PRO: politieke partijen moeten het belang van de samenleving dienen

Onze grondwet schrijft voor dat het volk van Suriname via politieke organisaties waaraan zij kan deelnemen, kan participeren bij de vaststelling van het democratische politieke stelsel van Suriname, met de bedoeling deel te nemen aan de totstandkoming van wetten en aan de uitvoering van het nationaal bestuur. Politieke partijen, althans hun besturen moeten de samenleving daarom zo vroeg en zo duidelijk mogelijk informeren
over hun plannen, schrijft Joan Nibte, politiekleider van de PRO.

Bij haar eenjarig bestaan op 10 januari heeft de PRO gewag gemaakt van haar Ontwikkelingsvisie voor de duur van 25 jaren. Deze zal op haar Algemene Vergadering op 25 mei 2019 worden aangenomen.

Het moet volgens Nibte voor de kiezer duidelijk en helder zijn wat een politieke partij aan plannen heeft voor Suriname en haar samenleving.
Politieke partijen moeten aangesproken kunnen worden op de door hen uitgesproken plannen en idealen.

In de perceptie van de PRO moeten daarom alle politieke partijen van Suriname hun lange termijn visie aan de kiezer presenteren en de samenleving in staat stellen daarover met de leiders van de politieke partij in debat te treden.

“PRO voert open politiek, hetgeen betekend dat zij haar politieke ideeën en plannen uitgebreid en voortdurend met de gemeenschap zal delen”, aldus Nibte.(GFC)

Meer nieuws

Somohardjo bezorgd over leningenbeleid regering

Paul Somohardjo, fractieleider van de Pertjajah Luhur (PL), heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling zijn bezorgdheid geuit over het “desastreus leningenbeleid”…

“Leengedrag regering zorgwekkend”

NPS-voorzitter Gregory Rusland maakt zich zorgen over de intenties van de regering om nog veel meer geld te gaan lenen dan er nu reeds geleend…

Grote hoeveelheid drugs verbrand te Kraka

Meer dan 2300 kilogram in beslag genomen drugs werd donderdag onder toezicht van vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie in de…

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Scroll Up