PALU blij met steun productie door politieke partijen

Op 12 maart was het 42 jaar geleden dat de PALU werd opgericht.

Als een mooi cadeau ziet PALU-voorzitter Jim Hok het feit dat steeds meer de inzichten van de partij worden gedeeld en overgenomen. Een bijvoorbeeld is het gegeven dat steeds meer politieke partijen ondersteuning aanbieden aan ondernemers of groepen die in de productie actief (willen) zijn.

De politicus zegt dat hoe meer politici begrijpen dat in Suriname de productie een belangrijkere plaats moet krijgen, des te beter dat is voor ons land. “Dit was voor ons al een centrale issue voor de ontwikkeling van ons land, zelfs nog voordat de partij officieel werd opgericht. We vinden het prachtig dat anderen intussen ook tot dezelfde inzichten komen”, stelt de politicus.

Bij de oprichting van PALU twee jaar na de onafhankelijkheid, was een sterke uitbreiding van de productie een van de speerpunten in het Nationaal Urgentie Programma. Bedrijven van enige betekenis in Suriname waren toen hoofdzakelijk buitenlandse of aan het buitenland verbonden handelsbedrijven. En dat terwijl de visie van de PALU was en is dat een land in ontwikkeling veel meer EIGEN bedrijven en zeker ook meer productiebedrijven nodig heeft.

“Wij hebben daarvoor toen de term Nationaal Productie Apparaat geïntroduceerd, om aan te geven dat het om bedrijven moet gaan die onder controle van Surinamers moeten staan. Wij zijn dan ook van mening dat iedereen die in navolging hiervan de eigen Surinaamse productie stimuleert een medaille verdient,” zegt de partijvoorzitter.

De eerste keer dat een politieke partij (in wording) zich rechtstreeks met het stimuleren van de lokale productie ging bemoeien, was in Coronie in de periode rondom de onafhankelijkheid. Door enkele Coroniaanse jongeren werd toen een beroep gedaan op de landbouwdeskundigheid in de PALU.

De toen nog ‘politieke actiegroep’ besloot erop in te gaan en binnen korte tijd was daar de zeer succesvolle Landbouwers Vereniging Coronie, ter hoogte van km 111 langs de Oost-Westverbinding. De producten die daar werden geteeld, waaronder bananen, markoesa, augurken en tomaten etc, werden zeer populair in Coronie en daarbuiten.

Coronie zelf steeg hierdoor ook in de achting van de rest van Suriname, meent Jim Hok. Van het een kwam het ander en na enige tijd was, ook weer op verzoek van de boeren ter plaatse, ook de rijstteelt in de Larecopolder (500 ha) in Coronie nieuw leven ingeblazen. Deze activiteiten werden buiten de regering om door de PALU ondersteund, om het belang ervan te laten inzien.

“De toenmalige regering was namelijk niet bereid, of niet in staat, of had de visie niet, om te investeren in districten die door het overheidsbeleid zelf in een enorme achterstandspositie waren terecht gekomen, zoals Coronie, Saramacca, etc.

Toen de PALU in 1983 de gelegenheid kreeg om op regeringsniveau een bijdrage te leveren, werd samen met de lokale bevolking in totaal ongeveer 4000 hectare rijst ontwikkeld in Coronie”.

“En zo hoort het, het stimuleren van de productie onder onze omstandigheden hoort een zeer belangrijke taak van de overheid te zijn. Toch heeft de partij zelf meerdere initiatieven ondernomen om enerzijds de productie rechtstreeks te stimuleren en anderzijds om de overheid te laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om met Surinamers en op basis van Surinaamse grondstoffen te komen tot een betekenisvolle lokale industrie. Daaronder vielen bijvoorbeeld het inmaken van Surinaamse augurken onder een eigen merk (Angorki) en de productie van Surinaamse bakkeljauw (merknaam Djinti Batjaw) op basis van lokaal gevangen vis. Deze twee voorbeelden zijn door Surinaamse producenten succesvol overgenomen en momenteel worden dit soort producten onder verschillende namen lokaal geproduceerd,” meent Hok.

