Symposium voor ordehandhaving binnen advocatuur

De Orde van Advocaten (OvA) organiseerde een symposium naar aanleiding van de tweede beroepsopleiding voor de advocatuur. Dit werd vrijdag in het Lallarookh gebouw gehouden ter handhaving van normen en waarden binnen de beroepsgroep. Tijdens deze bijeenkomst waren er 28 advocaat-stagiaires met een patroon aanwezig om bij de aftrap van de beroepsopleiding enkele belangrijke vraagstukken bespreekbaar te maken.

Naast de Deken van de Orde van Advocaten, Harish Monorath waren ook de Procureur Generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, waarnemend minister van Justitie en Politie (JUSPOL) Ferdinand Welzijn en de waarnemend president van het Hof van Justitie (HvJ) Iwan Rasoelbaks aanwezig.

De kernwaarde waaruit normen kunnen voortvloeien zijn de integriteit en betamelijkheid waarnaar gekeken moet worden. In een strafzaak gaat een advocaat bijvoorbeeld de media opzoeken, maar als de media vragen stelt in een specifiek geval waar de samenleving behoefte aan heeft, hoe gedecimeerd zal de raadsman of advocaat tegelijk informatie kunnen verstrekken door tussenkomst van de media, geeft de Deken aan.

Er is ook een advocaten tuchtcollege die verschillende vormen kan aannemen en over een tucht kan uitspreken. Als Deken van de Orde van Advocaten geeft Monorath in gesprek met het NII aan dat er wel enkele klachten zijn ontvangen die inderdaad het integriteitsvraagstuk en betamelijkheid schenden.

De Orde van Advocaten kan slechts klachten aannemen en proberen die door midden te schikken. Indien die schikking mislukt is er geen andere keus dan op het bord van de advocaten tuchtcollege te deponeren. In 2016 is er een tarievencommissie geïnstalleerd die geen verschillende bedragen wenst te hebben. Dat voorstel is op de Algemene Leden Vergadering (ALV) aangenomen. vandaar de noodzaak om een symposium te organiseren om dit verder uit te voeren.

Volgens waarnemend minister Ferdinand Welzijn van Justitie en Politie (JUSPOL) die ook zijn mening kort deelde met het NII, is het een goed initiatief dat er zo een symposium wordt gehouden. Het is belangrijk dat advocaten-stagiaires in de eerste fase al worden geconfronteerd met wat van hen wordt verwacht. Vooral het thema tuchtrecht van het symposium voor de advocaten en de onderwerpen die nu aan de orde zullen komen.

Ook vraagstukken die voornamelijk te maken hebben met eerlijk handelen, vertrouwen wekken, waarbij de advocaten-stagiaires de informatie tot zich nemen en in hun werk inhoudelijk toepassen om in de toekomst als een goede advocaat te kunnen functioneren.(GFC)

Meer nieuws

Nieuwe generatie Veiligheidsbesluiten nemen vorm aan

De voorbereidingen voor het vaststellen van nieuwe en aangepaste veiligheidsvoorschriften door de commissie Veiligheidswetgeving vorderen gestaag. Het ligt in de bedoeling dat de verschillende voorschriften…

SVJ veroordeelt schending burgerrechten

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) zegt in een verklaring kennis genomen te hebben van het voorval, waarbij de fotojournalist Regilio Derby zou zijn gehinderd…

Schoolfiets battle event op komst

De Surinaamse fietsersbond heeft het “Schoolfiets battle event” in voorbereiding. “Wij vinden het belangrijk dat elk kind het gemak moet ervaren van de fiets. Zeker…

RvC: continuïteit SLM niet in gevaar

Berichten die de afgelopen periode in de media verschijnen over de SLM, doen overkomen alsof het bedrijf, waarvan de staat de enige aandeelhouder is, op…

26e handelsmissie in Suriname

Interexpo Curaçao organiseert al 26 jaar met succes handelsmissies en themaconferenties in het kader van zakendoen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, de Caribische eilanden en…

Wangsabesari toegelaten tot DNA

Oesman Wangsabesari van Nieuwe Stijl KTPI (NSK), die bij de verkiezingen van 2015 onder de vlag van de NDP deelnam aan de verkiezingen, is vandaag…

Scroll Up