Regering waakt voor averechtse werking loonsverhoging ambtenaren

De regering waakt ervoor dat het verbeteren van de situatie van de landsdienaren averechts zal werken op de prijzen, de koopkracht en de verworven macro-economische stabiliteit. Het bezuinigingsbeleid zal onverkort doorgaan, laat het ministerie van Financiën weten in een persbericht.

Het uitgangspunt van de besprekingen tussen de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) en de minister van Financiën was om te komen tot een basisakkoord ten aanzien van de brutering van de SRD 500 onbelaste koopkrachtversterking in het brutoloon en een verhoging daarop van 25%. Belangrijk was dat bij de brutering de landsdienaar en aanverwanten niet achteruit mochten gaan op wat zij nu krijgen aan koopkrachtversterking.

De exercities die maandag en dinsdag jongstleden door de CLO en regering gezamenlijk zijn uitgevoerd hebben getoond dat het financieel haalbaar is. Met een hoger brutoloon bedragen ook de sociale premies en belastingen hoger, maar de overheid ontvangt die deels terug. Het ministerie van Financiën heeft berekend dat maandelijks tussen de SRD 5 en 6 miljoen netto meer aan de loonsom van de ambtenaren kost.

De regering meent dat een evenwichtige aanpak de juiste is om zaken ook op lange termijn uitvoerbaar te houden. Met de CLO zal een stappenplan besproken worden om met de nodige ordelijkheid en billijkheid uitvoering te geven aan de verdere positieverbetering van de ambtenaren.

De regering zal verder via het onderhandelingsorgaan onder leiding van Sony Kerto in dialoog blijven met de CLO. Afgelopen zondag zijn alle punten die de CLO aan de orde stelde, gelist en die zullen in goed overleg moeten uitmonden in een akkoord naar tevredenheid van partijen.

Meer nieuws

Vader (34) sterft na zware niesaanval

Een Australische man is gestorven nadat hij een zware niesaanval kreeg. Zulke aanvallen overkwamen Paul Doe (34) wel vaker en daarom was zijn echtgenote Belinda…

Man die schoten loste op terrein AZP gepakt

De verdachte Anthony K. is gisteren donderdag aangehouden door leden van het Arrestatie Team(AT). Hij wordt verdacht van onder andere openlijke geweldpleging, poging doodslag en…

Mr. Lachmon, één van de Grote Drie

Vandaag, 21 september 2018, is het 102 jaar geleden dat mr. Jaggernath Lachmon werd geboren in de Corantijnpolder in het district Nickerie. Recentelijk heeft de…

Antibiotica en de werking van de pil

Uit onderzoek blijkt dat de meeste antibiotica geen invloed hebben op de werking van hormonale contraceptiva. Degenen die dat wel hebben zijn rifampin, dat gebruikt…

Mannen en vrouwen kunnen even goed kaart lezen

Tussen mannen en vrouwen zitten nauwelijks verschillen wat kaartlezen betreft. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden dat in het wetenschappelijk magazine Eos staat….

UN SDG schoolpakketten project wordt afgerond

Het United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) Jeugdambassadeurs schoolpakkettenproject dat ondersteund wordt door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken wordt afgerond. Op donderdag 6…

Alcoa ontmoet Surinaams Bedrijfsleven

Alcoa’s vicepresident van de Global Transformation Group, Robert Bear, had woensdag samen met Suralco’s directeur Ruben Halfhuid,een ontmoeting met het Surinaams Bedrijfsleven en individuele experts…

Rotterdamse 4 Leeuwenspeld voor Santokhi

De Stichting Satya Dharma heeft dinsdag aan VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi de Rotterdamse 4 Leeuwenspeld uitgereikt. De plechtigheid vond plaats in de Vishnu mandir Hoogvliet, Rotterdam….

Nieuwe Port Health Commissie geïnstalleerd

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, installeerde de nieuwe Multi-sectorale Port Health Commissie. Dit gebeurde in vertegenwoordiging van directeur Maureen Wijngaarde-van Dijk, op het kabinet…

Sleephelling Groningen in gebruik genomen

De sleephelling te Groningen in het district Saramacca werd maandag in gebruik genomen door de minister van Regionale Ontwikkeling (RO), Edgar Dikan. Ook werd een…

A-Team houdt roofverdachten aan

Het Arestatie Team (A-Team) heeft in de late avond van zaterdag 15 september de 26-jarige Jeremy S. in het ressort Uitvlugt aangehouden. Jeremy wordt verdacht…

Enorme ijsberg losgeraakt van Zuidpool

Een gigantische ijsberg, groter dan Noord-Holland en Zuid-Holland bij elkaar, is losgekomen van de Zuidpool. Het ijs dobbert nu in de Zuidelijke Oceaan en zou…

15-jarige dood na bedrijfsongeval

De 15-jarige Shaniel Soerjbaliesing van Mulo Paradise kwam dinsdagmorgen om bij een verkeersongeval in de Nannipolder in het district Nickerie. De jongen was op slag…

Comvalius zwaait nu de scepter bij het BOG

Stephan Comvalius is officieel geïnstalleerd als de nieuwe waarnemend directeur bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). Maureen Wijgaarde- van Dijk, directeur van het ministerie van…

Oplevering fase 1 studentenflats in zicht

Minister Patrick Pengel van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie, bracht onlangs een oriëntatiebezoek aan het project, ‘The construction of three facilities within…

Minister Gopal op werkbezoek in Nickerie

Minister Lalinie Gopal van Sport en Jeugdzaken heeft het afgelopen weekend een werkbezoek gebracht aan Nickerie. Los van een bezoek aan de verschillende sportaccommodaties heeft…

Scroll Up