Suriname op historische conferentie internationale arbeidsorganisatie ILO

Een Surinaamse tripartiete delegatie onder leiding van Arbeidsminister, Soewarto Moestadja, neemt deel aan de 108ste conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Deze conferentie staat in het teken van de honderdste verjaardag van de ILO. In zijn toespraak maande spitste de minister zich vooral toe op het thema van de conferentie, namelijk ‘Future Work”.

De rode draad van de toespraak was de verwachte uitdagingen voor kleine landen in de toekomstige wereld van werk. Minister Moestadja pleitte in zijn toespraak voor versnelde technologische ontwikkeling in derdewereldlanden, zoals innovaties op het vlak van ICT.

Technologische ontwikkeling kan volgens hem een positieve invloed hebben op werkomstandigheden en werknemersrechten zoals veiligere en betere werkomstandigheden. Verhoging van de arbeidsproductiviteit ziet hij ook als een uitdaging voor kleine landen.

Volgens de bewindsman worden Caribische landen, waaronder Suriname, al decennialang geplaagd door een lage arbeidsproductiviteit. Hij deelde zijn gehoor mee dat Suriname al een belangrijke stap heeft gezet om dit probleem aan te pakken. In dit verband noemde hij het bij wet ingestelde Centrum voor Innovatie en Productiviteit. De voorbereidingen zijn in volle gang om het centrum binnen afzienbare tijd operationeel te maken.

Met het thema “Future of work’ vestigt de ILO de aandacht op uitdagingen die er zijn voor de toekomst van werk, als gevolg van onder anderen globalisering, technologische en demografische ontwikkelingen.

De ILO heeft op deze conferentie een centenary-verklaring aangenomen die zich richt op actiepunten voor de toekomst. Zo wenst de ILO meer dan ooit te investeren in menselijk kapitaal, waardoor mensen in de toekomst beter kunnen anticiperen op veranderingen op de arbeidsmarkt.

Voorts wenst de organisatie te investeren in werkgerelateerde instituties, zoals adequate arbeidsinspecties en collectieve vertegenwoordiging die kunnen bijdragen aan de bestrijding van sociale ongelijkheid. Uiteraard zal de ILO verder investeren in fatsoenlijk werk, in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Op de conferentie is een verdrag aangenomen dat betrekking heeft op het tegengaan van geweld op de werkplek. In zijn toespraak verwelkomde minister Moestadja de aanname van dit verdrag. Suriname heeft volgens hem niet gewacht op dit verdrag om alvast voorbereidingen te treffen om wetgeving hieromtrent in place te brengen.

Zelfverzekerd gaf hij aan dat geweld op de werkplek in Suriname, inclusief seksuele intimidatie, zal worden tegengegaan middels krachtige wetgeving. Het verdrag beschouwt hij als een drijfveer om hiermee voort te gaan. Het tegengaan van seksueel geweld, intimidatie en ongewenste omgangsvormen op de werkvloer is een onderwerp dat internationaal volop in de belangstelling staat.

Uit onderzoek van de ILO blijkt dat dit nog te veel voorkomt en de gevolgen ervan zijn vaak ingrijpend. Sedert vorig jaar discussieert de conferentie over ‘Elimination of Violence and Harassment in the World of Work.

Verschillende verdragen bevatten bepalingen gericht op het tegengaan van geweld en intimidatie onder specifieke groepen werknemers, maar een normatief instrument dat zich integraal richt op het tegengaan van geweld en intimidatie op de werkvloer bestond nog niet. De discussies op deze conferentie hebben zich daarom gericht op de aanname van het verdrag.

De 108ste Internationale Arbeidsconferentie vindt van 10 tot en met 21 juni 2019 plaats in Genève. Meer dan 5000 afgevaardigden vanuit de hele wereld zijn op deze conferentie.

De afgevaardigden zijn vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers en werknemers. Samen leggen ze arbeidsnormen vast en werken ze conventies en aanbevelingen uit, die sociale rechtvaardigheid en waardig werk voor iedereen dichterbij moeten brengen.

