Nieuwe voorzitter Nationale advies- en monitoringsorgaan wetenschappelijk onderzoek hennepteelt

Andjeniedevi Autar is ingaande 1 februari voorzitter af van het Nationale advies- en monitoringsorgaan wetenschappelijk onderzoek hennepteelt.

In een schrijven gericht aan minister Antoine Elias, gaf zij te kennen vanwege gezondheidsredenen niet meer te kunnen fungeren in voornoemde functie.

Namens het ministerie van Volksgezondheid heeft Boy Guardiola het voorzitterschap van dit orgaan overgenomen. De voordracht werd goedgekeurd na een raadsbesluit van de Raad van Ministers.

De overige leden blijven in functie. De bewindsman benadrukte verder het belang van dit instituut. Hij gaf aan dat de hennepteelt wereldwijd in opmars is, welke ook grote voordelen kan hebben voor de Surinaamse economie. Er moet volgens de minister, daarom ervoor gewaakt worden dat er geen illegaliteiten bedreven zullen worden met de verleende vergunningen.

Dit orgaan heeft tot taak het opzetten van een monitoringssysteem dat hem in staat stelt adequate controle uit te oefenen op de middelen en chemische stoffen die expliciet bij wet genoemd zijn. De chemische stoffen komen voor op de bij deze wet behorende lijsten I, II en III, alsmede op de mengsels hiervan.

Verder heeft het orgaan ook tot taak het adviseren van de minister, gevraagd en ongevraagd omtrent de verplichtingen voortvloeiende uit de in artikel 1 lid 1 genoemde verdragen, alsmede ter zake ontwikkelingen in het kader van de nationale en internationale drugscriminaliteit, alsook het fungeren als aanspreekpunt voor nationale en internationale organisaties ter zake in deze wet geregelde onderwerpen en het doen van verplichte rapportages aan internationale organisaties.

Delen:

Meer nieuws

Nieuwe impulsen aan verslavingszorg

Een goedgekeurd twinningsproject uit het samenwerkingsverband tussen Suriname en Nederland resulteert in de uitwisseling van ervaring en methodieken tussen de partners Christelijke Hulpverlening Oost- Groningen…

Delen:

Moordaanslag mondt uit in zelfdoding

Redactie GFC Nieuws — Een piloot in Botswana pleegde zaterdagavond vermoedelijk zelfmoord door zich te pletter te vliegen tegen het gebouw van een vliegclub waar…

Delen:

Vrouw zwaar mishandeld door broer

Radjinderkoemar A. (52) werd op donderdag 15 maart door de politie van het ressort Flora opgesloten voor mishandeling van zijn zusje met wie hij op…

Delen:

Arbeid vestigt klankbord in Saramacca

Spoedig zullen de verscheidene diensten van het ministerie van Arbeid binnen handbereik zijn voor bewoners van het district Saramacca. Delen:

Delen:

Katholieke priester tijdens mis neergestoken

Redactie GFC Nieuws — Vrijdagmorgen werd in Montreal een katholieke priester neergestoken tijdens de ochtendmis in het Oratorium van de Heilige Jozef. Eén persoon is…

Delen:

15 rijbewijzen van hardrijders ingevorderd

De Motor Surveillance Dienst (MSD) heeft in de periode van zondag 3 maart tot en met zaterdag 9 maart 222 verkeersdeelnemers bekeurd, waarbij 15 rijbewijzen…

Delen:

VS erkent illegale annexatie Golanhoogte

Redactie GFC Nieuws — Donald Trump erkent de permanente Israëlische annexatie van de betwiste Golanhoogte, meldt de Washington Post. Hij zei donderdag dat het gebied…

Delen:

Aanpak infrastructuur Regio-West Nickerie

De afdeling Regio-West van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig de dichtbegroeide natte infrastructuur in het district…

Delen:

Wegafsluiting vanwege viering van Holi Pagwa

Vanwege de viering van Holi Pagwa op donderdag 21 maart op het Onafhankelijkheidsplein, zullen vanaf 14.00 tot en met 04.00 uur verkeersmaatregelen worden getroffen. Delen:

Delen:

NPS: het goede overwint altijd

De Nationale Partij Suriname (NPS) kan zich terugvinden in de vrede en eenheidsgedachte van Phagwa waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen personen wanneer zij…

Delen:
Scroll Up