‘Tranga rei, na dede!’ thema verkeersveiligheidsmaand 2018

De Suriname 1515 verkeersveiligheidsmaand 2018 die jaarlijks duurt van 15 augustus tot 15 september is door het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) aangekondigd. Het startsein werd woensdag in de conferentiezaal van het Korps Politie Suriname (KPS) door waarnemend korpschef Roberto Prade namens de minister. Het thema dit jaar is ‘Tranga rei, na dede!’.

Met dit sterk signaal wil het ministerie samen met betrokken partners extra aandacht besteden aan het verkeer en de bewustwording voor een veilig verkeer bij de weggebruikers.

Volgens het Hoofd van de afdeling Verkeer van het KPS, hoofdinspecteur Elisabeth Shepperd, is er tot nu toe niet het verwachte resultaat opgeleverd. De doorsnee weggebruiker vindt dat de veiligheid in het verkeer nog veel te wensen over laat. Shepperd zegt dat tweewielers, bromfietsers en fietsers, naast voetgangers de meest kwetsbare groepen zijn in het verkeer.

In vergelijking met auto’s bieden fietsers en bromfietsers voor hun berijders geen bescherming bij een aanrijding. Zij vindt dat er vooral in deze vakantieperiode extra aandacht besteedt moet worden aan het verkeer. “Mensen trekken weg voor recreatie buiten de stad. We moeten alert zijn en onze kinderen erop wijzen om extra alert te zijn”, voegt zij eraan toe.

In vergelijking met 2017 voor de periode januari tot juli zijn in de categorie autobestuurders elf (11) bestuurders en tien mede inzittenden komen te overlijden, terwijl er voor het jaar 2018 al zes autobestuurders en tien mede inzittenden zijn omgekomen. Voor wat betreft de bromfietsers zijn er rond dezelfde periode vorig jaar 12 doden gevallen en in 2018 acht.

Negen voetgangers kwamen in de eerste helft van het vorig jaar om het leven en dit jaar zijn er dertien gevallen geregistreerd. Korpschef Prade, die namens de minister sprak, zei in zijn toespraak dat de situatie in het verkeer drastisch is veranderd door de enorme toename van motorrijtuigen.

“We zitten nu boven de 200.000, met als gevolg meer verkeersincidenten, meer verkeersgewonden en meer doden. Het stelt ons dus voor enorme uitdagingen. Het KPS besteedt daarom extra aandacht aan de verkeersveiligheid”, zegt de korpschef.

Volgens Prade is er uit analyse gebleken dat de oorzaak van de meeste verkeersongevallen het rijden met zeer hoge snelheid en onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen is. “Ik roep de totale samenleving op om dit wangedrag in het verkeer na te laten. Wees alert en houdt u rekening met de medeweggebruikers”, aldus de Korpschef.

Het hoofd van de afdeling Verkeer van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Henk Wip, is van mening dat we met zijn allen met een collectieve verantwoordelijkheid moeten werken aan het verkeersproblematiek. “We moeten vanuit een vaste structuur gaan denken en werken. De collectieve verantwoordelijkheid moet centraal staan om de problemen in het verkeer aan te pakken”, zegt Wip.

Namens het platform verkeersveiligheid voerde Gerrit Belfor van het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) het woord. Belfor heeft ook de oproep gedaan aan de totale samenleving om serieus tegen de veiligheid in het verkeer aan te kijken.

Meer nieuws

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Kind in autostoel vliegt uit auto

Een geschokte automobilist in de Amerikaanse stad Mankato (Minnesota) zag hoe een kindje in een autostoeltje uit een auto werd geslingerd.

Gebedsdag voor Coronie

Op zaterdag 12 januari is er een gebedsdag georganiseerd door de verschillende christelijke kerken in samenwerking met het commissariaat in de multifunctionele te Coronie.

Man opgesloten voor mishandeling collega

De 41-jarige Dilawar H. werd op woensdag 9 januari door de politie van het ressort Lelydorp opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld voor mishandeling van…

Voorlichting SEH werpt vruchten af

De Spoedeisende Hulp (SEH) die bestemd is voor de opvang van acute aandoeningen of verwondingen, heeft het afgelopen jaar minder aanmeldingen geregistreerd dan het vorig…

Scroll Up