Parlementaire delegatie naar IPU – meeting Zwitserland

Melvin Bouva, MPA LLB, staat aan het hoofd van een parlementaire delegatie die van 14 tot en met 18 oktober deelneemt aan de 139th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings in Genève, Zwitserland.

De Surinaamse delegatie bestaat verder uit de leden Ingrid Karta – Bink en Rajiv Ramsahai en substituut-griffier Dino Oedit. De substituut-griffier zal de griffiersmeeting bijwonen.

Tijdens deze vergadering zal er gediscussieerd worden over de huidige ontwikkelingen rond jongerenparticipatie in de verschillende landen. Ook zal er gedebatteerd worden over actuele uitdagingen. Uiteindelijk zullen er conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Meer dan 1300 parlementariërs en medewerkers wereldwijd zullen bijeenkomen in Genève, Zwitserland.

Onder de thema’s wetenschap, technologie en innovatie zullen de parlementen naast jongerenparticipatie meerdere onderwerpen bespreken. Hieronder vallen: mensenrechten, terrorismebestrijding, de Sustainable Development Goals (SDG’s) en
migratie.

Deze vergadering wordt afgesloten op donderdag 18 oktober 2018 met een evaluatierapport over het debat over de algemene vergadering.

De IPU is een wereldorganisatie die samenwerkt met nationale parlementen, om vrede te waarborgen en positieve democratische verandering te bewerkstelligen door middel van politieke dialoog en concrete acties.

Meer nieuws

“Leengedrag regering zorgwekkend”

NPS-voorzitter Gregory Rusland maakt zich zorgen over de intenties van de regering om nog veel meer geld te gaan lenen dan er nu reeds geleend…

Grote hoeveelheid drugs verbrand te Kraka

Meer dan 2300 kilogram in beslag genomen drugs werd donderdag onder toezicht van vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie in de…

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Kind in autostoel vliegt uit auto

Een geschokte automobilist in de Amerikaanse stad Mankato (Minnesota) zag hoe een kindje in een autostoeltje uit een auto werd geslingerd.

Scroll Up