Medewerkers LVV en ADRON leren over rijstzaadproductie

De rijstzaadproductie in Suriname is aan verbetering toe. Naar aanleiding hiervan heeft De Nationale Zaad Raad (NZR) een training verzorgd aan tweeëntwintig (22) personen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en ADRON. Deze training vond plaats op het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum (ADRON) te Europolder Noord in het rijstdistrict Nickerie.

De rijstfabriek van Stichting Machinale Landbouw (SML) is sinds 17 oktober perationeel. In het verleden zijn er reeds rijstzaadtrainingen verzorgd voor voorlichters en landbouwers. Het steeds blijven trainen van technici is van belang, zodat die een bijdrage kunnen leveren aan acties ter verbetering van de rijstzaadproductie en de begeleiding van rijstzaadboeren.

De agrarische sector in Suriname is van cruciaal belang voor de voedselvoorziening en de werkgelegenheid. Der halve neemt de rijstsector hierbij een voorname plek in. Echter, ondervindt de sector diverse problemen waaronder het gebrek aan kwalitatief goed rijstzaad. Bij de teelt van rijst is dit een basisvoorwaarde. Met kwalitatief goed rijstzaad kan een goede opkomst van de aanplant worden verwacht, een goede gewasontwikkeling en een product van goede kwaliteit.

Een recent gepleegde steekproefsgewijze evaluatie, heeft erop gewezen dat de kwaliteit van rijstzaad momenteel suboptimaal is. Verbetering van rijstzaadproductie-activiteiten is een dringende noodzaak.

Gezien de kwaliteit bij gecertificeerd zaad belangrijk is, is tijdens het praktische gedeelte de focus ook gelegd op de kwaliteitscontrole (veld- en laboratoriumcontrole). Kwaliteitscontrole is geen deel van de zaadproductieketen, maar is een onmisbare activiteit binnen de zaadindustrie. De Zaadinspectie is de hoofdverantwoordelijke voor zaadkwaliteitscontrole en certificering, welke is vastgelegd in de bestaande Zaadwet.

Het ligt in de bedoeling het komend jaar zaadboeren te trainen, die kunnen leiden tot verbeterde rijstzaadproductie, waarbij een aantal van de nu getrainde technische functionarissen een belangrijke rol zullen vervullen.

Delen:

Meer nieuws

VS erkent illegale annexatie Golanhoogte

Redactie GFC Nieuws — Donald Trump erkent de permanente Israëlische annexatie van de betwiste Golanhoogte, meldt de Washington Post. Hij zei donderdag dat het gebied…

Delen:

Aanpak infrastructuur Regio-West Nickerie

De afdeling Regio-West van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig de dichtbegroeide natte infrastructuur in het district…

Delen:

Wegafsluiting vanwege viering van Holi Pagwa

Vanwege de viering van Holi Pagwa op donderdag 21 maart op het Onafhankelijkheidsplein, zullen vanaf 14.00 tot en met 04.00 uur verkeersmaatregelen worden getroffen. Delen:

Delen:

NPS: het goede overwint altijd

De Nationale Partij Suriname (NPS) kan zich terugvinden in de vrede en eenheidsgedachte van Phagwa waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen personen wanneer zij…

Delen:

Handboek voor Early Childhood Development

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met de United Nations International Children’s Emergency (Unicef) en de Caribbean Development Bank een 2-daagse workshop georganiseerd om…

Delen:

Kinderen Parelhuis trots op nieuw vervoer

Parelhuis ontvangt een Noah-bus van Stinafo, zodat zij ‘hun’ kinderen verantwoord en comfortabel naar school en hun andere activiteiten kunnen vervoeren. Delen:

Delen:

Ressortraden Para nu voltallig

De afgelopen week is voorzien in de ontstane vacature van vijf ressortraadsleden (rr-leden) van vier ressortraden (rr) in het district Para. Delen:

Delen:

HVB installeert onderafdeling te Nieuwe Grond

Met de installatie van de onderafdeling De Nieuwe Grond afgelopen zaterdag in haar partijcentrum te Hannaslust, heeft de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) haar structuren in…

Delen:

VHP solidair met inwoners Utrecht

De VHP spreekt haar solidariteit uit met de inwoners van Nederland, in het bijzonder in Utrecht, die zijn opgeschrikt door de aanslag van maandagochtend, waarbij…

Delen:

OWT&C, RO en Defensie pakken wegen Marowijne aan

De ministeries van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Regionale Ontwikkeling (RO) en Defensie voeren verschillende rehabilitatiewerkzaamheden uit in Marowijne. Delen:

Delen:
Scroll Up