Suriname ondersteunt project Versterking Beschermde Gebieden Guyanaschild

Suriname is van plan ondersteuning te blijven geven aan de uitvoering van het project: ‘Het versterken van het netwerk van Beschermde Gebieden op het Guyanaschild en de bijdrage aan duurzame ontwikkeling waarbij de culturen en de leefwijzen van lokale bewoners en geïsoleerde volken in het Amazonegebied gerespecteerd worden’. Ons land heeft in verband met het bovengenoemde onlangs deelgenomen aan diverse besprekingen in Guyana.

Wilco Finisie, directeur Regionale Ontwikkeling (RO), heeft bij die gelegenheid Suriname vertegenwoordigd in Georgetown (Guyana). Er is onder andere gesproken met de ministers Joseph Harmon van de Staat van Guyana, Sydney Allicock van Inheemse Aangelegenheden, en onderminister Valerie Garrido-Lowe.

Behalve het ministerie van RO, zitten ook de volgende partners in dit project: Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB), het Frans-Guyanese Parc Amazonia Guyane (PAG) en de Protected Areas Commission van Guyana (PAC). Onder de partners is afgesproken dat het project later dit jaar officieel zal worden gelanceerd in Paramaribo.

Het project is erop gericht de veerkracht van de ecosystemen op het Guyanaschild rond 2030 te hebben versterkt. Daarnaast moet het bijdragen aan realisatie van duurzame lokale ontwikkeling, in de context van klimaatverandering. Om dat punt te kunnen bereiken zal bij de uitvoering, de samenwerking tussen de beschermde gebieden en natuurparken worden opgevoerd en versterkt, kennis en ervaring zal onderling worden gedeeld.

De voordelen uit het project moet vooral merkbaar zijn bij de eindbegunstigden, te weten, de beheerders van de beschermde gebieden, natuurparken en hun directe partners zoals: lokale overheden, lokale gezagsdragers, lokale gemeenschappen, Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO), en de overige specifieke partners op het gebied van de beschermde gebieden.

Het project is een initiatief van PARC Amazonia van Frans-Guyana, het grootste beschermd gebied op het Guyanaschild. Er zal met meerdere partners uit de drie Guyana’s een samenwerking zijn, op het gebied van beheren van beschermde gebieden en natuurparken in combinatie met realisatie van duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen. Dit alles vindt plaats in het kader van de Inter –Regionaal Amazone Samenwerkingsprogramma 2014-2020 (INTERREG). De uitvoering van het project begint volgens planning dit jaar en zal drie jaren duren (2018 – 2021).(GFC)

Meer nieuws

26e handelsmissie in Suriname

Interexpo Curaçao organiseert al 26 jaar met succes handelsmissies en themaconferenties in het kader van zakendoen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, de Caribische eilanden en…

Wangsabesari toegelaten tot DNA

Oesman Wangsabesari van Nieuwe Stijl KTPI (NSK), die bij de verkiezingen van 2015 onder de vlag van de NDP deelnam aan de verkiezingen, is vandaag…

48 illegalen het land uitgezet in april

De afdeling Vreemdelingen Dienst heeft in de maand april 48 vreemdelingen het land uitgezet. Het gaat onder andere om 16 Brazilianen, 18 Chinezen, 1 Indonesiër,…

Basistraining vogelkenner in Coronie

Vier dagen lang konden geïnteresseerden een basistraining vogelkenner in Coronie volgen. Deze training werd verzorgd in het Cultureel Centrum Coronie door Marchal Lingaard onder leiding…

Onoribobestuur constateert fraude

Het bestuur van de Vereniging Plantage Onoribo (VPO) wordt al geruime tijd geconfronteerd met huurovereenkomsten en grondtoestemmingsbrieven waarbij er gebruikt is en zeer waarschijnlijk wordt…

Communicatieweek gelanceerd in TBL Cinemas

Maandag werd het startsein gegeven voor de Communicatieweek in Suriname. Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR), organiseert tweejaarlijks groots, diverse activiteiten in Suriname…

Scroll Up