Minister Elias praat met directie Diakonessenhuis

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid en de directie van het Diakonessenhuis hebben een zeer goed onderhoud gehad. Het gesprek ging over de financiële situatie waarmee het ziekenhuis te kampen heeft.

Tijdens deze meeting waren verder aanwezig Julian Pengel, medisch directeur, Ruth Mangroe, verpleegkundig directeur, de voorzitter van het Stichtingsbestuur Deborah Haakmat te samen met twee leden Cindy Eersel en Robert Dongor van het Diakonessenhuis.

Het ministerie van Volksgezondheid wenst te benadrukken dat er altijd een goede relatie is met de ziekenhuizen en het Staatsziekenfonds (SZF). Een platform van continue overleg is er geweest, waarbij knelpunten zowel in de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) als in bilateraal verband besproken zijn tussen alle partijen. Het ministerie heeft zich juist de afgelopen tijd bijzonder beijverd om samen met het Staatsziekenfonds extra gelden over te maken naar alle ziekenhuizen, waaronder ook het Diakonessenhuis.

Deze injecties zijn de afgelopen maanden steevast overgemaakt met behulp van het ministerie van Financiën, naar aanleiding van de financiële situatie waarin deze ziekeninstellingen verkeren. Ook het SZF heeft altijd de gelden overgemaakt voor geleverde diensten en is er hoegenaamd geen sprake van achterstanden.

Tussen partijen is afgesproken dat er ruimte moet worden gecreëerd om een eventueel verschil van inzicht tussen ingediende declaraties en uitbetaalde facturen tussen partijen te laten overeenkomen, waarna ook hierop eventueel gericht kan worden verrekend.

Partijen wensen te benadrukken dat het Diakonessenhuis de afgelopen maand reeds SRD 500.000 als financiële injectie van het SZF heeft ontvangen naast de reguliere overmaking van ligdag facturen.

Eind december wordt nog eens 2 miljoen aan toegevoegd en in de loop van januari 2019 nog eens 500.000 aan injecties, vanuit het SZF. Dit naast de reguliere betalingen.

Het ministerie van Volksgezondheid wil met dit bericht aangeven dat de dienstverlening naar de samenleving steeds gegarandeerd is.(GFC)

Meer nieuws

Somohardjo bezorgd over leningenbeleid regering

Paul Somohardjo, fractieleider van de Pertjajah Luhur (PL), heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling zijn bezorgdheid geuit over het “desastreus leningenbeleid”…

“Leengedrag regering zorgwekkend”

NPS-voorzitter Gregory Rusland maakt zich zorgen over de intenties van de regering om nog veel meer geld te gaan lenen dan er nu reeds geleend…

Grote hoeveelheid drugs verbrand te Kraka

Meer dan 2300 kilogram in beslag genomen drugs werd donderdag onder toezicht van vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie in de…

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Scroll Up