Overheid heeft volle aandacht voor getroffenen Ornamibo

De gezondheid van burgers die klachten hebben, als gevolg van overlast van de rookontwikkeling of stank afkomstig van de vuilnisbelt te Ornamibo, geniet de volle aandacht van de overheid. De poliklinieken van de Regionale Gezondheidsdienst te Lelydorp, Houttuin en Livorno zijn geopend tot elf uur ‘s avonds, om de getroffenen van de nodige zorg te kunnen voorzien. Dit heeft vice president Ashwin Adhin dinsdag tijdens een persconferentie op zijn kabinet meegedeeld.

De gezondheidstoestand van de burgers zal tot en met december dit jaar nauw in de gaten worden gehouden. Astracia Warner, waarnemend onderdirecteur Public Health Evaluation, meldt dat er een toename geconstateerd is van het aantal mensen dat zich met klachten heeft aangemeld bij de huisartsen in Houttuin. Vooralsnog zijn er nog geen concrete cijfers, maar het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg is in contact met artsen in de directe omgeving.

“Niemand wenst een ramp, maar als het er is moeten we met vereende krachten proberen de schade tot het minimale te beperken”, dat zegt de ietwat getroffen districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuid-Oost. Ze betuigt haar medeleven aan alle getroffen burgers. Minister Atoine Elias van Volksgezondheid heeft samen met de dc de burgers voorzien van vijfduizend mondkappen.

Jerry Slijngaard, directeur van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), doet een beroep op burgers om gebieden die door rook bedekt zijn zoveel als mogelijk te vermijden. Mensen die water in tonnen opslaan zullen deze moeten opschonen, met schoon water vullen en ze dan bedekken. “Het is niet goed om het water dat vervuild is met rook en as te gebruiken. Het is schadelijk voor de gezondheid van mens en dier.”

Meer nieuws

“Leengedrag regering zorgwekkend”

NPS-voorzitter Gregory Rusland maakt zich zorgen over de intenties van de regering om nog veel meer geld te gaan lenen dan er nu reeds geleend…

Grote hoeveelheid drugs verbrand te Kraka

Meer dan 2300 kilogram in beslag genomen drugs werd donderdag onder toezicht van vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie in de…

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Kind in autostoel vliegt uit auto

Een geschokte automobilist in de Amerikaanse stad Mankato (Minnesota) zag hoe een kindje in een autostoeltje uit een auto werd geslingerd.

Scroll Up