Regering Bouterse-Adhin zet huisvestingsprogramma voort

Het huisvestingsprogramma van de regering Bouterse-Adhin wordt ook in 2019 voortgezet, met zoveel mogelijk inzet van particulieren en ondersteuning van de overheid.

Om beter invulling te geven aan het huisvestingsbeleid is het woningbouwfonds opgenomen in de Staatsbegroting 2019. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simmons heeft op 6 juni bij de aanname van deze begroting gezegd, verheugd te zijn met de toevoeging van het woningbouw- en garantiefonds.

President Desiré Bouterse heeft ook gewezen op het belang van dit fonds, onder andere met het oog op de doelgroep die eerder niet in aanmerking kwam voor een woningbouwfinanciering bij de bank.

De president is ook ingegaan op de voorziening die de regering in 2018 in overleg met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft getroffen, om de middenklasse tegemoet te komen.

De CBvS heeft hierbij de bovengrens van de 7% kasreserve regeling opgetrokken van SRD 150.000 naar SRD 250.000. Hierdoor wordt zelfbouw gestimuleerd en kunnen cliënten die beschikken over een eigen terrein in aanmerking komen voor deze 7% rente hypotheeklening bij de commerciële banken. Particulieren die thans bezig zijn met woningbouwprojecten kunnen ook gebruik maken van deze regeling.

“Naast het bouwen van woningen is de regering ook bezig om de reeds toegewezen gronden die nog ontoegankelijk zijn, te ontsluiten. De regering is verder ook bezig gronden ten behoeve van de woningbouw bouwrijp te maken, zodat heel binnenkort, gronden aan woningzoekenden die niet in staat zijn zelf te bouwen, ter beschikking kunnen worden gesteld.”

De regering zet het beleid voort en gaat onverkort door met het ontsluiten van gebieden die nog niet aangesloten zijn op het elektriciteit- en waterleidingnet. Het bestraten, asfalteren en ontwateren, zowel in de stad als in de verafgelegen gebieden, wordt intensief voortgezet.

Gebleken is dat het betalen van de ingevoerde perceel-ID een enorme financiële last betekent voor grondverkrijgers. De landmeterskosten die gepaard gaan met de vaststelling van deze perceel-ID zijn zeer hoog. De regering zal in ijltempo voor de nodige voorzieningen zorgdragen, zodat de problemen die te maken hebben met de vaststelling van de perceel-ID spoedig opgelost zullen zijn.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

Misiekaba bezoekt dorpen Boven-Suriname

GFC NIEUWS- De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), André Misiekaba, is zaterdag gestart met een 4-daagse missie in Boven-Suriname. Zie ook een ander…

Delen:

Brainstormsessie ‘Suriname zit in ons’

GFC NIEUWS- In het kader van de komende verkiezingen en wederopbouw van Suriname organiseerde VHP Nederland, in samenwerking met Professor Dewanand Mahadew, in het weekend…

Delen:

VHP installeert kernen in Para

GFC NIEUWS- VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft in het weekend enkele kernen in Para geïnstalleerd. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link…

Delen:

Alliance blijft in handen van de overheid

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verzekert de samenleving dat Alliance in handen blijft van de overheid. Zie ook een…

Delen:

LVV ontvangt schenking uit private sector

GFC NIEUWS- Het bedrijf Petro Orchid heeft de afgelopen week tientallen bladbemesting en een aantal dozen met zaadjes van 5 verschillende soorten groenten geschonken aan…

Delen:

Minister Noersalim installeert verkiezingscommissies

GFC NIEUWS- De verkiezingscommissies Voorlichting, ICT, Nationale Veiligheid, Wet- en Regelgeving en Financiële Administratie zijn geïnstalleerd. Zie ook een ander interessant bericht door op de…

Delen:

Water ontdekt op afgelegen ‘super-Aarde’

GFC NIEUWS- Wetenschappers in Engeland hebben een “wereldprimeur” met de ontdekking van een afgelegen planeet waarop water en temperaturen voorkomen die het bestaan van wezens…

Delen:

FED voorziet CBvS van cash US-dollars

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft een eerste zending US-dollars ontvangen van de Federal Reserve Bank (FED) – de Centrale Bank van…

Delen:

Man gooit baby de rivier in

GFC NIEUWS- Een babyjongetje vecht nu voor zijn leven, nadat hij naar verluidt werd gegooid in een rivier in Greater Manchester, een stad in Engeland….

Delen:

Ministersdelegatie bezoekt Para

GFC NIEUWS- Een team van ministers, te weten: Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Vidjai Chotkan van Openbare Werken, Transport & Communicatie…

Delen:
Scroll Up