Medewerkers LVV en ADRON leren over rijstzaadproductie

De rijstzaadproductie in Suriname is aan verbetering toe. Naar aanleiding hiervan heeft De Nationale Zaad Raad (NZR) een training verzorgd aan tweeëntwintig (22) personen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en ADRON. Deze training vond plaats op het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum (ADRON) te Europolder Noord in het rijstdistrict Nickerie.

De rijstfabriek van Stichting Machinale Landbouw (SML) is sinds 17 oktober perationeel. In het verleden zijn er reeds rijstzaadtrainingen verzorgd voor voorlichters en landbouwers. Het steeds blijven trainen van technici is van belang, zodat die een bijdrage kunnen leveren aan acties ter verbetering van de rijstzaadproductie en de begeleiding van rijstzaadboeren.

De agrarische sector in Suriname is van cruciaal belang voor de voedselvoorziening en de werkgelegenheid. Der halve neemt de rijstsector hierbij een voorname plek in. Echter, ondervindt de sector diverse problemen waaronder het gebrek aan kwalitatief goed rijstzaad. Bij de teelt van rijst is dit een basisvoorwaarde. Met kwalitatief goed rijstzaad kan een goede opkomst van de aanplant worden verwacht, een goede gewasontwikkeling en een product van goede kwaliteit.

Een recent gepleegde steekproefsgewijze evaluatie, heeft erop gewezen dat de kwaliteit van rijstzaad momenteel suboptimaal is. Verbetering van rijstzaadproductie-activiteiten is een dringende noodzaak.

Gezien de kwaliteit bij gecertificeerd zaad belangrijk is, is tijdens het praktische gedeelte de focus ook gelegd op de kwaliteitscontrole (veld- en laboratoriumcontrole). Kwaliteitscontrole is geen deel van de zaadproductieketen, maar is een onmisbare activiteit binnen de zaadindustrie. De Zaadinspectie is de hoofdverantwoordelijke voor zaadkwaliteitscontrole en certificering, welke is vastgelegd in de bestaande Zaadwet.

Het ligt in de bedoeling het komend jaar zaadboeren te trainen, die kunnen leiden tot verbeterde rijstzaadproductie, waarbij een aantal van de nu getrainde technische functionarissen een belangrijke rol zullen vervullen.

Meer nieuws

“Leengedrag regering zorgwekkend”

NPS-voorzitter Gregory Rusland maakt zich zorgen over de intenties van de regering om nog veel meer geld te gaan lenen dan er nu reeds geleend…

Grote hoeveelheid drugs verbrand te Kraka

Meer dan 2300 kilogram in beslag genomen drugs werd donderdag onder toezicht van vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie in de…

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Kind in autostoel vliegt uit auto

Een geschokte automobilist in de Amerikaanse stad Mankato (Minnesota) zag hoe een kindje in een autostoeltje uit een auto werd geslingerd.

Scroll Up