Vakantieproject BE- STREAMING stimulans begrijpend leren

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is dit jaar gestart met een vakantieproject op basis van het concept STREAMING. Het gaat om geïntegreerd onderwijs. In de wereld staat dit concept bekend als STEM -onderwijs en het ministerie van Onderwijs heeft er STREAMING van gemaakt: Science Technology Reading Engeneering , Art, Mathematics, Innovation.

STREAMING is overigens modern. Iedereen streamt: live uitzendingen bijvoorbeeld. Het spreekt de jeugd aan. Het begrip is samen ontwikkeld met Professor Padhu uit de Verenigde Staten en professor aan de ICT in Education opleiding aan het IOL in Suriname.

“Het hoofddoel van dit vakantieproject is om samen met leerlingen en leerkrachten creatief en interactief, onderzoekend en experimenteel te werken. Het gaat er vooral om dat de leerlingen praktisch bezig kunnen zijn. Zij zullen kennis opdoen door proeven te doen, tastbaar materiaal te gebruiken, zelf na te denken, onderzoek te doen en zelf probleempjes op te lossen, bij rekenen bijvoorbeeld.

Het vakantieproject stimuleert begrijpend leren. Niet uit het hoofd leren, maar begrijpen wat je doet en problemen oplossen,” zei de minister tijdens de officiële opening van het project op de Openbare School 1 te Sophia’s Lust.

Dit project wordt gehouden op proefscholen in vier districten, namelijk Saramacca, Wanica, Paramaribo Zuid en Marowijne. “OS 2 Sophia’s Lust is uitgekozen voor de officiële opening, maar we hebben vorige week al een proef vakantieschool gehad op de OS Sidoredjo in het district Saramacca. De leerkrachten en leerlingen in Saramacca waren zéér tevreden en vroegen om voortzetting van dit vakantie project voor volgend jaar. Wij hopen ook succesvol te zijn hier op Sophiaslust,” aldus de bewindsman.

Na de opening werden de aanwezige kinderen verdeeld verdeeld in drie groepen: 5-6 jaar, 7-8 jaar en 11 jaar en ouder. Aan de hand van hun leeftijd konden zij deelnemen aan de activiteiten verdeeld over acht klassen. Ze deden mee aan wetenschappelijke experimenten die inzicht geven in science, in het leren van taal, rekenen, technologie, kunst en cultuur vaardigheden op een geïntegreerde manier.(GFC)

Meer nieuws

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Kind in autostoel vliegt uit auto

Een geschokte automobilist in de Amerikaanse stad Mankato (Minnesota) zag hoe een kindje in een autostoeltje uit een auto werd geslingerd.

Gebedsdag voor Coronie

Op zaterdag 12 januari is er een gebedsdag georganiseerd door de verschillende christelijke kerken in samenwerking met het commissariaat in de multifunctionele te Coronie.

Man opgesloten voor mishandeling collega

De 41-jarige Dilawar H. werd op woensdag 9 januari door de politie van het ressort Lelydorp opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld voor mishandeling van…

Voorlichting SEH werpt vruchten af

De Spoedeisende Hulp (SEH) die bestemd is voor de opvang van acute aandoeningen of verwondingen, heeft het afgelopen jaar minder aanmeldingen geregistreerd dan het vorig…

Scroll Up