Regering waakt voor averechtse werking loonsverhoging ambtenaren

De regering waakt ervoor dat het verbeteren van de situatie van de landsdienaren averechts zal werken op de prijzen, de koopkracht en de verworven macro-economische stabiliteit. Het bezuinigingsbeleid zal onverkort doorgaan, laat het ministerie van Financiën weten in een persbericht.

Het uitgangspunt van de besprekingen tussen de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) en de minister van Financiën was om te komen tot een basisakkoord ten aanzien van de brutering van de SRD 500 onbelaste koopkrachtversterking in het brutoloon en een verhoging daarop van 25%. Belangrijk was dat bij de brutering de landsdienaar en aanverwanten niet achteruit mochten gaan op wat zij nu krijgen aan koopkrachtversterking.

De exercities die maandag en dinsdag jongstleden door de CLO en regering gezamenlijk zijn uitgevoerd hebben getoond dat het financieel haalbaar is. Met een hoger brutoloon bedragen ook de sociale premies en belastingen hoger, maar de overheid ontvangt die deels terug. Het ministerie van Financiën heeft berekend dat maandelijks tussen de SRD 5 en 6 miljoen netto meer aan de loonsom van de ambtenaren kost.

De regering meent dat een evenwichtige aanpak de juiste is om zaken ook op lange termijn uitvoerbaar te houden. Met de CLO zal een stappenplan besproken worden om met de nodige ordelijkheid en billijkheid uitvoering te geven aan de verdere positieverbetering van de ambtenaren.

De regering zal verder via het onderhandelingsorgaan onder leiding van Sony Kerto in dialoog blijven met de CLO. Afgelopen zondag zijn alle punten die de CLO aan de orde stelde, gelist en die zullen in goed overleg moeten uitmonden in een akkoord naar tevredenheid van partijen.

Meer nieuws

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Kind in autostoel vliegt uit auto

Een geschokte automobilist in de Amerikaanse stad Mankato (Minnesota) zag hoe een kindje in een autostoeltje uit een auto werd geslingerd.

Gebedsdag voor Coronie

Op zaterdag 12 januari is er een gebedsdag georganiseerd door de verschillende christelijke kerken in samenwerking met het commissariaat in de multifunctionele te Coronie.

Man opgesloten voor mishandeling collega

De 41-jarige Dilawar H. werd op woensdag 9 januari door de politie van het ressort Lelydorp opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld voor mishandeling van…

Voorlichting SEH werpt vruchten af

De Spoedeisende Hulp (SEH) die bestemd is voor de opvang van acute aandoeningen of verwondingen, heeft het afgelopen jaar minder aanmeldingen geregistreerd dan het vorig…

Scroll Up