RGB werkt aan ordening aanvraag en uitgifte grondbeschikkingen

Het algemeen beleid op het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB) is erop gericht, de grond registratie te centraliseren en te automatiseren. Daarnaast moet zij ordening brengen in het proces van de aanvraag en uitgifte van grondbeschikkingen.

Minister Roline Samsoedien zegt aan het NII dat de registratie van de toewijzingsbeschikkingen voorheen niet vlotte, maar na een moderne aanpak is dat niet langer het geval. Op het ministerie is er sinds kort een speciaal team dat zich bezighoudt met het, in orde maken, van toewijzingsbeschikkingen. Met de benoeming van dit team zullen grondzaken in de toekomst veel makkelijker, efficiënter en vooral transparanter geschieden.

“Het ministerie doet er alles aan om alle grondaanvragen binnen een korte tijdbestek af te handelen”, zegt Leandra Woei , directeur op het ministerie. De directeur geeft verder aan dat de resultaten van het harde werk niet op korte termijn te zien zullen zijn, omdat de focus gelegd is op het afhandelen van alle oude aanvragen die al tientallen jaren op het ministerie liggen.

De nieuwe aanvragen worden digitaal opgeslagen en zullen op een nader te bepalen tijdstip afgehandeld worden. Het streven van de minister is om te gaan naar een geordend grondregistratie, waarbij een goede dienstverlening wordt verstrekt naar de burgerij zodat zij de garantie krijgen van hun rechtszekerheid. Momenteel worden de toewijzingsbeschikkingen van de districten Coronie en Para in orde gemaakt, waarna het district Marowijne aan de buurt is.(GFC)

Meer nieuws

Nieuwe generatie Veiligheidsbesluiten nemen vorm aan

De voorbereidingen voor het vaststellen van nieuwe en aangepaste veiligheidsvoorschriften door de commissie Veiligheidswetgeving vorderen gestaag. Het ligt in de bedoeling dat de verschillende voorschriften…

SVJ veroordeelt schending burgerrechten

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) zegt in een verklaring kennis genomen te hebben van het voorval, waarbij de fotojournalist Regilio Derby zou zijn gehinderd…

Schoolfiets battle event op komst

De Surinaamse fietsersbond heeft het “Schoolfiets battle event” in voorbereiding. “Wij vinden het belangrijk dat elk kind het gemak moet ervaren van de fiets. Zeker…

RvC: continuïteit SLM niet in gevaar

Berichten die de afgelopen periode in de media verschijnen over de SLM, doen overkomen alsof het bedrijf, waarvan de staat de enige aandeelhouder is, op…

26e handelsmissie in Suriname

Interexpo Curaçao organiseert al 26 jaar met succes handelsmissies en themaconferenties in het kader van zakendoen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, de Caribische eilanden en…

Wangsabesari toegelaten tot DNA

Oesman Wangsabesari van Nieuwe Stijl KTPI (NSK), die bij de verkiezingen van 2015 onder de vlag van de NDP deelnam aan de verkiezingen, is vandaag…

Scroll Up