Opa Doeli initieert AA-HA richtlijnen voor Juspol-medewerkers

Opa Doeli doorgangscentrum, dat onder het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) ressorteert, heeft de training Accelerated Action for the Health of Adolescents(AA-HA) geïnitieerd.

Deze training is voor medewerkers uit verschillende diensten van het ministerie die werken met adolescenten.

Deze training is een samenwerking tussen Opa Doeli, Bureau Vrouwen en Kinderbeleid (BVK) en de Pan American Health Organization (PAHO).

De training Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-AHA) bestaat uit richtlijnen en acties die uitgevoerd kunnen worden bij de gezondheidszorg van adolescenten.

Daniëlle Beeldsnijder, coördinator van Opa Doeli doorgangscentrum geeft aan dat het doel van de training is geweest richtlijnen, theorieën of tactieken te krijgen in hoe om te gaan met de gezondheidszorg van adolescenten. Verder ook de methoden die kunnen werken om meer succes te hebben in de uitoefening van de werkzaamheden met de doelgroep.

De trainer bij deze interactieve training Lucien Govaard, heeft op een luchtige manier de groep erop gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor heel wat zaken aangaande hun doelgroep.

Tijdens de workshop is ook aan de orde gekomen het proces om te plannen, aanbevelingen over acties die werken en die men kan gebruiken, theoretisch concept van wat onder adolescenten en gezondheidszorg. Verder is stil gestaan op gebieden van positieve ontwikkeling, geweld, seksuele en reproductie gezondheidszorg inclusief HIV.

De participanten hebben aangegeven dat zij binnen de drie dagen tot het beseft zijn gekomen dat er heel veel schort aan het uitvoeren van hun taken. Ze hebben vele zaken die onder hun werkgebied vallen, gezien als zaken die andere partners toebehoren. Daarom zijn zij blij met de opgedane kennis en zullen het zeker meenemen bij het uitvoeren van hun taken.

Ook de trainer kreeg heel wat complimenten voor de manier hoe hij zaken heeft aangekaart en uitgelegd. Het is een zware materie, maar we gaan ervoor waren de woorden van de participanten bij het aangeven per groep hoe zij de training hebben ervaren.

”Ik ga ervan uit dat u voldoende informatie heeft gekregen om volgens de AA-HA richtlijnen een proces te plannen en acties uit te voeren die een zichtbare bijdrage zullen leveren aan de gezondheid van adolescenten. De leiding van het ministerie zal waar nodig alle faciliteiten aanbieden, zodat u uw opgedane kennis kunt toepassen in de praktijk. Belangrijk is wel dat u de aanbevelingen en de next steps die u vandaag heeft afgestemd, doorstuurt naar de leiding, bijhoudt en ook deelt met uw collega’s die hier niet aanwezig zijn. De leiding zal zoveel als mogelijk proberen uw aanbevelingen samen met u te implementeren,” aldus de directeur van Justitie Marianne Chin A Fat bij de afsluiting van de training.

Verder bedankte de directeur coördinatoren en de medewerkers van Opa Doeli en BVK voor de coördinatie van de uitvoering van deze training en de Pan American Health Organization voor de financiering hiervan.

Delen:

Meer nieuws

Coronie geeft feedback op Visserij Management Plan

GFC NIEUWS-Vissers en andere stakeholders uit de visserijsector in Coronie hebben geparticipeerd aan een consultatiebijeenkomst over herziening van het Visserij Management Plan (VMP) 2014-2018. Delen:

Delen:

Ode aan Inheemsen in Palmentuin

GFC NIEUWS- Jaren terug is advies uitgebracht aan de regering voor het plaatsen van een gedenkteken voor de Inheemse mannen, vrouwen en kinderen die tijdens…

Delen:

Dorpen in Para bezorgd over veiligheid

GFC NIEUWS- De Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica kondigt verscherpte en gemeenschappelijke actie aan voor het recht op veiligheid, begaanbare wegen en…

Delen:

Volksgezondheid waarschuwt voor hittegolven

GFC NIEUWS- In navolging van het bericht van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) waarbij zij waarschuwt dat de Caribische landen risico lopen op hittegolven, wil het…

Delen:

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:
Scroll Up