Overhandiging resultaat pilotstudie Neonatale GehoorScreening

De werkgroep Neonatale GehoorScreening heeft het rapport van de pilotstudie Neonatale GehoorScreening overhandigd aan de onderdirecteur van Volksgezondheid, Robert Mohamed.

Het project is uitgevoerd met baby’s die geboren zijn in het ‘s Lands Hospitaal. Gekozen is voor ‘s Lands Hospitaal, omdat er daar jaarlijks ongeveer 2500- 3000 kinderen worden geboren.

De screening vond plaats op de afdeling ConsultatiebureauZorg, in de periode 7 april 2015 t/m 7 april 2016 met als doel te komen tot implementatie van Neonatale gehoorscreening voor geheel Suriname.

De screening vond plaats bij baby’s tussen de 4de dag tot de 2de week na de geboorte, omdat middenoorproblemen, die de test kunnen verstoren, op deze leeftijd zelden voorkomen.

Voor de pilot zijn er 8 CB-medewerkers van ‘s Lands Hospitaal getraind door de audiologe Shimona Bruining-Arrias. De audiologe is in Nederland getraind door de Nederlandse Stichting voor Doven en Slechthorende Kinderen (NSDSK) in het afnemen van de OAE-testen (Oto Auto Emissie-testen) met een speciaal apparaat. Aan dit pilotproject hebben 2840 kinderen deelgenomen. Uit dit aantal is er slechts 1 met een matig perceptief verlies ontdekt.

In het rapport zijn er ook aanbevelingen gedaan die kunnen worden gebruikt als het ministerie zou willen overgaan tot landelijke implementatie van deze Neonatale gehoorscreening. In het rapport is ook het goed uitgewerkt protocol ten aanzien van de nazorg beschreven.

Dit project is gefinancierd door Stichting Blaka Rosoe Nederland en de serviceclub, Quota International of Suriname, die als speciale doelgroep heeft de doven en slechthorenden.

In de werkgroep hebben zitting: Joan Asgarali- Hijlaard en Shimona Bruining-Arrias, audioloog, ondersteund door Arianne de Bye, President Quota International of Suriname en Soenita Nannan Panday, Medisch directeur/Consultatiebureau-arts ’s Lands Hospitaal.

Delen:

Meer nieuws

Productie slordige tahoeproducent stopgezet

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst hebben in samenwerking met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) de productie-activiteiten van een tahoeproducent stopgezet. Delen:

Delen:

LVV pakt lozingen in Saramacca aan

Het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig om diverse lozingen in het district Saramacca aan te pakken. Delen:

Delen:

Concept uitleveringsverdrag Suriname en China

Een Surinaamse delegatie onder leiding van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday en een delegatie vanuit China hebben gewerkt aan een concept uitleveringsverdrag voor beide landen….

Delen:

Ode aan Pim de la Parra

Pim de la Parra bracht met productiemaatschappij $corpio lef en bravoure in het Nederlandse filmbedrijf en werd miljonair met Blue Movie. Delen:

Delen:

Jeugdambassadeurs werken aan milieubewustwording

De United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) jeugdambassadeurs, Sivern Hammen en Charmaine Pansa, willen scholieren bewust maken van de gevolgen van milieuvervuiling. Delen:

Delen:

Nieuw-Aurora krijgt extra stembureau

Uit oriëntatie van de verkiezingswerkgroep Legger in het Boven-Suriname gebied, blijkt dat op Nieuw-Aurora er nog één stembureau moet komen. Delen:

Delen:

LVV werkt aan kadervorming binnen veeteelt

Een groep studenten van de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC) van de studierichting Animal Production and Health Assistance (APHA) heeft een bezoek gebracht aan Nickerie….

Delen:
Scroll Up