Overheid heeft volle aandacht voor getroffenen Ornamibo

De gezondheid van burgers die klachten hebben, als gevolg van overlast van de rookontwikkeling of stank afkomstig van de vuilnisbelt te Ornamibo, geniet de volle aandacht van de overheid. De poliklinieken van de Regionale Gezondheidsdienst te Lelydorp, Houttuin en Livorno zijn geopend tot elf uur ‘s avonds, om de getroffenen van de nodige zorg te kunnen voorzien. Dit heeft vice president Ashwin Adhin dinsdag tijdens een persconferentie op zijn kabinet meegedeeld.

De gezondheidstoestand van de burgers zal tot en met december dit jaar nauw in de gaten worden gehouden. Astracia Warner, waarnemend onderdirecteur Public Health Evaluation, meldt dat er een toename geconstateerd is van het aantal mensen dat zich met klachten heeft aangemeld bij de huisartsen in Houttuin. Vooralsnog zijn er nog geen concrete cijfers, maar het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg is in contact met artsen in de directe omgeving.

“Niemand wenst een ramp, maar als het er is moeten we met vereende krachten proberen de schade tot het minimale te beperken”, dat zegt de ietwat getroffen districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuid-Oost. Ze betuigt haar medeleven aan alle getroffen burgers. Minister Atoine Elias van Volksgezondheid heeft samen met de dc de burgers voorzien van vijfduizend mondkappen.

Jerry Slijngaard, directeur van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), doet een beroep op burgers om gebieden die door rook bedekt zijn zoveel als mogelijk te vermijden. Mensen die water in tonnen opslaan zullen deze moeten opschonen, met schoon water vullen en ze dan bedekken. “Het is niet goed om het water dat vervuild is met rook en as te gebruiken. Het is schadelijk voor de gezondheid van mens en dier.”

Delen:

Meer nieuws

VS erkent illegale annexatie Golanhoogte

Redactie GFC Nieuws — Donald Trump erkent de permanente Israëlische annexatie van de betwiste Golanhoogte, meldt de Washington Post. Hij zei donderdag dat het gebied…

Delen:

Aanpak infrastructuur Regio-West Nickerie

De afdeling Regio-West van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig de dichtbegroeide natte infrastructuur in het district…

Delen:

Wegafsluiting vanwege viering van Holi Pagwa

Vanwege de viering van Holi Pagwa op donderdag 21 maart op het Onafhankelijkheidsplein, zullen vanaf 14.00 tot en met 04.00 uur verkeersmaatregelen worden getroffen. Delen:

Delen:

NPS: het goede overwint altijd

De Nationale Partij Suriname (NPS) kan zich terugvinden in de vrede en eenheidsgedachte van Phagwa waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen personen wanneer zij…

Delen:

Handboek voor Early Childhood Development

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met de United Nations International Children’s Emergency (Unicef) en de Caribbean Development Bank een 2-daagse workshop georganiseerd om…

Delen:

Kinderen Parelhuis trots op nieuw vervoer

Parelhuis ontvangt een Noah-bus van Stinafo, zodat zij ‘hun’ kinderen verantwoord en comfortabel naar school en hun andere activiteiten kunnen vervoeren. Delen:

Delen:

Ressortraden Para nu voltallig

De afgelopen week is voorzien in de ontstane vacature van vijf ressortraadsleden (rr-leden) van vier ressortraden (rr) in het district Para. Delen:

Delen:

HVB installeert onderafdeling te Nieuwe Grond

Met de installatie van de onderafdeling De Nieuwe Grond afgelopen zaterdag in haar partijcentrum te Hannaslust, heeft de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) haar structuren in…

Delen:

VHP solidair met inwoners Utrecht

De VHP spreekt haar solidariteit uit met de inwoners van Nederland, in het bijzonder in Utrecht, die zijn opgeschrikt door de aanslag van maandagochtend, waarbij…

Delen:

OWT&C, RO en Defensie pakken wegen Marowijne aan

De ministeries van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Regionale Ontwikkeling (RO) en Defensie voeren verschillende rehabilitatiewerkzaamheden uit in Marowijne. Delen:

Delen:
Scroll Up