLAZ maandag opgeschort

De algemene ledenvergadering van de Algemene Bond Personeel Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) heeft besloten de acties die vanaf donderdag 11 juli werden gevoerd op te…

Delen:

Biza houdt vierde dc-overleg over verkiezingen

GFC NIEUWS-Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft voor de vierde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf, over de voorbereidingen van…

Delen:

LVV geeft visvergunningen uit voor 2019

GFC NIEUWS- Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds gestart met de uitgifte van de visvergunning voor…

Delen:

Man ingesloten voor belaging en bedreiging

GFC NIEUWS- De 39-jarige Adjaykumar G. is door de politie van Livorno aangehouden, omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belaging en bedreiging van een…

Delen:
Scroll Up