De ILO bestaat dit jaar 100 jaar. Suriname neemt al 75 jaar deel aan de Internationale Arbeidsconferentie. Eerst als kolonie onder de vlag van het koninkrijk der Nederlanden en sedert 1976 als staatkundig onafhankelijk land.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

Dringende Oproep VES aan alle DNA-leden

GFC NIEUWS- De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) doet een dringend beroep alle vertegenwoordigers van het volk van Suriname in het hoogste College van…

Delen:

BEP zeker van zetels in Paramaribo

GFC NIEUWS- “Met de beweging die BEP op gang heeft gebracht in Paramaribo kan ik garanderen dat we zetels binnenhalen in de hoofdstad,” zegt Andy…

Delen:

“Suriname erkent rechten vissers”

GFC NIEUWS- “De Republiek Suriname erkent de rechten van de vissers en doet er alles aan om ze te beschermen en hun veiligheid te verbeteren”,…

Delen:

Ontploft toilet doodt vrouw

GFC NIEUWS- Een vrouw is gestorven nadat een mobiele toilet waarop ze zat vlam vatte en ontplofte. Zie ook een ander interessant bericht door op…

Delen:

OWT&C voert pilot uit op route Hanna’s Lust

GFC NIEUWS- Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) voert momenteel een pilot uit op de route Paramaribo-Hanna’s Lust. Zie ook een ander…

Delen:

Santokhi ontvangt wereldorganisaties voor vrede

GFC NIEUWS- VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft op 18 oktober een delegatie van twee wereldorganisaties voor vrede ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Zie ook een ander interessant…

Delen:

Seniorenburgers willen verbetering positie

GFC NIEUWS- De Bond voor Belangen Behartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO), heeft in verband met haar 35-jarig bestaan een seminar gehouden met als thema ‘De…

Delen:

“NPS schudt bewoners Domburg wakker”

GFC NIEUWS- De bewoners van Domburg zijn zaterdag gemobiliseerd en wakker geschud door de NPS tijdens een mobilisatievergadering. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Start ressortbijeenkomsten VHP Nickerie

GFC NIEUWS- Vrijdagavond werd het startsein gegeven voor de ressortbijeenkomsten van de VHP in Nickerie. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

President Bouterse bezoekt bewoners Perica

GFC NIEUWS- President Desi Bouterse heeft een bezoek gebracht aan de bewoners van Perica, Marowijne. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

RGD opent polikliniek te Le Prevoyance

GFC NIEUWS- Te Le Prevoyance, Saramacca, is vrijdag een RGD-polikliniek heropend. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE…

Delen:

Start Elektrificatie Goejaba en Pikinslee

GFC NIEUWS- De regering had eerder aangegeven dat na de elektrificatie van Atjonie meerdere dorpen in het binnenland voorzien zouden worden van elektrificatiesystemen, waardoor ook…

Delen:

Start rehabilitatie Suralcoweg

GFC NIEUWS- Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), heeft onlangs het startsein gegeven voor het rehabiliteren van de Suralcoweg. Zie ook…

Delen:

217 burgers ontvangen hun grondpapieren

GFC NIEUWS- Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft 217 bereidverklaringen verstrekt aan burgers. Zie ook een ander interessant bericht door op…

Delen:

Zwangere vrouw overleden op poli Geyersvlijt

GFC NIEUWS- De 42-jarige Eugenie Aida is donderdagmiddag op een polikliniek te Geyersvlijt overleden. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link…

Delen:

Aankomen door vier nachten slechte slaap

GFC NIEUWS- Slechts vier nachten minder goed slapen, kunnen je laten aankomen, onthult een nieuwe studie. Zie ook een ander interessant bericht door op de…

Delen:

JusPol opent politie-unit voor VCB

GFC NIEUWS- Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) heeft voor de Surinaamse Volkskredietbank (VCB) tegenover de Centrale Markt aan de Waterkant een unit van…

Delen:
Scroll Up