Niets aan het toeval overgelaten voor garantie vlotte inzaai

GFC NIEUWS- De coördinatoren van de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Openbare Werken Communicatie en Toerisme, vertegenwoordigers van het districtscommissariaat, directeur en staf van het OWMCP, zijn bij elkaar gekomen om de watersituatie in Nickerie voor de najaarsinzaai onder de loep te nemen.

Op deze bespreking is gekeken naar de conditie van de verschillende aanvoerkanalen. Het Wakay pompgemaal, de waterstand in de Nani zwamp en de kunstwerken.

Ook is aan de orde gekomen hoe alvast in de polders waar dat mogelijk is een inzaaikalender kan worden toegepast.

Volgens August Lila directeur van het OWMCP, zijn de pompen te Wakay gereed. Elk moment kan de eerste honderdduizend liter diesel van de zeshonderdduizend die nodig is voor 120 dagen pompen op Wakay arriveren.

Het Corantijnkanaal is schoon, alleen zullen er ter hoogte van kamp 13, enige reparaties moeten worden gepleegd aan een afvoerbuis, die lekkages vertoond.

Ook de verschillende verdeelwerken die het water naar de verschillende polders moet geleiden, zijn in werkende staat.

Op dit moment is het waterpeil van het Nani verdeelwerk 2.70 m NSP, wat betekent dat nu nog zonder te pompen boeren reeds van water kunnen worden voorzien. Dit peil daalt echter dagelijks met bijkans 2 cm omdat ook in de verdeelwerken nog lekkages voorkomen.

Op 20 oktober zullen de kunstwerken worden opengezet, zodat het irrigatiewater naar de verschillende aanvoerleidingen kan stromen.

Zodra het waterpeil richting 2.20m NSP daalt, zullen de Wakaypompen worden opgestart zegt Lila.

Vanuit de ministeries van LVV en OWC&T worden er nu stappen ondernomen om daar waar er in de primaire aanvoerkanalen verstoppingen zijn geconstateerd, die onmiddellijk op te schonen.

Het werken met een inzaaikalender voor alle polders, is vooralsnog niet mogelijk omdat niet alle sluizen en inlaatkleppen in optimale staat verkeren, waardoor de waterdistributie niet goed kan worden geregeld.

Toch zal LVV de komende dagen wederom met waterschappen om de tafel gaan om, waar de kunstwerken wel goed functioneren, als pilot volgens een inzaaikalender in te zaaien. Dit moet ook worden gezien als leermoment, om kinderziekten die zich eventueel kunnen voordoen gelijk op te lossen.

Wat betreft de rechteroever van de Nickerierivier, is de mobiele pomp die tot nog toe heeft zorg gedragen voor de afvoer van overtollig water in stelling gebracht, om nu in te pompen.

Terwijl het werk aan pomp 1 in het pompgemaal Wageningen wordt voortgezet, zijn de 2 andere pompen in het gemaal gereed gemaakt om ook in Wageningen en de Middenstandspolder boeren van voldoende irrigatiewater te voorzien om een vlotte inzaai te garanderen.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL
Delen:

Meer nieuws

RFHL noteert US$ 0,24 miljard aan eindejaar winst

GFC NIEUWS- De voorzitter van Republic Financial Holdings Limited (RFHL), Ronald Harford kondigde maandag aan dat de Groep, winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij…

Delen:

SAMAP sluit training voor MGF-begeleiders af

GFC NIEUWS- Het trainingsprogramma voor begeleiders van de SAMAP Matching Grant Facility, MGF, is afgesloten op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Zie…

Delen:

16-jarige ingesloten voor verduistering

GFC NIEUWS- De politie heeft de 16-jarige J.T. aangehouden voor verduistering. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE…

Delen:

“SRD met 78% in waarde gedaald”

GFC NIEUWS- De Surinaamse Dollar is met 78% gedevalueerd. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN…

Delen:

Datra … terug van weggeweest

GFC NIEUWS- “Datra mi wan aksi yu wan sani,” onbetwist een van de meest beluisterde en in de negentiger jaren ongetwijfeld het populairste programma op…

Delen:

Discussieavond over het Surinaams bos

GFC NIEUWS- De Surinaamse milieuorganisatie ‘Opete Suriname, save our nature’ organiseert dinsdag een discussiebijeenkomst over het Surinaamse bos. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Suriname op drempel malaria-eliminatie

GFC NIEUWS- Suriname staat op de drempel van de eliminatie van malaria. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>>…

Delen:

LVV wil Pesticide Controle Comité installeren

GFC NIEUWS- De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een infosessie georganiseerd voor stakeholders over het belang van het…

Delen:

Wormburgers binnenkort te koop in Engeland

GFC NIEUWS- Een stadsboerderij in Ealing, Londen (Engeland), heeft een burger ontwikkeld van wormen en beweert dat die lekkerder smaakt dan rundvlees. Zie ook een…

Delen:

SDG- bewustwording essentieel voor jongeren

GFC NIEUWS- De United Nations Suriname heeft in samenwerking met het MinOWC een tweedaagse SDG- Gallery georganiseerd. Zie ook een ander interessant bericht door op…

Delen:
Scroll Up