Ordening goederen- en personenverkeer Corantijnrivier

De regering heeft vanaf het uitvallen van de veerdienst tussen Suriname en Guyana die wordt onderhouden door Canawaima Ferry Service acties ondernomen om de dienst weer operationeel te maken.

Een spoedige aanpak van de problemen, om tot een duurzame oplossing te komen, heeft na besluit van de Raad van Ministers dinsdag een werkoverleg plaatsgevonden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hieraan hebben deelgenomen de ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie & Politie, Defensie, Openbare Werken Transport en Communicatie en Regionale Ontwikkeling.

Verder hebben ook hieraan geparticipeerd: vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën (Douane) en Volksgezondheid, de District-Commissaris van Nickerie en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing.

Besloten is dat woensdag een oriëntatiebezoek aan Nickerie zal worden gebracht door eerdergenoemde ministeries en instituten, onder leiding van de minister van Justitie en Politie, om gezamenlijk met de overige ministers tot een spoedoplossing te kunnen geraken voor de ontstane situatie.

Voorts zal de patrouille op de Corantijnrivier worden verscherpt en zal een controlepost worden ingesteld ter bewaking en regulering van het personen- en goederenverkeer, alsook de volksgezondheid.

Zo spoedig mogelijk zal een werkgroep in het leven worden geroepen voor het uitwerken van duurzame oplossingen, met betrekking tot de ‘backtrack route’.

Aan de gemeenschap wordt gevraagd zich te houden aan de geldende regels, betreffende immigratie en de aanwijzingen van de autoriteiten ter plaatse stipt op te volgen.

De regering zal waar nodig nadere informatie verstrekken.

Delen:

Meer nieuws

Ode aan Inheemsen in Palmentuin

GFC NIEUWS- Jaren terug is advies uitgebracht aan de regering voor het plaatsen van een gedenkteken voor de Inheemse mannen, vrouwen en kinderen die tijdens…

Delen:

Dorpen in Para bezorgd over veiligheid

GFC NIEUWS- De Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica kondigt verscherpte en gemeenschappelijke actie aan voor het recht op veiligheid, begaanbare wegen en…

Delen:

Volksgezondheid waarschuwt voor hittegolven

GFC NIEUWS- In navolging van het bericht van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) waarbij zij waarschuwt dat de Caribische landen risico lopen op hittegolven, wil het…

Delen:

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:

Schenking drug – en precursoren kit aan KPS

GFC NIEUWS- Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), August van Gobbel, heeft maandag een schenking in ontvangst mogen nemen uit handen van vertegenwoordigers van…

Delen:

Acties ABPLAZ maandag opgeschort

De algemene ledenvergadering van de Algemene Bond Personeel Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) heeft besloten de acties die vanaf donderdag 11 juli werden gevoerd op te…

Delen:
Scroll Up