President Bouterse evalueert beleidsprioriteiten tijdens persconferentie

President Desiré Bouterse heeft een persconferentie belegd waarin hij zich geconcentreerd heeft op een aantal actuele vraagstukken binnen onze samenleving. Ook gaf hij meer duidelijkheid over bepaalde benaderingen in zijn nieuwjaarstoespraak op een vandaag belegde persconferentie.

Het staatshoofd sprak zijn erkentelijkheid uit aan het adres van al degenen die geholpen hebben om deze tragedie te kunnen verwerken van de bootramp op de Coppenamerivier.

De regering van Suriname wil gaan richting schone dorpen en schone buurten. En om dit te realiseren zijn er verbrandingsovens aangeschaft. De eerste ovens zijn reeds binnen. Deze zijn gefinancierd door Staatsolie Maatschappij Suriname. De president gaf aan dat niet in elk dorp een oven geplaatst zal worden.

Het medisch afval in Nickerie zal met toepassing van de verbrandingsovens volledig en zonder risico voor de gemeenschap uit het milieu verdwijnen. Beoogd wordt de ovens te plaatsen op strategische locaties.

Ook het baggeren van de Surinamerivier kwam aan de orde tijdens deze persconferentie. Voor de economie is deze baggerorganisatie belangrijk. Door de vaargeul geschikter te maken voor schepen met een grotere diepgang, zal met name de productiesector beter en sneller gefaciliteerd worden.

De inkomsten uit de mijnbouwsector zijn aanzienlijk verhoogd. Staatsolie heeft intussen haar schulden bij de Staat Suriname aangezuiverd en is nu weer een toonaangevend bedrijf.

Verder behandelde het staatshoofd knelpunten in de bevolkingsvisserij. In het bijzonder besprak de president de perikelen rond loonuitkeringen van diverse categorieën landsdienaren en groepen die daartoe gerekend worden.

Om de beveiliging van burgers van onze samenleving te waarborgen is het Safe City Project opgeleverd en in werking gesteld. Ook in de districten zullen zulke beveiligingsprojecten worden opgezet.(GFC)

Delen:

Meer nieuws

Kinderen Parelhuis trots op nieuw vervoer

Parelhuis ontvangt een Noah-bus van Stinafo, zodat zij ‘hun’ kinderen verantwoord en comfortabel naar school en hun andere activiteiten kunnen vervoeren. Delen:

Delen:

Ressortraden Para nu voltallig

De afgelopen week is voorzien in de ontstane vacature van vijf ressortraadsleden (rr-leden) van vier ressortraden (rr) in het district Para. Delen:

Delen:

HVB installeert onderafdeling te Nieuwe Grond

Met de installatie van de onderafdeling De Nieuwe Grond afgelopen zaterdag in haar partijcentrum te Hannaslust, heeft de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) haar structuren in…

Delen:

VHP solidair met inwoners Utrecht

De VHP spreekt haar solidariteit uit met de inwoners van Nederland, in het bijzonder in Utrecht, die zijn opgeschrikt door de aanslag van maandagochtend, waarbij…

Delen:

OWT&C, RO en Defensie pakken wegen Marowijne aan

De ministeries van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Regionale Ontwikkeling (RO) en Defensie voeren verschillende rehabilitatiewerkzaamheden uit in Marowijne. Delen:

Delen:

Man verkoopt nep goud aan klant

De 33-jarige Gregory W. is door de politie van het ressort Centrum ingesloten voor oplichting van een vrouw. Delen:

Delen:

Meer ondersteuning voor landbouwers opkomst

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft afgelopen week onder leiding van de Chief Technical Advisor/project manager, Erick Zeballos van het project SAMAP en…

Delen:

Man bedreigt buren met de dood

De 27-jarige Orfeo D. is door de politie van Latour aangehouden en opgesloten voor het bedreigen van zijn buren met de dood. Delen:

Delen:

Platform importeurs voor overleg bij HI&T

Gelet op de ontwikkelingen, die een druk uitoefenen op het prijsniveau, heeft het platform van importeurs van levensmiddelen een gesprek gevoerd met minister Stephen Tsang…

Delen:

VHP: terroristische aanslag onaanvaardbaar

Heel vroeg in de ochtend van 15 maart zijn wij opgeschrikt door een terroristische aanslag op twee moskeeën in Nieuw Zeeland, waarbij tenminste 49 moskeegangers…

Delen:

VHP helpt familie Dors

Op 1 maart heeft het noodlot toegeslagen bij de familie Dors te Ingikondre in het district Coronie. Hun woning werd helemaal door brand verwoest. Delen:

Delen:
Scroll Up