Suriname maakt nuttig gebruik van financiële mogelijkheden India

GFC NIEUWS- Suriname maakt nuttig gebruik van financieel-economische mogelijkheden via haar samenwerkingspartner India.

Ter ondersteuning van de uitvoering van nationale ontwikkelingsprioriteiten, is het voor het ministerie van Buitenlandse Zaken van belang om potentiële en strategische samenwerkingspartners te identificeren.

India heeft deze potentie en mede in het kader van de Zuid-Zuid Samenwerking en het belang van donordiversificatie wordt optimaal gebruik gemaakt van de door India afgesproken mogelijkheden.

Belangrijke programma’s die Suriname thans gebruikt, zijn onder andere:

1. De Kredietlijnen en

2. Het Small Development Assistance Programme, ook bekend als schenkingsprogramma’s, grants, van India voor kleine gemeenschapsontwikkelingsprojecten van de overheid.

Beide programma’s worden nuttig ingezet als financieringsinstrument voor duurzame ontwikkeling, getuige de projecten die afgerond, lopend en in voorbereiding zijn.

Deze programma’s hebben evenwel hun voorwaarden en noodzakelijke processen. Hiermede dient rekening te worden gehouden, zodat duurzame uitvoering, uitkomst en doelen gegarandeerd zijn.

Voor wat de kredietlijnen van India betreft, zijn projecten in uitvoering via en in voorbereiding op diverse niveaus en samenwerkingsverbanden.

De Kredietlijnovereenkomsten worden via de Exim Bank of India uitgevoerd en getekend door de minister van Financiën.

Voorts is een “Stuurgroep Kredietlijn India”, die bestaat uit vertegenwoordigers van het Kabinet van de President, het Kabinet van de Vicepresident, de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken en het specifieke vakministerie, afhankelijk van de projectaanvraag.

Een belangrijke voorwaarde is dat 75% van de projectwaarde dient te bestaan uit goederen en/of diensten afkomstig uit India. Naast het feit dat de financieringsvoorwaarden concessioneel zijn, kan bij de voorbereiding en uitvoering van een project gebruik worden gemaakt van de technische kennis waarover India beschikt en die ondersteunend is voor de capaciteitsversterking van de projectaanvragen én Suriname.

Thans zijn vier projecten in uitvoering en enkele in voorbereiding, te weten: 1. EBS-transmissieproject, 2. service en onderhoud van drie Chetak helikopters, 3. rehabilitatie en upgrading van de Melkcentrale en 4. elektrificatie door middel van zonne-energie voor 50 dorpen in het binnenland.

Op het gebied van het Small Development Assistance Programme (Grants zijn er projecten afgerond en recent is tijdens de Caricom-India Summit van 25 september 2019 met de premier van India afgesproken dat elk soeverein lidland van de Caricom tot een bedrag van US$ 1 miljoen aan gemeenschapsontwikkelingsprojecten mag indienen.

De uitvoeringsperiode is twee tot drie jaar en de schenkingswaarde per project is maximaal USD 70.000,-. Verder is de financiering gefaseerd. De specifieke voorwaarden hierover zijn in oktober 2019 gecommuniceerd door India, op basis waarvan het ministerie een projectprofiel/format heeft voorbereid die is gecommuniceerd naar relevante stakeholders.

In samenspraak met relevante stakeholders (diverse ministeries en het Bureau van de First Lady) zijn circa 20 potentiële projectvoorstellen geïdentificeerd, die thans worden uitgewerkt en vervolgens zullen worden aangeboden aan de ambassade van India hier te landen en de Surinaamse ambassade in India.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is in continue overleg met de aanvragers en de ambassade van India om te garanderen dat de projecten een duurzaam karakter hebben.

Suriname heeft ook andere programma’s en samenwerkingen met India lopen, waarmee andere functionarissen belast zijn, die ook zeker bijdragen aan Suriname’s ontwikkelingsprioriteiten.

Bekijk ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> Afslanksysteem Constantin werkt het beste volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek
Delen:

Meer nieuws

Ingezonden| De Nederlandse taal

GFC NIEUWS- Suriname is sedert 25 november 1975, met behoud van de Nederlandse taal, onafhankelijk geworden van Nederland. In Suriname wordt nog steeds ABN (Algemeen…

Delen:

Kwijtschelding boeterente AKF-lening

GFC NIEUWS- Om agrariërs financieel tegemoet te komen, is enkele jaren geleden het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) in het leven geroepen. Bekijk ook een ander…

Delen:

Wakay pompen weer in bedrijf

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is zeer verheugd te vernemen dat de Wakay pompen sinds kort wederom in bedrijf zijn. Bekijk…

Delen:

Vrouw voor de 22ste keer zwanger

GFC NIEUWS- Een Britse moeder die 30 weken zwanger is van haar 22ste kind, heeft trots haar babybuikje getoond aan haar volgers op Instagram. Bekijk…

Delen:

Proeve niet acceptabel voor de NPS

GFC NIEUWS- De voordracht van Sigmund Proeve als waarnemend governor van de Centrale Bank door de regering wordt door de NPS volstrekt afgewezen. Bekijk ook…

Delen:

Nieuw volleybalseizoen van start

GFC NIEUWS- Het nieuw volleybalseizoen is middels het werpen van een bal door directeur Sportzaken, Mitchell Kisoor, voor geopend verklaard in de Amos Sporthal. Bekijk…

Delen:

Werkzaamheden Jenny-Henar vorderen

GFC NIEUWS- De rehabilitatie van de wegstrekking Jenny (Coronie)-Henar (Nickerie) vorderen gestaag. Bekijk ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>>…

Delen:

Belastingdienst beraadt zich over de toekomst

GFC NIEUWS- De Belastingdienst Suriname beraadt zich over haar toekomst. Bekijk ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> Afslanksysteem Constantin…

Delen:

Coronie wordt woningbouwproject rijker

GFC NIEUWS- Coronie wordt een woningbouwproject rijker. Bekijk ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> Afslanksysteem Constantin werkt het beste…

Delen:

Granman Aboikoni geïnformeerd over plannen NH

GFC NIEUWS- Onder leiding van districtscommissaris Humphrey Jeroe bracht een delegatie bestaande uit minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Jerry Finisie, Sustainable Manager…

Delen:

Anti-Putin blogger doodgestoken in hotel

GFC NIEUWS- Een 44-jarige Tsjetsjeense opposant is vorige week in zijn hotelkamer in de Noord-Franse stad Rijsel, doodgestoken. Bekijk ook een ander interessant bericht door…

Delen:
Scroll Up