PALU: truckhouders Coronie gediscrimineerd

Truckhouders in het district Coronie voelen zich ernstig gediscrimineerd en benadeeld. Vanaf begin dit jaar worden zij niet meer in de gelegenheid gesteld om zand dat in Coronie wordt gegraven te vervoeren naar Nickerie/Wageningen. Dit zand is nodig voor de rehabilitatie van de Oost-West verbinding tussen Burnside en Wageningen.

De PALU Afdeling Coronie maakt zich ernstig zorgen om het huidige regeerbeleid dat gericht is op het bevoordelen van slechts enkele partijloyalisten.

Al sinds de verbetering van dit deel van de Oost-Westverbinding is aangekondigd, rommelt het, voert de PALU aan. Het begon ermee dat aan bepaalde ambtenaren boven op hun ambtelijke job ook nog het werk werd gegund om de bermen op het traject schoon te maken, terwijl zij over geen enkel stuk materieel beschikken.

Nu speelt deze zandkwestie. Aanvankelijk werd er zand geleverd vanaf een zandput ter hoogte van km 113. Volgens de Coronianen is er door de minister van NH plotseling een nieuwe concessie ter hoogte van km 103 uitgegeven op naam van een zekere Trustfull en wordt er nu zand geleverd vanaf deze concessie. Daarmee zijn ook de truckhouders die vanaf km 113 werkten uitgeschakeld en zijn er in principe alleen maar mensen van buiten Coronie die zand rijden. Bovendien is de afstand naar Wageningen ook zeker 10 km langer.

De Coroniaanse truckhouders vinden terecht dat ook zij grote investeringen hebben gedaan in hun trucks en dat ook zij gezinnen hebben om te onderhouden.

De PALU afdeling Coronie vindt dat de Coronianen een eerlijke kans verdienen om een inkomen te verwerven. Elke Surinaamse regering zou zich moeten inzetten voor de gehele Surinaamse samenleving, in dit geval de gehele Coroniaanse bevolking.

De PALU afdeling Coronie maakt zich ernstig bezorgd over deze situatie en roept de regering op om corrigerend op te treden in deze kwestie.(GFC)

Meer nieuws

Somohardjo bezorgd over leningenbeleid regering

Paul Somohardjo, fractieleider van de Pertjajah Luhur (PL), heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling zijn bezorgdheid geuit over het “desastreus leningenbeleid”…

“Leengedrag regering zorgwekkend”

NPS-voorzitter Gregory Rusland maakt zich zorgen over de intenties van de regering om nog veel meer geld te gaan lenen dan er nu reeds geleend…

Grote hoeveelheid drugs verbrand te Kraka

Meer dan 2300 kilogram in beslag genomen drugs werd donderdag onder toezicht van vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie in de…

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Scroll Up