President Bouterse evalueert beleidsprioriteiten tijdens persconferentie

President Desiré Bouterse heeft een persconferentie belegd waarin hij zich geconcentreerd heeft op een aantal actuele vraagstukken binnen onze samenleving. Ook gaf hij meer duidelijkheid over bepaalde benaderingen in zijn nieuwjaarstoespraak op een vandaag belegde persconferentie.

Het staatshoofd sprak zijn erkentelijkheid uit aan het adres van al degenen die geholpen hebben om deze tragedie te kunnen verwerken van de bootramp op de Coppenamerivier.

De regering van Suriname wil gaan richting schone dorpen en schone buurten. En om dit te realiseren zijn er verbrandingsovens aangeschaft. De eerste ovens zijn reeds binnen. Deze zijn gefinancierd door Staatsolie Maatschappij Suriname. De president gaf aan dat niet in elk dorp een oven geplaatst zal worden.

Het medisch afval in Nickerie zal met toepassing van de verbrandingsovens volledig en zonder risico voor de gemeenschap uit het milieu verdwijnen. Beoogd wordt de ovens te plaatsen op strategische locaties.

Ook het baggeren van de Surinamerivier kwam aan de orde tijdens deze persconferentie. Voor de economie is deze baggerorganisatie belangrijk. Door de vaargeul geschikter te maken voor schepen met een grotere diepgang, zal met name de productiesector beter en sneller gefaciliteerd worden.

De inkomsten uit de mijnbouwsector zijn aanzienlijk verhoogd. Staatsolie heeft intussen haar schulden bij de Staat Suriname aangezuiverd en is nu weer een toonaangevend bedrijf.

Verder behandelde het staatshoofd knelpunten in de bevolkingsvisserij. In het bijzonder besprak de president de perikelen rond loonuitkeringen van diverse categorieën landsdienaren en groepen die daartoe gerekend worden.

Om de beveiliging van burgers van onze samenleving te waarborgen is het Safe City Project opgeleverd en in werking gesteld. Ook in de districten zullen zulke beveiligingsprojecten worden opgezet.(GFC)

Meer nieuws

Somohardjo bezorgd over leningenbeleid regering

Paul Somohardjo, fractieleider van de Pertjajah Luhur (PL), heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling zijn bezorgdheid geuit over het “desastreus leningenbeleid”…

“Leengedrag regering zorgwekkend”

NPS-voorzitter Gregory Rusland maakt zich zorgen over de intenties van de regering om nog veel meer geld te gaan lenen dan er nu reeds geleend…

Grote hoeveelheid drugs verbrand te Kraka

Meer dan 2300 kilogram in beslag genomen drugs werd donderdag onder toezicht van vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie in de…

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Scroll Up