Het mag duidelijk zijn dat wij allemaal moeten begrijpen hoe belangrijk productie-activiteit voor Suriname is, stelt de politicus. Voor politieke partijen geldt dat des te meer. “Dan hoeven wij hen bij het verkrijgen van regeerverantwoordelijkheid misschien ook niet meer eraan te herinneren, dat investeren in de productie een absolute must is. Daarom juichen wij het, 42 jaar na oprichting van de PALU, toe dat nu ook andere partijen het belang van productie gaan inzien.Want om werkelijk te kunnen spreken van een Surinaams Nationaal Productie Apparaat zijn er nog wel duizenden sterke ondernemers nodig. De realisatie hiervan vereist een productie-bevorderend regeringsbeleid waarin aan alle ondernemers gelijke kansen wordt geboden,” benadrukt de PALU-voorzitter.

Delen:

Meer nieuws

Else Sidoel medewerker van het jaar SVZ

Tijdens de jaarlijks terugkerende verkiezing onder ruim 700 medewerkers van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is Else Sidoel vandaag verkozen tot beste medewerker van het…

Delen:

Verhoging kosten rijbewijs aangehouden

De voorgenomen verhoogde bedragen voor een nieuw rijbewijs, het verlengen daarvan en een duplicaat zijn tot nader order aangehouden, meldt de PR van het Korps…

Delen:

Nationaal kwaliteitsbeleid gelanceerd

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is namens het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) als overheid bezig met de ontwikkeling van een nationaal kwaliteitsbeleid…

Delen:

Minister Samsoedien met ontslag

Naar aanleiding van de recente perikelen rondom de minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien, heeft de minister vandaag haar portefeuille ter…

Delen:

Mogelijk aanhouding zoon minister Samsoedien

De zoon van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) zal mogelijk worden aangehouden op basis van verdenking van het plegen van…

Delen:

“Peiling NIKOS onbetrouwbaar”

De VHP heeft met de recente NIKOS-peiling een gebrekkige poging gedaan om Martin Schalkwijk uit de kast te halen, luidt de kritiek vanuit de NDP….

Delen:

BOG, PAHO en KPS partners antirookcampagne

Het Bureau Openbare Gezondheidsdienst (BOG) en de Pan American Health Organization (PAHO) zullen vandaag de bewustwordingscampagne ‘Smoko?!….. Nee Mang’ lanceren. Delen:

Delen:

Meer aandacht voor forensisch werkveld

Met de viering van de Forensische dag heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) getracht meer aandacht te creëren voor het Forensisch werkveld. Delen:

Delen:

OWT&C laat afwijkende bouwsels slopen

Het is gebleken dat er waarschijnlijk door onwetendheid van burgers, maar soms ook doelbewust- in afwijking van de verleende bouwvergunning wordt gebouwd op diverse locaties….

Delen:

Dc Collectief bespreekt grond- en bosbeleid

De districtscommissarissen (dc) hebben tijdens het jongste Dc Collectief diepgaand van gedachten gewisseld met de ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) en Roline Samsoedin (Ruimtelijke Ordening…

Delen:

Minister Tsang ontvangt nieuw bestuur VES

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) had de afgelopen week een kennismakingsgesprek met het nieuw bestuur van de Vereniging van Economisten in…

Delen:

Suriname doet mee aan EXPOCARIBE 2019

Het ministerie van Buitenlandse Handel en Investeringen van de Republiek Cuba, PROCUBA, de Kamer van Koophandel van de Republiek Cuba en de Provinciale Assemblee ‘s…

Delen:

Verhoogde controle door politie Regio Paramaribo

De politie van Regio Paramaribo heeft op zaterdagavond vanwege de handhaving van de openbare orde, veiligheidscontroles gehouden in de verschillende ressorten in hun werkgebied. Delen:

Delen:
Scroll Up