Verantwoord gebruik glyfosaat regardeert ons allen

Verantwoord gebruik van glyfosaat regardeert ons allen.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wenst als volgt te reageren op de verschillende berichten verschenen in de pers, ten aanzien van het verbod op de import van glyfosaat.

Het ministerie is gestart met het opvoeren van haar bewustwordingsbeleid, met betrekking tot het gebruikt van verboden pesticiden in Suriname. Dit beleid, welke ten uitvoer ligt aan de Wet Bestrijdingsmiddelen en het Goederenverkeer en het bijbehorende Besluit ‘Negatieve Lijst’, waarin duidelijk staat aangegeven dat de import van alle chemicaliën op de negatieve lijst verboden zijn.

Volgens de wijziging van de Wet Bestrijdingsmiddelen is het in voorraad hebben, de verkoop en het gebruik van deze middelen verboden. Internationale onderzoekingen van de WHO hebben uitgewezen dat Glyfosaat mogelijk KANKER veroorzaak bij de mens.

Het ministerie heeft daarom ook als taak, zeker tot 1 januari 2021 toe, de samenleving hierop te wijzen en samen na te gaan welke alternatieven kunnen worden gebruikt.

LVV heeft er helemaal geen baadt bij om wie dan ook onaangenaam te zijn, dan slechts de samenleving te wijzen op de negatieve gevolgen bij continuering van het gebruik van dit bestrijdingsmiddel.

Het ministerie wijst de gemeenschap en in het bijzonder de landbouwers erop, dat het middel nog altijd onverantwoord wordt gebruikt. Het middel dat alleen wordt gebruikt om onkruid te bestrijden kan voor zeer lange tijd in de bodem blijven zitten, met als gevolg verstoring van het ecosysteem in de bodem.

Voorts komt dit middel, doordat het gespoten wordt in irrigatie leidingen, ook terecht in open wateren waaruit wij onze eiwit (vis) halen met alle negatieven gevolgen van dien.

Wanneer over alternatieven wordt gesproken, moet niet alleen uitgekeken worden naar andere chemische vervangingsmiddelen, maar ook naar andere mechanische mogelijkheden of teelttechnieken, bij voorbeeld:

Bij mechanisch is dat maaien met de brushcutter en daarna het maaisel als mulch tussen de planten plaatsen. Het tijdig ophalen van trenzen. Grondbewerking of laag groeiende bodembedekkers vlinderbloemige planten (in boomgaarden).

Tot slot wenst het ministerie te benadrukken dat de wereld schreeuwt om veilig voedsel, ook Suriname. In het verslag van de VN van het jaar 2017, wordt rapportage gedaan over de 200.000 doden die vallen per jaar, door pesticide vergiftiging.

De VN roept daarom alle landen op stringentere maatregelen te treffen, zodat veilig voedsel kan worden gegarandeerd en geproduceerd. Suriname kan hieraan dus niet voorbijgaan. Willen wij rijst blijven exporteren dan dienen we ons te houden aan de Internationale Regels.

Het ministerie roept daarom alle belanghebbenden op om gezamenlijk na te gaan wat de werkbare voorstellen zijn die gebruik kunnen worden binnen de sector en hoe wij met zijn allen kunnen voorkomen dat wij in plaats van ons volk gezond te voeden, haar juist onbewust verzieken.

Delen:

Meer nieuws

Ode aan Inheemsen in Palmentuin

GFC NIEUWS- Jaren terug is advies uitgebracht aan de regering voor het plaatsen van een gedenkteken voor de Inheemse mannen, vrouwen en kinderen die tijdens…

Delen:

Dorpen in Para bezorgd over veiligheid

GFC NIEUWS- De Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica kondigt verscherpte en gemeenschappelijke actie aan voor het recht op veiligheid, begaanbare wegen en…

Delen:

Volksgezondheid waarschuwt voor hittegolven

GFC NIEUWS- In navolging van het bericht van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) waarbij zij waarschuwt dat de Caribische landen risico lopen op hittegolven, wil het…

Delen:

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:

Schenking drug – en precursoren kit aan KPS

GFC NIEUWS- Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), August van Gobbel, heeft maandag een schenking in ontvangst mogen nemen uit handen van vertegenwoordigers van…

Delen:
Scroll Up