President Bouterse positief over economische vooruitzichten

President Desiré Bouterse zegt dat het economisch beleid van zijn regering gericht is op diversificatie, importvervanging en op het aanboren van nieuwe exportmarkten.

“De regering neemt verschillende fiscale en monetaire maatregelen die tot stabilisatie leiden en maatregelen die verder aan economische groei bijdragen. Het is bemoedigend te vernemen dat het vreemde valuta kasreserve beleid van de Centrale Bank van Suriname in nauw overleg met de Surinaamse bankiersvereniging is aangepast op het niveau van internationale standaarden”, aldus president Bouterse.

Het staatshoofd zegt vervolgens dat de financiële instituten voldoende deskundigheid in huis hebben om de efficiëntie van financiële stromen verder te optimaliseren.

“Goed om erop te wijzen dat volgens het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname, de maandinflatie vanaf januari beneden de 0.9% is geweest. In februari van dit jaar hadden we zelfs een negatieve maandinflatie van 0.1%. Ik wil erop wijzen dat de jaargemiddelde inflatie over 2018, 6.8% was. Verwacht wordt dat het jaargemiddelde inflatiecijfer over 2019 rond de 5% zal zijn”.

“Als wij nu terugkijken naar het financieel beleid in de achter ons liggende maanden, dan zien wij allereerst een trend van een matig toenemende stijging van de inkomsten. Met de mijnbouwsector gaat het weer beter. Er is nieuwe productie op gang gekomen en de wereldmarktprijzen zijn gestegen. De overheidsinkomsten uit de andere sectoren nemen ook toe als gevolg van verdere inspanningen van de Regering”.

Hij gaat verder: “Aan de uitgavenzijde spreekt het beleid ook duidelijk. Een groot deel van de achterstanden is in 2016, in 2017 en in 2018 verder ingelopen. Daarnaast heeft de Regering elke maand de lopende kosten gedekt. Al zijn er soms tegenvallers, de essentiële diensten blijven wel doordraaien. Meer nog, de overheid heeft ook acties moeten inzetten om oneigenlijk gebruik van subsidies aan banden te leggen. Aan onderwijzers en docenten waren reeds eerder loonsverhogingen toegekend. Vanaf september 2018 zijn loonsverhogingen aan de ambtenaren toegekend”.

“Met het citeren van het bovenstaande in uw college, mevrouw de voorzitter, wil de regering aangeven dat het langzamerhand beter gaat met onze economie en dat wij geloof en vertrouwen mogen blijven koesteren in onze toekomst. Er komt steeds meer ruimte in onze economie, zodat wij stimulerend en faciliterend kunnen optreden om nieuwe ontwikkelingen mogelijk en gaande te houden.”

Delen:

Meer nieuws

LVV pakt lozingen in Saramacca aan

Het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig om diverse lozingen in het district Saramacca aan te pakken. Delen:

Delen:

Concept uitleveringsverdrag Suriname en China

Een Surinaamse delegatie onder leiding van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday en een delegatie vanuit China hebben gewerkt aan een concept uitleveringsverdrag voor beide landen….

Delen:

Ode aan Pim de la Parra

Pim de la Parra bracht met productiemaatschappij $corpio lef en bravoure in het Nederlandse filmbedrijf en werd miljonair met Blue Movie. Delen:

Delen:

Jeugdambassadeurs werken aan milieubewustwording

De United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) jeugdambassadeurs, Sivern Hammen en Charmaine Pansa, willen scholieren bewust maken van de gevolgen van milieuvervuiling. Delen:

Delen:

Nieuw-Aurora krijgt extra stembureau

Uit oriëntatie van de verkiezingswerkgroep Legger in het Boven-Suriname gebied, blijkt dat op Nieuw-Aurora er nog één stembureau moet komen. Delen:

Delen:

LVV werkt aan kadervorming binnen veeteelt

Een groep studenten van de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC) van de studierichting Animal Production and Health Assistance (APHA) heeft een bezoek gebracht aan Nickerie….

Delen:

Dief gepakt in stadscentrum

Op 20 en 27 mei zijn onder meer gascilinders en een lichtmotor gestolen uit handelszaken op de Centrale – en Vreedzaam Markt aan de Waterkant….

Delen:
Scroll Up