Partnerschap en daadkracht nodig voor duurzaam beheer Brownsberg Natuurpark

Het Brownsberg Natuurpark (circa 12.000 hectare erfpacht) is decennia lang, vanwege haar ligging en ontzettend rijke biodiversiteit een ware trekpleister voor lokale en internationale toeristen. Dit park is onze enige formele natuurpark waar de zogeheten ‘wildlife’ en natuur toeristen, onderzoekers en avonturiers aan hun trekken komen.

Echter wordt het Brownsberg Natuurpark de laatste jaren geconfronteerd met serieuze issues, te weten: de toenemende illegale goudwinning en houtkap in de nabije omgeving van het park, de slechte staat van de weg welke het milieu, de toeristische en onderzoekswaarde van het natuurpark schaden.

Het bestuur van de Stichting Natuur Behoud Suriname (STINASU) is drukdoende oplossingsmodellen te zoeken voor de hierboven geschetste problematiek. In dit kader zijn alvast brainstormsessies met stakeholders uit de publieke en private sector gepland, waarvan de eerste op vrijdag 4 januari heeft plaatsgevonden.

Tijdens deze eerste druk bezochte vergadering is de actuele staat van het park besproken, waarbij alle partijen de dringende noodzaak voor behoud van het park onderstreepten, gezien haar waarde (natuurtoerisme, educatieve en onderzoeksfaciliteiten) en de duurzame bijdrage voor de lokale bevolking en de nationale economie.

Daarom werd voorgesteld de goudproblematiek in het park integraal te benaderen en aan te pakken, met optimale betrokkenheid van relevante werkarmen uit de publieke sector, de lokale gemeenschap en de private sector (ondernemers uit de omgeving, investeerders en service verleners).

Een belangrijk actiepunt is de permanente bewaking van het Brownsberg Natuurpark. De minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosheer, Roline Samsoedin, heeft tegen deze achtergrond reeds voorbereidende gesprekken gevoerd. Dit resulteerde in permanente bemanning van de bewakingspost in het Natuurpark door de jachtopzieners en boswachters, in samenwerking met OGS en Justitie.

Merkwaardig te noemen is dat staande de vergadering een publiek private groep ‘vrienden van Brownsberg’ in het leven is geroepen, die tezamen met STINASU invulling zal geven aan het traject ‘Revitaliseren en verduurzamen BrownsBerg’. De kerngroep zal steeds adviserend optreden en ook de diverse vervolgmeetings en acties voorbereiden.

De minister van Ruimtelijke Ordening is zeer ingenomen met het voorlopig resultaat van de eerste brainstormsessie en juicht verdere initiatieven in dit kader toe.

Op de eerste vergadering waren aanwezig vertegenwoordigers van: het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer ( RGB), Handel Industrie en Toerisme (HIT) en Regionale Ontwikkeling, verder de Dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB), Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Commissie Ordening Goud Sector ( OGS), the Suriname Hospitality & Tourism Association (SHATA), de United Tourguides Suriname (UTGS ), Cluster Brokopondo; Suriname Heritage event Group, Stichting Toerisme ontwikkeling klaaskreek (STOK) en diverse touroperators.(GFC)

Delen:

Meer nieuws

Visrokerij Commewijne dit jaar in gebruik

Directeur Deepak Jairam van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft zich afgelopen week omstandig laten informeren over de vorderingen van de verbouwingswerkzaamheden van de visrokerij…

Delen:

Minister Parmessar op FAO-topconferentie in Rome

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vertoeft momenteel in Rome-Italië voor het bijwonen van een topconferentie van de wereld voedselorganisatie Food and…

Delen:

Ontwikkelingsvisie voor Tapanahony in de maak

Het districtscommissariaat van Sipaliwini (bestuursressort Tapanahony) en stichting OSAEDA zullen in een samenwerkingsverband een visie uitwerken om het Tapanahony-gebied in ontwikkeling te brengen. Delen:

Delen:

Regeringsdelegatie bezoekt backtrack Nickerie

Een delegatie van ministers en vertegenwoordigers van enkele ministeries en diensten binnen de overheid brachten een oriëntatiebezoek aan de backtrack in Nickerie. Delen:

Delen:

Dikan bezoekt Centrale Markt

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft vrijdagmiddag samen met districtscommissaris (dc) Mike Nerkust een bezoek gebracht aan de Centrale Markt. Delen:

Delen:

1 juli-zwemmarathon in aantocht

De Surinaamse Zwembond (SZB) houdt de 44ste editie van de 18 km lange Open Waterwedstrijd in de Surinamerivier. Delen:

Delen:

Nickeriaanse polders krijgen hulpapotheken

Om de burgers van de westelijke- en oostelijke polders in Nickerie, die medicijnen moeten afnemen, tegemoet te komen is de regering Bouterse-Adhin voornemens apotheken op…

Delen:

Chotkan wil integrale aanpak infrastructuur

De technische afdelingen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) starten binnenkort naast de reguliere werkzaamheden, met een integrale aanpak van infrastructuur…

Delen:
Scroll Up