Negerkreek zet gemeenschapsbos in voor ontwikkeling

GFC NIEUWS- De gemeenschap van Negerkreek heeft het door de overheid aan haar toegewezen gemeenschapsbos ingezet voor de ontwikkeling van het dorp.

Nadat het dorp tijdens de binnenlandse oorlog was getroffen en verlaten, lag de nederzetting er geruime tijd verwaarloosd bij. Het dorp dat nu geen traditioneel gezag heeft, kent wel een dorpsbestuur.

Dat bestuur heeft samen met de dorpelingen besloten om een houtonderneming op contractbasis toegang te verschaffen tot het gemeenschapsbos.

Zowel het contract als de regelingen betreffende gemeenschapsbos verplicht het bedrijf een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het dorp.

De plaatselijke gemeenschap heeft op dinsdag 3 september een contract ondertekend met de onderneming Promansol.

Jhonny Jete tekende als voorzitter van de overheidscommissie, namens de dorpsgemeenschap, terwijl de samenwerkende ondernemers Jowy Essed en Byron Biswan allebei hebben getekend namens Promansol.

Negerkreek heeft een gemeenschapsbos, groot 3640 hectare. De ondertekening vond plaats onder toezicht van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DDOAS).

De DDOAS-delegatie werd geleid door Monique Pintoe, onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling DDOAS.

Voor het beheer en de controle van de activiteiten in de gemeenschapsbossen is er een overheidscommissie ingesteld.

Monique Pintoe, onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling DDOAS, legt uit dat er geen dorpscommissie ingesteld kon worden zoals bij sommige andere dorpen het geval is, omdat de bewoners die tot nu toe terug gekeerd zijn naar het dorp, allemaal uit één familie komen.

Ze zegt dat met het instellen van een overheidscommissie, problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen wanneer andere vertrokken dorpelingen terugkeren, voorkomen kunnen worden. De commissie bestaat uit vijf personen, waaronder twee dorpelingen.

Bij diverse consultatievergaderingen met de gemeenschap heeft DDOAS de te volgen procedure met de gemeenschap besproken, waarna deze is aangenomen. Op de dag van de ondertekening hebben beide directieleden van Promansol het contract getekend, omdat het hierbij gaat om co-partners binnen deze onderneming.

Gewoonlijk tekent slecht één persoon van de onderneming het contract met de gemeenschap.

Verder heeft op de dag van de ondertekening ook de voorzitter van de overheidscommissie het contract getekend. Ook de directeur van DDOAS, Wensley Misidjan, zal op een later tijdstip zijn handtekening onder het document plaatsen.

Pintoe heeft bij de ondertekening van het contract opnieuw de nadruk gelegd op de procedures en regels met betrekking tot de commercialisering van het gemeenschapsbos.

Nog op de dag van de ondertekening heeft DDOAS de aanwezige dorpelingen gevraagd of er bezwaar tegen was dat de onderneming Promansol aan commercialisering zal doen in het gemeenschapsbos.

De gemeenschap gaf unaniem aan geen bezwaar te hebben. Pintoe hoopt dat met deze samenwerking er binnen een periode van een jaar al een krutu oso of een recreatiezaal voor het dorp gebouwd kan worden.

Essed zei, mede namens zijn compagnon, ingenomen te zijn met de mogelijkheid om in het gemeenschapsbos van Negerkreek te werken. Hij gaf de garantie dat Promansol conform de afspraken zal werken en niet zal aarzelen de bijdrage aan het dorpsfonds af te dragen zoals is bepaald.

De ondernemers hebben volgens afspraak ook al geïnvesteerd in het dorp. Ter bevordering van de Corporate Social Responsibility hebben zij namelijk SRD 20.000 gestort voor het dorp.

Het geld is vooralsnog onder toezicht van Regionale Ontwikkeling en kan pas worden ingezet als daarvoor een project is goedgekeurd.

Daarnaast is het bedrijf gehouden aan de afspraken die zijn vastgelegd in het ondertekend contract alsook aan de financiële verplichtingen zoals dat geldt voor alle andere ondernemingen die commercieel hout winnen in gemeenschapsbossen.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

LVV ontvangt schenking uit private sector

GFC NIEUWS- Het bedrijf Petro Orchid heeft de afgelopen week tientallen bladbemesting en een aantal dozen met zaadjes van 5 verschillende soorten groenten geschonken aan…

Delen:

Minister Noersalim installeert verkiezingscommissies

GFC NIEUWS- De verkiezingscommissies Voorlichting, ICT, Nationale Veiligheid, Wet- en Regelgeving en Financiële Administratie zijn geïnstalleerd. Zie ook een ander interessant bericht door op de…

Delen:

Water ontdekt op afgelegen ‘super-Aarde’

GFC NIEUWS- Wetenschappers in Engeland hebben een “wereldprimeur” met de ontdekking van een afgelegen planeet waarop water en temperaturen voorkomen die het bestaan van wezens…

Delen:

FED voorziet CBvS van cash US-dollars

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft een eerste zending US-dollars ontvangen van de Federal Reserve Bank (FED) – de Centrale Bank van…

Delen:

Man gooit baby de rivier in

GFC NIEUWS- Een babyjongetje vecht nu voor zijn leven, nadat hij naar verluidt werd gegooid in een rivier in Greater Manchester, een stad in Engeland….

Delen:

Ministersdelegatie bezoekt Para

GFC NIEUWS- Een team van ministers, te weten: Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Vidjai Chotkan van Openbare Werken, Transport & Communicatie…

Delen:

Nickerie heeft nieuwe Spoedeisende Hulp

GFC NIEUWS- Nickerie beschikt nu over een gloednieuwe en uitgebreide Spoedeisende Hulp (SEH). Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te…

Delen:

Heerenstraat Festival op komst

GFC NIEUWS- In één van de mooiste straten in Paramaribo, de Heerenstraat, werkt Stichting The Back Lot hard aan het Heerenstraat Festival 2019. Zie ook…

Delen:

Dorpsfondsen moeten zelf verdienend zijn

GFC NIEUWS- Dorpsfondsen moeten gezien worden als een revolving fund, hetgeen betekent dat zij zelf verdienend moeten zijn. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Handelsmissie november naar Curaçao

GFC NIEUWS- Van 24 tot en met 26 november organiseert Internationaal Ambitieus de zevende handelsmissie voor bedrijven naar Curaçao. Zie ook een ander interessant bericht…

Delen:
Scroll Up