Regering waakt voor averechtse werking loonsverhoging ambtenaren

De regering waakt ervoor dat het verbeteren van de situatie van de landsdienaren averechts zal werken op de prijzen, de koopkracht en de verworven macro-economische stabiliteit. Het bezuinigingsbeleid zal onverkort doorgaan, laat het ministerie van Financiën weten in een persbericht.

Het uitgangspunt van de besprekingen tussen de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) en de minister van Financiën was om te komen tot een basisakkoord ten aanzien van de brutering van de SRD 500 onbelaste koopkrachtversterking in het brutoloon en een verhoging daarop van 25%. Belangrijk was dat bij de brutering de landsdienaar en aanverwanten niet achteruit mochten gaan op wat zij nu krijgen aan koopkrachtversterking.

De exercities die maandag en dinsdag jongstleden door de CLO en regering gezamenlijk zijn uitgevoerd hebben getoond dat het financieel haalbaar is. Met een hoger brutoloon bedragen ook de sociale premies en belastingen hoger, maar de overheid ontvangt die deels terug. Het ministerie van Financiën heeft berekend dat maandelijks tussen de SRD 5 en 6 miljoen netto meer aan de loonsom van de ambtenaren kost.

De regering meent dat een evenwichtige aanpak de juiste is om zaken ook op lange termijn uitvoerbaar te houden. Met de CLO zal een stappenplan besproken worden om met de nodige ordelijkheid en billijkheid uitvoering te geven aan de verdere positieverbetering van de ambtenaren.

De regering zal verder via het onderhandelingsorgaan onder leiding van Sony Kerto in dialoog blijven met de CLO. Afgelopen zondag zijn alle punten die de CLO aan de orde stelde, gelist en die zullen in goed overleg moeten uitmonden in een akkoord naar tevredenheid van partijen.

Delen:

Meer nieuws

Volkstuinproject in ressort Geyersvlijt

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) kreeg het verzoek van de EBG-gemeente om een volkstuinproject op het terrein van de basisschool aan de…

Delen:

Gezamenlijke verklaring regering en VMS

Op maandag 15 april heeft het vervolggesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en de regering. Delen:

Delen:

Inschrijving Suripop XXI start in juli

De Stichting Bevordering Kunst en Kultuur in Suriname laat weten dat de inschrijving tot deelname aan het Suriname Popular Song Festival XXI dit jaar is…

Delen:

Else Sidoel medewerker van het jaar SVZ

Tijdens de jaarlijks terugkerende verkiezing onder ruim 700 medewerkers van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is Else Sidoel vandaag verkozen tot beste medewerker van het…

Delen:

Verhoging kosten rijbewijs aangehouden

De voorgenomen verhoogde bedragen voor een nieuw rijbewijs, het verlengen daarvan en een duplicaat zijn tot nader order aangehouden, meldt de PR van het Korps…

Delen:

Nationaal kwaliteitsbeleid gelanceerd

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is namens het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) als overheid bezig met de ontwikkeling van een nationaal kwaliteitsbeleid…

Delen:

Minister Samsoedien met ontslag

Naar aanleiding van de recente perikelen rondom de minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien, heeft de minister vandaag haar portefeuille ter…

Delen:

Mogelijk aanhouding zoon minister Samsoedien

De zoon van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) zal mogelijk worden aangehouden op basis van verdenking van het plegen van…

Delen:

“Peiling NIKOS onbetrouwbaar”

De VHP heeft met de recente NIKOS-peiling een gebrekkige poging gedaan om Martin Schalkwijk uit de kast te halen, luidt de kritiek vanuit de NDP….

Delen:

BOG, PAHO en KPS partners antirookcampagne

Het Bureau Openbare Gezondheidsdienst (BOG) en de Pan American Health Organization (PAHO) zullen vandaag de bewustwordingscampagne ‘Smoko?!….. Nee Mang’ lanceren. Delen:

Delen:

Meer aandacht voor forensisch werkveld

Met de viering van de Forensische dag heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) getracht meer aandacht te creëren voor het Forensisch werkveld. Delen:

Delen:

OWT&C laat afwijkende bouwsels slopen

Het is gebleken dat er waarschijnlijk door onwetendheid van burgers, maar soms ook doelbewust- in afwijking van de verleende bouwvergunning wordt gebouwd op diverse locaties….

Delen:

Dc Collectief bespreekt grond- en bosbeleid

De districtscommissarissen (dc) hebben tijdens het jongste Dc Collectief diepgaand van gedachten gewisseld met de ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) en Roline Samsoedin (Ruimtelijke Ordening…

Delen:

Minister Tsang ontvangt nieuw bestuur VES

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) had de afgelopen week een kennismakingsgesprek met het nieuw bestuur van de Vereniging van Economisten in…

Delen:
Scroll Up