Moestadja installeert nieuw Arbeidsadviescollege

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft het nieuw Arbeidsadviescollege (AAC) geïnstalleerd. Het college wordt geleid door de jurist, Jurgen Tamsiran, die van huis uit advocaat is.

De minister benadrukte de rol die het AAC dient te spelen bij de vernieuwing van de arbeidswetgeving. Zo zal het nieuwe AAC volgens hem het werktempo moeten opvoeren om het voornemen voor de volledige modernisering van de arbeidswetgeving in deze regeerperiode te concretiseren.

Vernieuwing van de arbeidswetgeving is volgens de minister noodzakelijk vanwege de grote veranderingen die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan op het vlak van arbeid en economie in Suriname. De huidige arbeidsverhoudingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt verschillen hemelsbreed met de situatie van 80 jaren geleden toen de arbeidswetgeving zich begon te ontwikkelen in ons land.

De arbeidswetgeving moet volgens de minister ook een dienende functie vervullen voor de macro-economische doelen die de staat nastreeft. Bij het proces van vernieuwing worden de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de wetgeving binnen de CARICOM in acht genomen.

Het tracé naar vernieuwing is in 2015 ingezet. Intussen zijn 6 arbeidswetten goedgekeurd door de Nationale Assemblee (DNA), terwijl er nog 4 ontwerpwetten gereed staan om in behandeling te worden genomen door het parlement.

Bij de Staatsraad zijn er nu 3 wetten in behandeling die naar verwachting spoedig door de president aan het parlement zullen worden aangeboden voor goedkeuring.

In het verder tracé naar vernieuwing staan er nog 8 ontwerpwetten op stapel bij het ministerie. Een van deze in voorbereiding zijnde wetten zal deze week nog aan het AAC worden aangeboden. Het gaat in deze om het ontwerp Minimumloon ter wijziging van de huidige wet Minimumuurloon.

In het ACC zitten vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. De zittingsperiode is twee jaar.(GFC)

Meer nieuws

Worstelcaravaan op 1 september in Nickerie

De Surinaamse Worstel Federatie (SWF) organiseert op zaterdag 1 september in samenwerking met SCV Karishma een worsteltoernooi in het district Nickerie. Dit zal plaatsvinden in…

Hiv-training voor gezondheidswerkers

Gezondheidswerkers (artsen en hiv-verpleegkundigen) van de RGD en enkele medewerkers van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) nemen deel aan een tweedaagse HIV-training, die vandaag van…

28 recreatieoorden in Para goedgekeurd

28 exploitanten van recreatieoorden hebben woensdag hun toestemming en goedkeuring ontvangen. Deze oorden zijn door het traject van controle op naleving van de geldende voorwaarden…

Nieuwe procedure schrijf- en spelfouten CBB

Als gevolg van artikel 67a van het Burgerlijk wetboek kunnen kennelijke schrijf- of spelfouten en misslagen zonder tussenkomst van de rechter worden verbeterd. De bevoegdheid…

Dc Kenya Pansa neemt waar in district Para

Districtscommissaris (dc) Kenya Pansa van Brokopondo heeft woensdag de leiding van het district Para overgenomen van dc Armand Jurel. De burgermoeder zal voor een korte…

Scroll Up