President beëdigd twee nieuwe leden MI-GLIS

Het Management Instituut Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI-GLIS) is twee leden rijker. Op het presidentieel paleis heeft president Desiré Bouterse deze twee leden van het MI-GLIS maandag beëdigd. Het gaat om de plaatsvervangend GLIS-bewaarders Norman Doorson en Moernisa Power.

Het MI-GLIS moet de rechtszekerheid ten aanzien van registergoederen in zowel het rechtsverkeer, het economisch verkeer, alsook in het bestuurlijk verkeer tussen burgers en openbare bestuursorganen bevorderen. “Het MI-GLIS neemt een bijzondere plaats in binnen onze gemeenschap en is een onmisbare speler binnen zowel ons economisch als ons juridisch bestel”, gaf het staatshoofd aan.

Het recht van zekerheid is een van de pijlers van gezond economisch beleid en is een bepalende indicator voor het aantrekken van buitenlandse investeringen in ons land. De president gaf verder aan dat niet voor niets de grondregistratie aangemerkt wordt als één van de elf factoren bij de vaststelling van de ‘ease of doing business index’, die jaarlijks door de Wereldbank wordt gepubliceerd.

De kwaliteitseisen die worden gesteld aan het functioneren van het MI-GLIS zijn zowel nationaal als internationaal heel hoog. In verband met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, is er een belangrijke uitdaging weggelegd voor dit instituut.

Het staatshoofd gaf Doorson en Power mee dat er verleidingen op hun pad zullen komen, maar drukte hen op het hart kracht te tonen door standvastig te zijn en standvastig te blijven.

Meer nieuws

First lady doneert weer

“Het geeft ons meer motivatie om harder te werken voor hetgeen wij gaan doen in Amerika”, zegt Donovan Dongo na een donatie van first lady…

QuikScan douane aanleiding CLAD-onderzoek

Op basis van recente ontwikkelingen bij de douanedienst heeft de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in december 2018 een QuickScan laten uitvoeren door een speciaal…

WTO-delegatie bezoekt Suriname

Vanwege de World Trade Organisation (WTO) Trade Policy Review (TPR) heeft een team van deskundigen van het WTO-secretariaat een werkbezoek gebracht aan Suriname.

Arbeid stimuleert klein-ondernemerschap

Volgens de taakstelling van het ministerie van Arbeid is het stimuleren van klein-ondernemerschap een van de manieren om in te spelen op de vraag naar…

Agressieve echtgenoot opgesloten

De 33-jarige Faizel R. is op donderdag 7 februari door de politie van Livorno ingesloten voor bedreiging van zijn echtgenote.

‘Racisme is een Amerikaans probleem’

Redactie GFC Nieuws — “Ja, president Donald Trump is een racist, daar bestaat geen twijfel over. Maar zoals we hebben gezien, gedragen ook Democraten zich…

Scroll Up