Strategische functionarissen getraind in vluchtelingenbescherming

Het ministerie van Justitie en Politie heeft in samenwerking met de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), een eendaagse cursus Vluchtelingenbescherming georganiseerd. Op 9 oktober is een breed scala aan functionarissen van de ministeries van Justitie en Politie, Buitenlandse Zaken, Arbeid, Volksgezondheid, Sociale Zaken en Defensie uitgenodigd om te participeren aan de cursus.

Daarnaast hebben ook vertegenwoordigers van organisaties zoals het Rode Kruis en NCCR die te maken krijgen of zullen krijgen met vluchtelingen en of asielzoekers, meegedaan aan de cursus.

De waarnemend directeur van Justitie en Politie, Marianne Chin A Fat, gaf aan dat vluchtelingen niet alleen in Europa en Noord-Amerika voorkomen, maar de laatste jaren is er een tendens van vluchtelingen in het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika te merken.

Zij benadrukte dat er momenteel enkele vluchtelingen en asielzoekers in Suriname van verschillende nationaliteiten voorkomen. Vanwege de ligging en de verschillende migratiestromen in ons land, kan dit aantal in de toekomst groter worden; reden waarom Suriname dan moet weten hoe invulling hieraan te geven.

Deze eendaagse training is speciaal voor Suriname, alleen om tot een antwoord hierop te komen. “Ook is het streven erop gericht, dat met de handvaten die tijdens de trainingen zullen worden gegeven, Suriname een eigen mechanisme ontwikkelt om vluchtelingen en asielzoekers zelf te identificeren met daaraan gekoppeld het te volgen na traject met betrekking tot het verblijf, de arbeid en de volksgezondheid”, aldus directeur Chin A Fat.

Bij de aanvang van de training is er een filmpje over de ontplooide activiteiten van UNHCR wereldwijd vertoond en is er door Simone Schwartz- Delgado een inleiding tot het internationale vluchtelingenrecht verzorgd.

Verder zijn zaken aan de orde gekomen zoals de definitie van een vluchteling, bescherming van vluchtelingen in de context van gemengde migratiestromen en de discussie over duurzame oplossingen voor vluchtelingen-integratie in Suriname.

Behalve deze eendaagse training is woensdag een regionale training gestart, waaraan vertegenwoordigers vanuit Aruba, Curaçao en St Maarten gaan participeren. De training wordt vrijdag afgesloten met een certificaat-uitreiking.(GFC)

Meer nieuws

Nieuwe generatie Veiligheidsbesluiten nemen vorm aan

De voorbereidingen voor het vaststellen van nieuwe en aangepaste veiligheidsvoorschriften door de commissie Veiligheidswetgeving vorderen gestaag. Het ligt in de bedoeling dat de verschillende voorschriften…

SVJ veroordeelt schending burgerrechten

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) zegt in een verklaring kennis genomen te hebben van het voorval, waarbij de fotojournalist Regilio Derby zou zijn gehinderd…

Schoolfiets battle event op komst

De Surinaamse fietsersbond heeft het “Schoolfiets battle event” in voorbereiding. “Wij vinden het belangrijk dat elk kind het gemak moet ervaren van de fiets. Zeker…

RvC: continuïteit SLM niet in gevaar

Berichten die de afgelopen periode in de media verschijnen over de SLM, doen overkomen alsof het bedrijf, waarvan de staat de enige aandeelhouder is, op…

26e handelsmissie in Suriname

Interexpo Curaçao organiseert al 26 jaar met succes handelsmissies en themaconferenties in het kader van zakendoen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, de Caribische eilanden en…

Wangsabesari toegelaten tot DNA

Oesman Wangsabesari van Nieuwe Stijl KTPI (NSK), die bij de verkiezingen van 2015 onder de vlag van de NDP deelnam aan de verkiezingen, is vandaag…

Scroll Up