Minister Ferrier schept duidelijkheid over motivatiesessies op scholen

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat het houden van motivatiesessies op scholen, door voornamelijk politici aan regels is gebonden.

Deze trend van het verzorgen van motivatiesessies is al een poos gaande. Bij haar aantreden heeft ze een rondschrijven doen uitgaan dat het niet is toegestaan dat personen tijdens de schooltijden een school binnenstappen, zonder uitdrukkelijke toestemming van het ministerie. “Dit is een jarenlange beleidsregel”, benadrukt ze.

De minister geeft aan dat niet eenieder zich aan de beleidsregel houdt. Deze reactie volgt naar aanleiding van een motivatiesessie die een trekker van een politieke partij heeft gehouden op het IMEAO, te Wanica.

De schooldirecteur is volgens de minister in de fout gegaan, om die motivatiesessie tijdens schooltijd toe te staan, meldt het NII. Vanuit de leiding van het ministerie is er contact geweest met de directeur die zich ondertussen heeft verweerd.

De directeur heeft aangegeven dat de partijvoorzitter eerder in de vakantie reeds een motivatiesessie heeft gehouden en het de directeur goed was bevallen. Hij zocht er niks achter om tijdens schooltijd een sessie in te lassen. Daar is, volgens de minister, de schoolleider in de fout gegaan. Het gebruiken van ruimte van het ministerie en het inlassen van sessies tijdens schooltijd kan niet goed worden gepraat meent minister Ferrier, omdat daarmee ook kostbare tijd van de studenten wordt afgenomen. De eerdergenoemde circulaire is door het ministerie wederom herhaald voor alle schoolleiders.

De bewindsvrouw wijst erop dat als er gesproken wordt over een motivational speech, het gaat vanuit een bepaald context, ‘’Wat wil je bereiken en wie ben jij dat je wilt bereiken dat kinderen naar jou willen luisteren?’’.

Als kinderen dichtbij hun examenperiode zitten kan je ze moed inspreken, maar ze wenst te weten welke redenen men heeft om nu, in de maand februari motivational talks te houden.

Minister Ferrier benadrukt dat het ministerie, voor wat betreft het beleid op de scholen en tijdens de lessen de verantwoordelijkheid draagt. Zij geeft ook aan dat het ministerie genoeg mensen in huis heeft, om studenten de nodige motivatie te geven.

Met het verweer van de directeur en de circulaire die opnieuw naar alle scholen is verstuurd, hoopt de bewindsvrouw deze zaak afgehandeld te hebben.

Meer nieuws

Minister Samsoedin gaat in op grondproblemen

Minister Roline Samsoedin van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft tijdens de ingekomen stukken in het parlement, uitleg gegeven over enkele gevallen van occupatie.

STEAMIT fair op Powaka

STEAM-IT, een projectteam van de Suriname America Alumni Associatie, SAAA, zal op vrijdag 22 februari een mini-fair houden op de Sint Wilhelmus School te Powaka…

AZP heeft nu een Ontslagruimte

Vaker is het gebleken dat opgenomen patiënten die door de specialist zijn ontslagen, vele uren later door hun begeleiders worden opgehaald.

Aanpak weg naar Langa-Uku

De weg naar het dorp Langa-Uku zal donderdag worden aangepakt door het ministerie van OWT&C in samenwerking met het districtscommissariaat Marowijne – Zuidwest.

Vuurwapengevaarlijke verdachte aangehouden

De vuurwapengevaarlijke Machecho V. is op zaterdag 16 februari door het Arrestatie Team aangehouden en overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

Vereniging benadrukt koersstabiliteit

De vereniging van cambiohouders wenst naar aanleiding van de thans ontstane situatie op het koersenfront te benadrukken dat onze totale economie en iedere burger gebaat…

45 rijbewijzen ingevorderd door MSD

De Motor Surveillancedienst (MSD) heeft in de periode zondag 3 februari tot en met zaterdag 9 februari 370 verkeersdeelnemers bekeurd, waarbij 45 rijbewijzen van hardrijders…

Scroll Up