PCS-directeur uit bezorgdheid tijdens suïcide preventiecongres

GFC NIEUWS- Suriname heeft een van de hoogste aantallen gevallen van zelfmoord in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde.

Met 26 gevallen per 100.000 inwoners scoort Suriname zeer hoog op zelfmoordincidenten in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde van 16 gevallen per 100.000 inwoners.

Uit de beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd dat op jaarbasis gemiddeld 130 mensen overlijden door zelfmoord te plegen.

Daarnaast komen per jaar ongeveer 700 mensen aan op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waarvan wordt aangenomen dat ze zelfmoord probeerden te plegen.

Het is vanwege de ernst van dit probleem dat het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en de Pan-American Health Organization (PAHO), op 7 oktober 2019 een suïcide preventie congres getiteld: “Op weg naar een werkplan voor zelfmoordpreventie” heeft georganiseerd.

“Als vertegenwoordiger van de geestelijke gezondheidszorg kunnen we zondermeer stellen dat dit gegeven ernstig genoeg is en dat wij op deze voet niet verder willen en zullen wij er alles aan moeten doen om de suïcide gevallen terug te dringen en dat op zich is heel goed mogelijk.

Het moet duidelijk zijn dat geestelijke gezondheidszorg niet los gezien kan worden en ook niet minder belangrijk is dan de algemene gezondheidszorg”, woorden van de bezorgde PCS-directeur Raj jadnanansing tijdens de opening van het congres.

In de afgelopen decennia zijn er veel rapporten gepresenteerd door verschillende commissies van verschillende nationale en internationale organisaties.

Veel niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) hebben zich ingespannen om zorg te bieden aan suïcidale mensen.

Het Wetenschappelijk Suïcide Preventie Comité dat was ingesteld door de toenmalige minister van Volksgezondheid, heeft in april 2016 een rapport uitgebracht met maatregelen die moeten worden genomen om de zelfmoordkwestie in Suriname aan te pakken.

Dit rapport werd vervolgens verheven tot het Nationaal Suïcidepreventie- en Interventieplan 2016-2020. De conclusie die kan worden getrokken uit een evaluatie van dit rapport, is dat er in de afgelopen 3 jaar (2016-2019) feitelijk weinig is gerealiseerd bij de aanpak van het zelfmoordprobleem in Suriname.

Ook PAHO-vertegenwoordiger Yitades Gebre zijn boodschap aan de aanwezigen en de samenleving in zijn totaliteit was duidelijk: “We have to work together; we can make a difference!”

Gebre benoemde zaken zoals gezins-, financiële- en gezondheidsproblemen welke vaak genoeg ten grondslag liggen aan suïcide gevallen.

Volgens Gebre is het tegengaan van suïcide niet slechts een probleem van de overheid, maar van de gehele samenleving.

Alleen hierdoor zullen de cijfers omlaaggaan. Ook de regering heeft aandacht voor dit probleem.

“De regering kijkt uit naar de uitkomsten van deze werkconferentie, die vervat zullen worden in een concreet en uitvoerbaar werkplan waarin de rol en betrokkenheid van iedere stakeholder duidelijk is omschreven”, aldus vicepresident Ashwin Adhin.

Hij gaf verder aan dat de regering zich zal committeren aan het werkplan, aangezien het suïcide vraagstuk op het hoogste niveau prioriteit geniet.

PCS heeft als kenniscentrum besloten om samen met het Ministerie van Volksgezondheid het probleem aan te pakken.

Het thema voor World Mental Health Day, dat op 10 oktober 2019 wordt herdacht, is ook “Suïcide preventie “.

Met het nationaal suïcidepreventie- en interventieplan 2016-2020 als leidraad, is het doel van dit congres om gezamenlijk met stakeholders onder andere meer inzicht te krijgen in het vraagstuk van suïcide en para-suïcide in Suriname, interventieprogramma’s te ontwikkelen op basis van bestaande preventieprogramma’s in het Caraïbisch gebied en Europa, de inzichten in de implementatie van preventie- en interventieprogramma’s met behulp van internationaal gangbare methoden maar ook bewustzijn creëren bij alle belanghebbenden over hun rol bij de uitvoering van het nationale plan.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

Efficiënte afhandeling e-ID kaarten binnenland

GFC NIEUWS- Binnenlandbewoners kunnen tijdens de verschillende missies van de werkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) hun elektronische identiteitskaartenaanvragen. Zie ook een…

Delen:

Trustbank lanceert digital banking

GFC NIEUWS- Trustbank Amanah, de 1e primaire Islamic Bank in Suriname, lanceert haar digital banking service, internet en mobiel bankieren. Met deze mijlpaal wordt de…

Delen:

Open dagen SAMAP-Matching Grant

GFC NIEUWS- Het SAMAP heeft haar open dagactiviteiten gestart voor de Matching Grant op het complex van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV)…

Delen:

Twee hengelaars verdronken, lijken geborgen

GFC NIEUWS- De ontzielde lichamen van de 46-jarige Romeo Nanhekhan en de 29-jarige Winai Nirandjan zijn zondagmiddag geborgen. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Eerbetoon aan Cindy Kerseborn

GFC NIEUWS- Cindy Kerseborn is vorige maand voor velen van ons plotseling overleden. Wat ze ons nalaat, zijn prachtige filmverhalen over onder andere bijzondere Surinamers….

Delen:

ABOP installeert 12 kernen in Pontbuiten

GFC NIEUWS- De Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij(ABOP) heeft zaterdag 12 kernen van Ressort Pontbuiten geïnstalleerd. Zie ook een ander interessant bericht door op de…

Delen:

Minister Elias bezoekt dorpen Wayambogebied

GFC NIEUWS- Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft een bezoek gebracht aan de dorpen Kalebaskreek, Corneliskondre, Donderskamp en Tapoeripa in het Wayambogebied. Zie ook een…

Delen:

Gemeenschap Para renoveert school

GFC NIEUWS- Diverse personen en bedrijven in Para hebben hun bijdrage geleverd aan de renovatie van de A. Th. Pengelschool der EBGS. Zie ook een…

Delen:

Twee mannen opgesloten voor auto-inbraak

GFC NIEUWS- De politie van Paranam hield op 28 september de 25-jarige Steven S. aan, nadat een politieman van Uitvlugt om assistentie vroeg. Zie ook…

Delen:

Opening MBO hotelschool een mijlpaal

GFC NIEUWS- Uit een twinningproject tussen de stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) en het Regionale Ontwikkeling Centrum voor Amsterdam (ROCvA) is een…

Delen:

Telesur boekt winst in 2017

GFC NIEUWS- Telesur heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een winst van SRD 52 miljoen. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

Ingezonden| Waar is de nieuwe leider?

GFC NIEUWS- Ik ben bijna in slaap gevallen bij de toespraak van de president maandag. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

Rusland: regering werpt rookgordijnen op

GFC NIEUWS- Gregory Rusland, voorzitter van de NPS geeft aan dat de regering rookgordijnen opwerpt. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:
Scroll Up