Onderhandelingen tussen het Canadafonds en Buitenlandse Zaken

De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, heeft een tweetal projectvoorstellen besproken met Lillian Chatterjee, niet-residerend Ambassadeur van Canada voor Suriname in Guyana. Deze projectvoorstellen zullen spoedig worden uitgewerkt en als schenkingsvoorstellen worden ingediend bij het CFLI (Canafa Fund for Local Initiatives).

Het ene voorstel heeft betrekking op de bevordering van een gezonde leefstijl voor een ieder binnen de leefgemeenschap van het boven Suriname gebied. In deze zal een veilige wandel- en trimloopbaan worden opgezet. Bij dit project, dat een initiatief is van het Bureau van de First Lady, zijn diverse stakeholders betrokken.

Het andere voorstel heeft betrekking op de “Saamaka Wosu” coöperatie en betreft een gemeenschap ontwikkelingsproject te Asidonhopo, de residentie van de Granman der Saramaccaners, en nabijgelegen dorpen. Het is hierbij de bedoeling om middels het aanschaffen van een mobiele houtzaag, activiteiten op gang te brengen in diverse dorpen, op het gebied van woningbouw, houtverwerking, beroepstraining, landbouw, toerisme en ondernemerschap, en deze zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te maken.

Bij de bespreking van eerdergenoemde projecten waren mede aanwezig de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, de Granman der Saramaccaners, Albert Aboikoni en diverse functionarissen van de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Buitenlandse Zaken, alsook de niet-residerend ambassadeur van Ghana voor Suriname in Braziliё, Abena Pukua Adompim Busua.

Laatstgenoemde heeft deelgenomen aan de bespreking vanwege de ervaring van Ghana met de verzelfstandiging van traditionele leefgemeenschappen en versterking van de positie van de vrouw. Ghana wenst samen met Suriname na te gaan hoe en waar een bijdrage te kunnen leveren.

De uitgewerkte projectdocumenten worden in de week van 10 december 2018 besproken met een vertegenwoordiger uit Canada, waarna de formele indiening kan plaatsvinden. De totale projectwaarde van deze kleinschalige projecten is ongeveer USD 75.000,-.

Het is de bedoeling deze projecten in maart 2019 op te leveren.

Eerder is via het Canada Fonds technische assistentie verkregen voor diverse trainingen bij vakministeries op het gebied van onder andere gender, handel en projectformulering, welke zullen worden voortgezet en uitgebreid.

Suriname onderhoudt sinds 2 november 1976 diplomatieke betrekkingen met Canada.(GFC)

Meer nieuws

STEAMIT fair op Powaka

STEAM-IT, een projectteam van de Suriname America Alumni Associatie, SAAA, zal op vrijdag 22 februari een mini-fair houden op de Sint Wilhelmus School te Powaka…

AZP heeft nu een Ontslagruimte

Vaker is het gebleken dat opgenomen patiënten die door de specialist zijn ontslagen, vele uren later door hun begeleiders worden opgehaald.

Aanpak weg naar Langa-Uku

De weg naar het dorp Langa-Uku zal donderdag worden aangepakt door het ministerie van OWT&C in samenwerking met het districtscommissariaat Marowijne – Zuidwest.

Vuurwapengevaarlijke verdachte aangehouden

De vuurwapengevaarlijke Machecho V. is op zaterdag 16 februari door het Arrestatie Team aangehouden en overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

Vereniging benadrukt koersstabiliteit

De vereniging van cambiohouders wenst naar aanleiding van de thans ontstane situatie op het koersenfront te benadrukken dat onze totale economie en iedere burger gebaat…

45 rijbewijzen ingevorderd door MSD

De Motor Surveillancedienst (MSD) heeft in de periode zondag 3 februari tot en met zaterdag 9 februari 370 verkeersdeelnemers bekeurd, waarbij 45 rijbewijzen van hardrijders…

First lady doneert weer

“Het geeft ons meer motivatie om harder te werken voor hetgeen wij gaan doen in Amerika”, zegt Donovan Dongo na een donatie van first lady…

Scroll Up