President Bouterse beëdigt Granman Aboikoni

Onder grote belangstelling heeft president Desiré Bouterse Granman Albert Aboikoni van de stam der Saramaccaners vandaag op het presidentieel paleis beëdigd en geïnstalleerd. Daarvoor werd de officiële plechtigheid ingeluid met de Apintie drum. De eedsformule werd voorgelezen door de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Putridewie Amatsoemarto, waarna de inzegening plaatsvond.

Met dit moment gaat de regering ervan uit dat er een eind is gekomen aan het dispuut dat bijkans vier jaar heeft geduurd over wie de rechtmatige Granman is. “Wij luiden een nieuw tijdperk in waarbij gewerkt zal worden aan het wegwerken van de achterstand die was ontstaan voor het volk. Hoe moeilijk het ook mag zijn vroeg hij een ieder het pad van vrede af te leggen”, zei de president.

Hij zegt overtuigd te zijn dat dit mogelijk is. De binnenlandbewoners hebben bewezen de grootste moeilijkheden en gevaren gezamenlijk te kunnen trotseren. De president memoreerde dat er breedvoerig is gesproken met alle kandidaten die meenden recht te hebben op het Grandmanschap. Ook met de relevante actoren is er ruim van gedachten gewisseld, alvorens een beslissing genomen te hebben.

Granman Aboikoni bracht dank uit aan de totale natie voor dit heugelijk feit. De andere groepen worden naar zijn zeggen uitgenodigd om samen te komen en te kijken wat er gezamenlijk gedaan kan worden. Hij verontschuldigde zich met betrekking tot eerdere gebeurtenissen binnen de stam der Saramaccaners en vroeg aan eenieder vergeving. “Er zijn harde woorden gevallen. Woorden doen meer pijn dan een kofu”, aldus het Groot Opperhoofd.

Uit het diepste van zijn hart vroeg hij de president en de minister van RO hem bij te staan in pogingen om de vrede binnen het Saramaccagebied terug te brengen.

Meer nieuws

Worstelcaravaan op 1 september in Nickerie

De Surinaamse Worstel Federatie (SWF) organiseert op zaterdag 1 september in samenwerking met SCV Karishma een worsteltoernooi in het district Nickerie. Dit zal plaatsvinden in…

Hiv-training voor gezondheidswerkers

Gezondheidswerkers (artsen en hiv-verpleegkundigen) van de RGD en enkele medewerkers van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) nemen deel aan een tweedaagse HIV-training, die vandaag van…

28 recreatieoorden in Para goedgekeurd

28 exploitanten van recreatieoorden hebben woensdag hun toestemming en goedkeuring ontvangen. Deze oorden zijn door het traject van controle op naleving van de geldende voorwaarden…

Nieuwe procedure schrijf- en spelfouten CBB

Als gevolg van artikel 67a van het Burgerlijk wetboek kunnen kennelijke schrijf- of spelfouten en misslagen zonder tussenkomst van de rechter worden verbeterd. De bevoegdheid…

Dc Kenya Pansa neemt waar in district Para

Districtscommissaris (dc) Kenya Pansa van Brokopondo heeft woensdag de leiding van het district Para overgenomen van dc Armand Jurel. De burgermoeder zal voor een korte…

Officieel startsein rehabilitatie beddenhuis AZP

Vandaag wordt het officieel startsein gegeven voor rehabilitatie van het beddenhuis van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De ondertekening van de overeenkomst voor de renovatie…

Theatervoorstelling ‘Krape in actie’

De Werkplaats voor Podiumkunsten (Art Laboratorium Suriname en Lisibeti Music Performing Arts) organiseert dit weekend de jeugdtheatervoorstelling ‘Krape in actie’ in het Cultureel Centrum Suriname….

Scroll Up