Regionale bijeenkomst bescherming zeeschildpadden in Paramaribo

De “Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network” ofwel WIDECAST houdt hun jaarlijkse bijeenkomst dit jaar in Paramaribo.

Van 19 – 21 maart zitten meer dan 60 zeeschildpadden-experts vanuit het Caraïbisch gebied en daarbuiten rond de tafel met een gezamenlijk doel: het uitwisselen van informatie, initiatieven, beheersmaatregelen, en onderzoek dat op nationaal en regionaal niveau plaats vindt en collaboratie en partnerschappen te vormen ter verbeterde bescherming van de zeeschildpadden in de regio.

De zeeschildpad werd begin deze maand nog door WWF Guianas in de schijnwerpers geplaatst in het kader van de World Wildlife Day.

Zeeschildpadden zijn uiterst fascinerende onderwaterbewonders. Ze zijn ware reizigers en leggen gedurende hun levensloop grote afstanden af op zoek naar voedsel. Om eieren te leggen keren volwassen vrouwtjes weer helemaal terug naar een strand in de omgeving waar ze indertijd zelf hun eerste levenslicht hebben gezien.

Zeeschildpadden leggen immers hun eieren niet in open water of op de zeebodem, maar in een zelf uitgegraven nest op het strand. Een telling van het aantal nesten per soort geeft een indicatie van de toestand van de populatie.

WWF Guianas werkt al jaren samen met de overheid en lokale partners om de activiteiten op de legstranden te monitoren. Met de tellingen die over de jaren heen zijn gedaan, lijkt er een voorzichtige stijging te zijn in het aantal nesten van de krape of soepschildpad.

Helaas wordt niet dezelfde positieve trend vastgesteld voor alle soorten zeeschildpadden. Het aantal nesten van de aitkanti of lederschildpad is flink gedaald. Ook de warana heeft de laatste jaren erg weinig nesten gemaakt.

Voorafgaand aan de driedaagse WIDECAST meeting wordt ook een tweedaagse workshop georganiseerd van 17-18 maart om specifiek oplossingen voor het reduceren van de bijvangst van de aitkanti in de visserij te bespreken.

Er zullen experts, vissers en vertegenwoordigers van de visserijdienst aanwezig zijn vanuit de drie Guianas alsmede Trinidad, omdat deze landen een belangrijke sub-populatie van deze soort delen.

Het uiteindelijke doel van deze meeting is om een regionaal actieplan op te stellen dat bijvangsten van de aitkanti in de visserij moet terugdringen.

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een effectieve bescherming van de zeeschildpad, wiens leefgebied erg uitgestrekt is. Om de interregionale dialoog te faciliteren werd meer dan 30 jaar geleden WIDECAST opgericht.

Suriname, met zijn belangrijke broedplaatsen op Braamspunt en Galibi, maakt hier uiteraard ook deel van uit.

Tijdens de WIDECAST-meetings wordt de stand van de (nest)populaties en bedreigingen besproken. Dit jaar zitten meer dan 30 nationaliteiten rond de tafel om de beschermingsmaatregelen gezamenlijk te evalueren en indien nodig te herzien.

Delen:

Meer nieuws

Else Sidoel medewerker van het jaar SVZ

Tijdens de jaarlijks terugkerende verkiezing onder ruim 700 medewerkers van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is Else Sidoel vandaag verkozen tot beste medewerker van het…

Delen:

Verhoging kosten rijbewijs aangehouden

De voorgenomen verhoogde bedragen voor een nieuw rijbewijs, het verlengen daarvan en een duplicaat zijn tot nader order aangehouden, meldt de PR van het Korps…

Delen:

Nationaal kwaliteitsbeleid gelanceerd

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is namens het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) als overheid bezig met de ontwikkeling van een nationaal kwaliteitsbeleid…

Delen:

Minister Samsoedien met ontslag

Naar aanleiding van de recente perikelen rondom de minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien, heeft de minister vandaag haar portefeuille ter…

Delen:

Mogelijk aanhouding zoon minister Samsoedien

De zoon van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) zal mogelijk worden aangehouden op basis van verdenking van het plegen van…

Delen:

“Peiling NIKOS onbetrouwbaar”

De VHP heeft met de recente NIKOS-peiling een gebrekkige poging gedaan om Martin Schalkwijk uit de kast te halen, luidt de kritiek vanuit de NDP….

Delen:

BOG, PAHO en KPS partners antirookcampagne

Het Bureau Openbare Gezondheidsdienst (BOG) en de Pan American Health Organization (PAHO) zullen vandaag de bewustwordingscampagne ‘Smoko?!….. Nee Mang’ lanceren. Delen:

Delen:

Meer aandacht voor forensisch werkveld

Met de viering van de Forensische dag heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) getracht meer aandacht te creëren voor het Forensisch werkveld. Delen:

Delen:

OWT&C laat afwijkende bouwsels slopen

Het is gebleken dat er waarschijnlijk door onwetendheid van burgers, maar soms ook doelbewust- in afwijking van de verleende bouwvergunning wordt gebouwd op diverse locaties….

Delen:

Dc Collectief bespreekt grond- en bosbeleid

De districtscommissarissen (dc) hebben tijdens het jongste Dc Collectief diepgaand van gedachten gewisseld met de ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) en Roline Samsoedin (Ruimtelijke Ordening…

Delen:

Minister Tsang ontvangt nieuw bestuur VES

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) had de afgelopen week een kennismakingsgesprek met het nieuw bestuur van de Vereniging van Economisten in…

Delen:

Suriname doet mee aan EXPOCARIBE 2019

Het ministerie van Buitenlandse Handel en Investeringen van de Republiek Cuba, PROCUBA, de Kamer van Koophandel van de Republiek Cuba en de Provinciale Assemblee ‘s…

Delen:

Verhoogde controle door politie Regio Paramaribo

De politie van Regio Paramaribo heeft op zaterdagavond vanwege de handhaving van de openbare orde, veiligheidscontroles gehouden in de verschillende ressorten in hun werkgebied. Delen:

Delen:
Scroll Up