Pg wijst strafklacht tegen Hoefdraad en Wijnerman door Neus af

Op 24 december 2019 heeft Maisha Neus een brief ontvangen, ondertekend door de procureur-generaal (pg), Roy Baidjnath Panday, waarin deze stelt dat vooralsnog niet is gebleken dat de obligoplafonds zijn overschreden. Als reden hiervoor geeft hij aan dat na politioneel onderzoek en advies van monetair econoom Anthony Caram en de bijstand van J. van Tewarie zou zijn gebleken, dat er niet is gehandeld in strijd met de wetgeving.

Op 15 augustus 2018 diende Neus een strafklacht in tegen de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, en de Administrateur Generaal van het Bureau voor de Staatsschuld, Adeline Wijnerman, in verband met de overschrijdingen van de obligoplafonds over het boekjaar 2016.

Omdat Neus van mening is dat het antwoord van de pg onvoldoende is gemotiveerd, zal ze een klaagschrift, zoals is bedoeld in artikel 4 van de Wetboek van Strafvordering indienen bij het Hof van Justitie.

Hierin zal een beklag ten aanzien van de ongemotiveerde en onrechtmatige beslissing van de pg worden opgenomen en daarnaast een verzoek aan de rechter worden gedaan een bevel uit te vaardigen zodat de pg alsnog tot strafrechtelijke vervolging moet overgaan.(GFC)

Meer nieuws

Somohardjo bezorgd over leningenbeleid regering

Paul Somohardjo, fractieleider van de Pertjajah Luhur (PL), heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling zijn bezorgdheid geuit over het “desastreus leningenbeleid”…

“Leengedrag regering zorgwekkend”

NPS-voorzitter Gregory Rusland maakt zich zorgen over de intenties van de regering om nog veel meer geld te gaan lenen dan er nu reeds geleend…

Grote hoeveelheid drugs verbrand te Kraka

Meer dan 2300 kilogram in beslag genomen drugs werd donderdag onder toezicht van vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie in de…

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Scroll Up