Partnerschap en daadkracht nodig voor duurzaam beheer Brownsberg Natuurpark

Het Brownsberg Natuurpark (circa 12.000 hectare erfpacht) is decennia lang, vanwege haar ligging en ontzettend rijke biodiversiteit een ware trekpleister voor lokale en internationale toeristen. Dit park is onze enige formele natuurpark waar de zogeheten ‘wildlife’ en natuur toeristen, onderzoekers en avonturiers aan hun trekken komen.

Echter wordt het Brownsberg Natuurpark de laatste jaren geconfronteerd met serieuze issues, te weten: de toenemende illegale goudwinning en houtkap in de nabije omgeving van het park, de slechte staat van de weg welke het milieu, de toeristische en onderzoekswaarde van het natuurpark schaden.

Het bestuur van de Stichting Natuur Behoud Suriname (STINASU) is drukdoende oplossingsmodellen te zoeken voor de hierboven geschetste problematiek. In dit kader zijn alvast brainstormsessies met stakeholders uit de publieke en private sector gepland, waarvan de eerste op vrijdag 4 januari heeft plaatsgevonden.

Tijdens deze eerste druk bezochte vergadering is de actuele staat van het park besproken, waarbij alle partijen de dringende noodzaak voor behoud van het park onderstreepten, gezien haar waarde (natuurtoerisme, educatieve en onderzoeksfaciliteiten) en de duurzame bijdrage voor de lokale bevolking en de nationale economie.

Daarom werd voorgesteld de goudproblematiek in het park integraal te benaderen en aan te pakken, met optimale betrokkenheid van relevante werkarmen uit de publieke sector, de lokale gemeenschap en de private sector (ondernemers uit de omgeving, investeerders en service verleners).

Een belangrijk actiepunt is de permanente bewaking van het Brownsberg Natuurpark. De minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosheer, Roline Samsoedin, heeft tegen deze achtergrond reeds voorbereidende gesprekken gevoerd. Dit resulteerde in permanente bemanning van de bewakingspost in het Natuurpark door de jachtopzieners en boswachters, in samenwerking met OGS en Justitie.

Merkwaardig te noemen is dat staande de vergadering een publiek private groep ‘vrienden van Brownsberg’ in het leven is geroepen, die tezamen met STINASU invulling zal geven aan het traject ‘Revitaliseren en verduurzamen BrownsBerg’. De kerngroep zal steeds adviserend optreden en ook de diverse vervolgmeetings en acties voorbereiden.

De minister van Ruimtelijke Ordening is zeer ingenomen met het voorlopig resultaat van de eerste brainstormsessie en juicht verdere initiatieven in dit kader toe.

Op de eerste vergadering waren aanwezig vertegenwoordigers van: het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer ( RGB), Handel Industrie en Toerisme (HIT) en Regionale Ontwikkeling, verder de Dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB), Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Commissie Ordening Goud Sector ( OGS), the Suriname Hospitality & Tourism Association (SHATA), de United Tourguides Suriname (UTGS ), Cluster Brokopondo; Suriname Heritage event Group, Stichting Toerisme ontwikkeling klaaskreek (STOK) en diverse touroperators.(GFC)

Delen:

Meer nieuws

VS erkent illegale annexatie Golanhoogte

Redactie GFC Nieuws — Donald Trump erkent de permanente Israëlische annexatie van de betwiste Golanhoogte, meldt de Washington Post. Hij zei donderdag dat het gebied…

Delen:

Aanpak infrastructuur Regio-West Nickerie

De afdeling Regio-West van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig de dichtbegroeide natte infrastructuur in het district…

Delen:

Wegafsluiting vanwege viering van Holi Pagwa

Vanwege de viering van Holi Pagwa op donderdag 21 maart op het Onafhankelijkheidsplein, zullen vanaf 14.00 tot en met 04.00 uur verkeersmaatregelen worden getroffen. Delen:

Delen:

NPS: het goede overwint altijd

De Nationale Partij Suriname (NPS) kan zich terugvinden in de vrede en eenheidsgedachte van Phagwa waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen personen wanneer zij…

Delen:

Handboek voor Early Childhood Development

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met de United Nations International Children’s Emergency (Unicef) en de Caribbean Development Bank een 2-daagse workshop georganiseerd om…

Delen:

Kinderen Parelhuis trots op nieuw vervoer

Parelhuis ontvangt een Noah-bus van Stinafo, zodat zij ‘hun’ kinderen verantwoord en comfortabel naar school en hun andere activiteiten kunnen vervoeren. Delen:

Delen:

Ressortraden Para nu voltallig

De afgelopen week is voorzien in de ontstane vacature van vijf ressortraadsleden (rr-leden) van vier ressortraden (rr) in het district Para. Delen:

Delen:

HVB installeert onderafdeling te Nieuwe Grond

Met de installatie van de onderafdeling De Nieuwe Grond afgelopen zaterdag in haar partijcentrum te Hannaslust, heeft de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) haar structuren in…

Delen:

VHP solidair met inwoners Utrecht

De VHP spreekt haar solidariteit uit met de inwoners van Nederland, in het bijzonder in Utrecht, die zijn opgeschrikt door de aanslag van maandagochtend, waarbij…

Delen:

OWT&C, RO en Defensie pakken wegen Marowijne aan

De ministeries van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Regionale Ontwikkeling (RO) en Defensie voeren verschillende rehabilitatiewerkzaamheden uit in Marowijne. Delen:

Delen:

Man verkoopt nep goud aan klant

De 33-jarige Gregory W. is door de politie van het ressort Centrum ingesloten voor oplichting van een vrouw. Delen:

Delen:
Scroll Up